Asiointi ja kulkeminen

Lähibussit (palvelulinjat)

Lähibussilinjat ovat erityisesti ikäihmisille ja liikuntarajoitteisille suunniteltua liikennettä. Linjojen suunnittelussa on huomioitu erityisryhmien tarpeet, mutta niitä voivat käyttää kaikki matkustajat. Autoina käytetään pikkubusseja, joiden lattia on matalalla. Aikataulu on rauhallisen hidas ja kuljettaja auttaa tarvittaessa matkustajia tavaroineen kyytiin ja kyydistä pois. Espoon lähibussit kulkevat Tapiolan, Leppävaaran, Espoonlahden, Kauniaisten ja Espoon keskuksen alueilla.

Lähibussit Espoossa ja Kauniaisissa

Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelua voi saada sosiaalihuolto- tai vammaispalvelulain perusteella.

Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelun tavoitteena on edistää ja ylläpitää ikäihmisen kotona selviytymistä. Kuljetuspalvelua voidaan myöntää myös ympärivuorokautisessa pitkäaikaishoidossa oleville henkilöille. Matkojen määrä voi olla enintään kymmenen kuukaudessa.

Kuljetuspalvelua myönnetään taloudellista tarveharkintaa käyttäen. Kuljetuspalvelua voi saada henkilö, jonka bruttotulot ovat vuonna 2016 enintään 1719,00 euroa/kk tai yhdessä asuva pariskunta, joiden yhteiset tulot ovat enintään 3171,00 euroa/kk. Mikäli bruttotulorajat ylittyvät ei sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voida myöntää. Taksimatkoista korvataan enintään 21 €/matka.

Kuljetuspalvelumatkojen omavastuuosuudet perustuvat joukkoliikennematkojen hinnoitteluun. Omavastuuosuudet ovat tällä hetkellä seuraavat:

Yhdensuuntainen matka

  • 3,20 € aikuinen
  • 1,60 € lapsi (7–16-v.)

Kuljetuspalvelun hakeminen

Kuljetuspalvelutukea haetaan ensisijaisesti verkossa.

Hakemuksen liitteenä on toimitettava lääkärinlausunto, jossa on yksityiskohtainen kuvaus hakijan liikkumis- ja toimintakyvystä.

Palvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Palvelussa on mahdollista seurata hakemuksen käsittelyä. Kun kirjaudutaan verkkopalveluun, tulee asiointikanavaksi valita Omapalvelu (päätökset toimitetaan sähköisesti) tai postitse (päätös toimitetaan paperisena). Mikäli asiointikanavaa ei valita lainkaan, päätökset toimitetaan postitse.

Mikäli ei ole mahdollisuutta verkkopalvelun käyttöön, kuljetuspalvelutukea haetaan kirjallisesti lomakkeella, joka löytyy tämän sivun alalaidasta.