Satakielenrinteen arkkitehtuurikilpailun voittaja valittu

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
14.12.2017 klo 14.58

Birdi, Havainnekuva

Tapiolan Satakielenrinteen arkkitehtuurikilpailu on ratkaistu. Voittajaksi valittiin Verstas Arkkitehdit Oy:n ehdotus Birdie. Aluetta päästään rakentamaan asemakaavoituksen valmistuttua aikaisintaan vuonna 2019. Satakielenrinteeseen olisi mahdollista toteuttaa koteja noin 800 uudelle asukkaalle.

Kaupunki etsi arkkitehtuurikilpailulla Satakielenrinteen alueen kehittämiseen parhaiten sopivaa ratkaisua, joka täydentäisi sekä Tapiolan uudistuvaa keskustaa että vanhaa miljöötä. Arkkitehtuurikilpailu järjestettiin kutsukilpailuna, johon valittiin viisi työryhmää. Birdie arvioitiin kilpailuun jätetyistä ehdotuksista parhaaksi.

Birdie vahvistaa puutarhakaupungin henkeä

”Ehdotuksessa on uudenlainen tulkinta suomalaiseen arkkitehtuuriperintöön ja maisemaan liittyvästä orgaanisesta korttelisuunnittelusta. Ratkaisu säilyttää vanhan Tapiolan keskustornin dominanttina kaupunginosan silhuetissa ja tuo alueelle vanhan Tapiolan henkeä, jossa luonnonläheisyys ja melko vähäeleinen arkkitehtuuri ovat keskeisiä piirteitä”, luonnehtii palkintolautakunta voittajaehdotusta.

Lisäksi palkintolautakunta toteaa, että ratkaisussa on hyvä suurmaisemallinen suhde Leimuniittyyn sekä Tuulimäen metsään pihojen puolella, sekä luonteva, eheyttävä ja täydentävä liittyminen olemassa oleviin asuinkortteleihin. Korkeimmat rakennusosat sijoittuvat mäkialueelle ”tapiolamaisesti”.

Rakentamaan päästään aikaisintaan 2019

Palkintolautakunta pitää voittajaksi valitsemaansa kilpailutyötä erittäin kehityskelpoisena ja suosittelee, että suunnittelua jatketaan ehdotuksen tekijöiden kanssa laatimalla viitesuunnitelma asemakaavanmuutoksen pohjaksi. Mikäli suunnittelu ja asemakaavoitus etenevät aikataulussa, voitaisiin rakentamaan päästä vuonna 2019. Koteja Satakielenrinteeseen tulisi suunnitelmien mukaan noin 800 asukkaalle.

Satakielenrinne käsittää noin kolmen hehtaarin laajuisen alueen Tapiolan keskuksessa, johon kuuluvat Tuulipuisto, Tuultenaltaan alue, Vesiputoustalon edusta, purettavan Satakielitalon tontti sekä osan Tuulimäen puistosta ja Itätuulenkujasta. Pohjoispuolella alue rajautuu Merituulentiehen ja itäpuolella Tapiolantiehen.

”Ehdotuksissa esiteltiin hyvin erilaisia ratkaisuja, muun muassa korkean ja matalan rakentamisen yhdistelmiä, rinteeseen porrastuvia ja viuhkamaisia rakennusryhmiä sekä pistetalojen rykelmiä. Alueen suunnittelumahdollisuudet saatiin selvitettyä kattavasti”, toteaa palkintolautakunnan puheenjohtaja Olli Isotalo.

Palkintolautakunnassa Espoon kaupunkia edustivat teknisen toimen johtajan Olli Isotalo, asemakaavapäällikkö Ossi Keränen sekä projektinjohtaja Antti Mäkinen. Lautakuntaan kuuluivat myös arkkitehti SAFA Jyrki Tasa sekä Aalto-yliopistosta vararehtori Antti Ahlava ja lehtori Nathalie Lautenbacher.

Kilpailuehdotuksia oli mahdollista kommentoida loka–marraskuussa, ja palautetta saatiin runsaasti.

Liitteet
Kilpailuehdotukset
Satakielenrinne arvostelupöytäkirja (pdf, 2803 Kt)