Raide-Jokeri linjataan Leppävaarasta Otaniemeen ja Keilaniemeen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
6.2.2014 klo 15.04
Raide-Jokeri on tarkoitus linjata Leppävaarasta Otaniemeen ja myös Keilaniemeen. Otaniemen voimakas kehittyminen seudullisesti tärkeänä opiskelu- ja työpaikka-alueena perustelee linjausta. Tapiolaan johtavaan vaihtoehtoiseen linjaukseen verrattuna Otaniemen linjaukselle tulee enemmän käyttäjiä. Aiemmassa vuoden 2009 alustavassa yleissuunnitelmassa Raide-Jokeri oli linjattu pelkästään Leppävaarasta Tapiolan keskukseen.

Otaniemessä on merkittävää maankäytön kehittämispotentiaalia. Alue on laaja ja vielä varsin väljästi rakennettu. Aalto-yliopiston tavoitteena on kehittää Otaniemestä nykyistä enemmän pyöräilyyn, kävelyyn ja joukkoliikenteeseen painottuva alue. Tapiolan uudistaminen keskittyy Tapiolan keskukseen. Tapiolan puutarhakaupunki säilytetään pääosin nykyisellään. Laajalahden alue pysyy pientalovaltaisena alueena, eikä maankäyttöä ole tarkoitus kehittää Laajalahden herkän luontokohteen läheisyydessä.

Tapiola-vaihtoehdossa Otaniemen ja Leppävaaran väliin tarvittaisiin tiheävuoroinen bussiliikenne. Ei ole tarkoituksenmukaista, että rinnakkain kulkee kaksi runkolinjatasoista joukkoliikennepalvelua.

Raide-Jokeri olisi pikaraitiotie, joka korvaisi nykyisen Bussi-Jokerin eli runkolinja 550:n. Runkolinja 550 kulkee Itäkeskuksesta Leppävaaraan, mistä se jatkaa Kehä I:tä pitkin Otaniemen kautta Tapiolan keskukseen ja edelleen Westendinasemalle.

Runkolinja 550:n suosio on jatkuvasti kasvanut. Suurimmat matkustajamäärät Espoossa ovat Leppävaaran ja Otaniemen välillä. Otaniemestä Tapiolan keskukseen ja edelleen Westendinasemalle on vähän matkustajia, joten Raide-Jokerin jatkaminen Otaniemestä Tapiolan keskukseen ei olisi tarkoituksenmukaista.

Sen sijaan Raide-Jokeri kannattaa linjata Otaniemen keskuksesta Kivimiehenrantaan ja edelleen Keilaniemen metroasemalle. Leppävaarassa Raide-Jokeri kulkisi Sellon itäpuolelta Alberganesplanadille ja edelleen Linnoitustielle.

Otaniemi-vaihtoehdossa sekä rakentamis- että käyttökustannukset ovat edullisemmat kuin Tapiola-vaihtoehdossa.

Otaniemi-vaihtoehdossa Raide-Jokeri kulkee Kehä I:n ja Laajalahden Natura-alueen välissä. Raide-Jokeri-liikenne ei häiritse Natura-aluetta. Rakentamisaikaiset haitat minimoidaan sillä, ettei rakennustöitä tehdä lintujen pesimäaikana.

Tapiola-vaihtoehdossa voimakas raideliikenne olisi vieras elementti Laajalahden pientaloalueella sekä Tapiolassa, jossa pikaraitiotien sijoittaminen Louhentielle ja erityisesti Pohjantielle on kulttuurimaiseman kannalta ongelmallista.

Raide-Jokeri -hankkeen seuraava vaihe on hankesuunnitelman laatiminen yhteistyössä Helsingin kanssa. Suunnittelun jatkaminen edellyttää myös valtion osallistumista kustannuksiin. Raide-Jokerin toteuttaminen ajoittuu aikaisintaan 2020-luvulle.

Alueen joukkoliikennejärjestelmässä tapahtuu merkittävä muutos, kun Länsimetron liikennöinti käynnistyy 2016. Tuolloin siirrytään myös uuteen liityntälinjastoon, josta HSL on parhaillaan laatimassa suunnitelmia.

Kaupunginhallitus käsittelee 10.2. Raide-Jokerin linjausta.Lisätietoja:
Teknisen toimen johtaja Olavi Louko, p. 0500 607754
Projektinjohtaja Antti Mäkinen, p. 050 5931339
Kaupunkisuunnittelupäällikkö Torsti Hokkanen, p. 050 4132163

Liite:
Kartta: Trafix Oy
http://aineistopankki.espoo.fi/?cart=1994-kheieajeii&l=FI

Kaupunginhallituksen esityslista