Selvitys suosittelee Etelä-Espooseen katettuja ja hajautettuja bussivarikoita

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
8.10.2012 klo 12.19

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksiä 8.10.2012.

Espoon kaupungin tekninen ja ympäristötoimiala on yhteistyössä HSL:n kanssa laatinut konsulttityönä selvityksen Etelä-Espoon linja-autoliikenteen varikkotarpeista. Uusia vaihtoehtoja tarvitaan, koska metron suunnittelun myötä Suomenojan bussivarikot ja Etelä-Espoon yleiskaavassa Kivenlahden metroaseman viereen osoitetut varikkovaraukset tarvittiin muuhun käyttöön.

Tulevaisuudessa, kun maankäyttö tiivistyy, Etelä- Espoosta on vaikea löytää sopivia paikkoja isoille kenttävarikoille. Tarvittavan varikkotarpeen hajauttaminen useaan pienempään yksikköön osoittautui selvityksessä sekä maankäytön suunnittelun että liikennöinnin kannalta edullisemmaksi. Lisätarve on noin 200 autolle.

Selvityksen mukaan edullisinta olisi toteuttaa varikko Kivenlahden teollisuusalueelle. Seuraavaksi edullisimmat paikat olisivat Vanttilassa ja Finnoonniityssä, joten selvitys suosittelee kahden tontin, Koffin ja Finnoonniityn, hankkimista ja osoittamista kaavassa bussiverkon käyttöön, sekä Klovin varikon säilyttämistä. Suosituksen mukaan Vanttilaan toteutetaan lisäksi 100 auton varikko, jota voidaan myöhemmin laajentaa.

Jos tämä ei onnistu, selvityksessä suositellaan pohdittavaksi muita vaihtoehtoja: Sammalvuori, Hannuksen kalliovarikko tai aiemmin hylättyjä vaihtoehtoja tai kokonaan Etelä-Espoon ulkopuolella sijaitsevaa vaihtoehtoa. Jos tarvittavat uudet bussivarikot joudutaan järjestämään Etelä-Espoon sijasta esimerkiksi Pohjois-Espooseen Kehä III varteen, ovat 30 vuoden elinkaarikustannukset noin 10-20 milj. euroa suuremmat.

Espoon ja HSL:n näkökulmasta Etelä-Espoon bussivarikot olisi edullista toteuttaa usean liikennöitsijän yhteisvarikkoina. Kaupunkikuvallisista syistä ja ympäristöhäiriöiden minimoimiseksi on tiivistyvässä kaupunkirakenteessa syytä suosia varikkohalleja avoimien kenttävarikkojen sijaan.

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto kehotti kaupunkisuunnittelulautakunta tarkistamaan voimassaolevia asemakaavoja niin, että tarvittavat bussiliikenteen varikot ja niiden edellyttämät liikenneyhteydet voidaan toteuttaa Etelä-Espoon linja-autoliikenteen varikkoselvityksen periaatteita noudattaen Länsimetron jatkeen aikataulussa.

Kauklahteen varaus päiväkodille

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto varasi Kauklahteen korttelin yksityisen, 4-6-ryhmäisen päiväkodin suunnittelua ja sen toimintaedellytysten selvittämistä varten. Mikäli hanke etenee ja se on saanut alueelle rakentamiseen saadut luvat, valmistellaan tontin luovutuspäätös erikseen. Varauksen teon jättämistä pöydälle ehdotettiin ja äänestettiin äänin 2-6 johtuen siitä, kokouksessa käsiteltävät asiat eivät olleet että teknisistä ongelmista johtuen laajalle yleisölle nähtävillä kaupungin verkkosivuilla.

85 omakotitonttia luovutettavaksi

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti, että Espoon kaupunki myy tai vuokraa 85 omakotitonttia hakumenettelyllä valittaville yksityishenkilöille tai heidän toimestaan perustettaville asunto-osakeyhtiöille. Kaksi nyt luovutettavaksi esitetyistä tonteista varataan ennen arvontaa Omnialle osana koulutusta rakennettaviksi omakotitaloiksi.Muut päätökset tehtiin esityksen mukaisesti.

Lue lisää

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston esityslista/ennakkopöytäkirja.