Raide-Jokerin matkaan 800 uutta asukasta Leppävaaran Säterissä

10.1.2018 klo 15.39

Säterinkallionkulmaan kaavaillaan asuntoja noin 800 asukkaalle. Suunnittelualue sijaitsee Säterin alueella Etelä-Leppävaarassa hieman alle kilometrin päässä Leppävaaran joukkoliikenneterminaalista ja Sellon kauppakeskuksesta. Kaava-alue jää Kehä I:n vierelle rakentuneen Säterinrinteen toimistotalovyöhykkeen ja Säterinmetsän asuinalueen väliin. Leppävaaran asema, sijainti Turunväylän ja Kehä I:n liittymän tuntumassa, sekä 2020-luvulla liikennöintinsä aloittava Raide-Jokeri tekevät alueesta hyvin saavutettavan.

Alueesta rakennetaan laadukas ja viihtyisä asuin- ja toimintaympäristö lähelle Leppävaaran palveluita. Säterinkallionkulman naapurina on 2000-luvun vaihteessa rakennettu Säterinmetsän pientalovaltainen asuinalue townhouse-tyyppisine kaupunkipientaloineen.
 
Säterinkallionkulman kaupunkikuvasta tulee ilmeeltään tiivis ja urbaani. Uudet asuinkorttelit perustuvat perinteiseen kaupunkikorttelimalliin, jossa rakennukset seuraavat katulinjaa ja kortteleiden keskelle jää suojaisa sisäpiha. Rakenne on tiiviimpi Linnoitustien vierellä ja väljenee ja madaltuu Säterinmetsän asuinaluetta kohden. Uusi alue on erotettu puisto- ja pihakatuvyöhykkeellä Säterinmetsän asuinalueesta. Raide-Jokerin pysäkki yhdistetään Säterinmetsän keskusaukioon uudella kävelylle ja pyöräilylle varatulla Linnoitusraitilla.

Asukkaiden mielipiteitä kuunneltu

Valmisteluvaiheessa Säterinmetsän asukkailta tuli runsaasti palautetta, jota on otettu huomioon kaavaehdotusta hiottaessa. Suunnitelmaa on väljennetty siten, että Säterinkallionkulman ja Säterinmetsän alueiden väliin jää enemmän rakentamatonta tilaa. Väliin muodostuu kapea puistikko- ja puistokatuvyöhyke. Rakentamisalaa on pienennetty niin, että pohjoisosaan jää enemmän metsää. Tehokkain rakentaminen osoitetaan tulevan Raide-Jokeripysäkin vierelle. Korkein rakentaminen sijoitetaan Linnoitustien varrelle ja kauimmas Säterinmetsän asuinalueesta. Rakennuksista tulee korkeintaan 7-kerroksisia.

Pysäköintitalo sijoitetaan Linnoitustien itäpuolelle ja sen mitoituksessa otetaan huomioon tonteilta puuttuvat autopaikat. Säterinmetsän ja tulevan Raide-Jokerin pysäkin yhdistävä kävelyreitti sujuvoittaa asioimista ja liikkumista Säterissä.

Pääosan alueesta omistaa Helsingin kaupunki. Alueen viitesuunnitelmat on laatinut arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy.

Leppävaaran projektinjohtaja Mika Rantala, p. 046 877 2843

aluearkkitehti Tiina Piironen, p.043 824 6897

arkkitehti Teija Patrikka, p. 043 825 3628