Raide-Jokerin rakentaminen vaikuttaa liikenteeseen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
24.5.2019 klo 12.51

Raide-Jokeri-pikaraitiotien rakentaminen alkaa 13 kohteessa kesäkuun alussa. Rakentamisella on merkittäviä vaikutuksia pääkaupunkiseudun liikenteeseen seuraavien vuosien aikana. Työmaiden läheisyydessä toteutetaan tilapäisiä liikennejärjestelyjä, jotka muuttavat jalankulun, pyöräilyn, moottoriajoneuvoliikenteen ja joukkoliikenteen reittejä rakentamisen aikana. Järjestelyistä kerrotaan tarkemmin Raide-Jokerin verkkosivuilla ja työmaiden läheisyydessä opastein.

Havainnekuva: Raide-Jokerin asema Leppävaarassa
Raide-Jokerin asema Leppävaarassa. Havainnekuva: Raide-Jokeri.

Ensimmäiset tilapäiset liikennejärjestelyt alkavat kesäkuussa

Kesäkuussa alkavat työmaat vaikuttavat liikenteeseen Espoossa seuraavasti:

  • Maarintien eteläpuolella oleva jalankulun ja pyöräilyn reitti siirtyy kadun pohjoispuolelle. Järjestelyn kesto on arviolta kesäkuun 2020 loppuun asti.
     
  • Ravitie suljetaan autoliikenteeltä kesäkuun puolivälissä. Korvaava reitti on Turuntien ja Pitäjänmäentien kautta, alueen asukkaat voivat käyttää kulkemiseen myös Vermonrinnettä. Järjestelyn kesto on arviolta elokuun 2020 loppuun asti.

Työmaiden vaikutuksista liikenteeseen Helsingissä lisätietoa HKL:n verkkosivuilla

Työmaiden lähellä on liikenteessä muun muassa nopeusrajoitusten hidastuksia, kiertoreittejä ja kaistajärjestelyjen muutoksia. Tilapäisten liikennejärjestelyjen toimivuuteen on Raide-Jokeri-projektissa kiinnitetty erityistä huomiota ja järjestelyt suunnitellaan turvallisiksi kaikille liikkujille. Järjestelyistä tehdään mahdollisimman pitkäaikaisia, jotta jatkuvasti muuttuvat järjestelyt eivät turhaan vaikeuta liikkumista.

Osa rakennettavista kaduista suljetaan joko kokonaan tai joltakin liikennemuodolta rakentamisen ajaksi. Katuja sulkemalla mahdollistetaan suuret yhtenäiset työalueet, jolloin rakentaminen nopeutuu ja turvallisuus paranee sekä liikenteen että työmaan näkökulmasta. Myös suljetuilla kaduilla on mahdollista ajaa kiinteistöille ja pelastustehtävissä.

Tilapäiset liikennejärjestelyt toteutetaan vaiheittain. Tämä tarkoittaa sitä, että liikennejärjestelyn loppuminen ei vielä välttämättä tarkoita töiden loppumista alueella, vaan järjestelyt muuttuvat seuraavien työvaiheiden mukaan. Tilapäisistä liikennejärjestelyistä ja vaihtoehtoisista reiteistä tiedotetaan kattavasti muun muassa työmaiden läheisyydessä opastein sekä Raide-Jokerin verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. HSL kertoo joukkoliikenteen poikkeusreiteistä tarkemmin omissa viestintäkanavissaan.

Lisätietoa rakentamisen vaikutuksista ja liikennejärjestelyistä Raide-Jokerin verkkosivuilta