Ystäväpiiri-toiminta®

Ystäväpiirissä käsitellään ystävyyttä ja yksinäisyyttä eri näkökulmista. Kunkin ryhmän toiminta suunnitellaan osallistujien omien ja yhteisten toiveiden pohjalta. Ryhmässä pääpaino on keskustelulla, mutta sen lisäksi toiminta voi liittyä esimerkiksi liikuntaan, kädentaitoihin tai kulttuuriin. Ryhmä tekee yhdellä tapaamiskerralla myös pienen retken.
 
Ystäväpiiri tarjoaa mahdollisuuden jakaa ja pohtia itselle merkityksellisiä asioita muiden kanssa turvallisessa ja kunnioittavassa ilmapiirissä. Moni osallistuja on myös löytänyt Ystäväpiirin kautta uusia ystäviä elämäänsä.
 
Osallistujat haastatellaan ennen tapaamisten alkua. Toivomme ryhmäläisten sitoutuvan koko kaudelle. Espoolaisille senioreille suunnattu ryhmä järjestetään yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton kanssa, ja se on maksuton.

Seuraavan ryhmän käynnistymisestä ilmoitamme myöhemmin.                                                                                                                                                                                    

Ystäväpiiriläisten kommentteja ryhmästä

”Olen saanut ryhmästä esikuvia selviytymisestä”
”Lämminhenkinen, hauska, naurua piisasi!”

Ystäväpiiristä voit lukea lisää Vanhustyön keskusliiton verkkosivuilta.

Kolme senioria seisomassa

Eri vuosien ystäväpiiriläisiä kokoontui viettämään yhteistä juhlaa helmikuussa 2019.