Sateinen talvi koettelee katuja

11.1.2018 klo 15.13

Runsassateinen talvikausi koettelee katujamme, jotka ovat nyt monin paikoin kuoppaisessa kunnossa. Vuoroin lämpöasteilla ja pikkupakkasella vaihteleva sää rikkoo katupäällysteitä ja hankaloittaa vaurioiden korjaamista.

kuoppa_netti

Kuluvan talvikauden sääolosuhteet asettavat monenlaisia haasteita katujen kunnosapidolle. Asfalttipäällysteet rikkoutuvat herkästi, kun vesi pääsee hiljalleen asfalttikerroksen rakoihin ja lämpötilan vaihdellessa jäätyy ja sulaa vuorotellen. Sorateihin sateet aiheuttavat pieniä lammikoita, jotka liikenteen vaikutuksesta jauhautuvat montuiksi. Kuoppia muodostuu etenkin liittymäalueille ajoneuvojen kiihdyttämisen ja hidastamisen takia.

Toimivat keinot vähissä

Asfalttipäällysteen vaurioita paikataan valuasfaltilla, joka tarttuu kylmään pintaan ja pysyy paikallaan hyvin. Valuasfaltin kulutuskestävyys on kuitenkin heikko, ja paikat kuluvat nopeasti asfaltin pehmeyden ja pienen kivilaadun vuoksi.

Sorateiden kuopista muodostuu kovapohjaisia monttuja, joiden täyttäminen on haastavaa. Täytteenä käytettävä murske ei tiivisty kovaksi lisäyksen jälkeen, vaan nousee herkästi ylös kuopasta liikenteen vaikutuksesta. Näin kuopat muodostuvat jokaisen täyttökerran jälkeen lopulta takaisin samaan paikkaan.

Syvimpiin sorateiden monttuihin ei lanauskaan auta. Lanaus suoritetaan rikkomalla tien pintakerros ja tasaamalla tie tämän jälkeen uudelleen. Menetelmä ei aina poista syvimpien monttujen kovettunutta pohjaa, minkä vuoksi montut muodostuvat lanauksen jälkeenkin usein samaan paikkaan.

Sorateiden jäädyttyä pinnan muokkaus vaikeutuu entisestään. Paras, vaikkakin lyhytaikainen apu kuoppien paikkaamiseen on niiden täyttäminen soralla. Soratäyte pysyy kuitenkin huonosti paikallaan kuopassa.

Kuoppia soratiessä

Kevät tuo helpotuksen

Haasteista huolimatta kaupunki paikkaa pahimpia kuoppia ja asfalttirikkoja läpi talvikauden. Kevään tulo sulattaa kadunpinnan, jolloin työ helpottuu ja tehostuu merkittävästi.

Huonokuntoisista kaduista voi ilmoittaa teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalveluun