Elinikäinen oppiminen

Uusien asioiden oppimiselle ei ole aivoissa ikärajaa. Kyky oppia uutta säilyy läpi elämän, vain oppimistapa ja -nopeus muuttuvat iän myötä. Mitä enemmän käytät aivojasi, sitä enemmän voit oppia uutta.

Espoon työväenopisto

Espoon työväenopiston kurssilla voit joko harrastaa tai opiskella tavoitteellisemmin. Työväenopistossa voit opiskella muun muassa liikuntaa ja hyvinvointia, kieliä ja kulttuuria, tietotekniikkaa, taito- ja taideaineita sekä yhteiskunta- ja luontoaineita.

Työväenopistossa voit myös suorittaa avoimen yliopiston opintoja tai opiskella ikäihmisten yliopistossa. Opiskelumuotoja on monia, ja myös verkkokurssitarjonta on runsas.

Seniorit ovat tervetulleita osallistumaan kaikille kursseille. Lisäksi työväenopistolla on erillinen ikäihmisten opinto-ohjelma.

Ikäihmisten yliopisto

Ikäihmisten yliopisto on tieteellisen tiedon ja elämänkokemuksen kohtaamispaikka. Olet tervetullut ikäihmisten yliopistoon riippumatta pohjakoulutuksestasi, ammattitaustastasi tai aikaisemmasta opiskeluharrastuksistasi. Tarjoamme yliopistotasoista opiskelua luentojen ja opintopiirien muodossa ilman opintosuoritusten tai tutkinnon suorittamisen pakkoa.

Espoon opintotarjontaan voit tutustua työväenopiston nettisivuilla.