Pyöräväylien harjasuolausta kokeillaan Espoossa vuoden loppuun saakka

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
2.12.2019 klo 9.13

Harjasuolausta kokeillaan Espoossa vuoden loppuun saakka

Harjasuolaus on talvihoidon menetelmä, jolla saavutetaan pyöräilyn kannalta parhaat mahdolliset olosuhteet talvikaudella. Espoossa kerätään kokemuksia menetelmästä vuoden loppuun saakka.

Harjasuolauksessa työkoneen keulalla oleva harja puhdistaa käsiteltävän reitin lumesta ja koneen perässä oleva liuoslevitin annostelee tien pintaan sopivan määrän suolaa. Tielle levitettävä suola auttaa sulattamaan reitin pinnalta loputkin lumet, mikä vähentää tien pinnan liukkautta.

Harjasuolausta on käytetty jo vuosia tärkeimpien pyöräväylien hoitoon esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa. Suomessa esiintyy tyypillisesti huomattavasti sankempia lumisateita esimerkiksi Tanskaan verrattuna, minkä vuoksi Espoon olosuhteissa jouduttaneen turvautumaan harjasuolauksen lisäksi usein myös perinteiseen auraamiseen. Kovimpien lumisateiden aikaan harjasuolaus ei yksin riitä reittien kunnossapitoon.

Tavoitteena lisätä pyöräilyn suosiota kulkutapamuotona

Harjasuolauksen kohteena olevat reitit on valittu jatkumona Helsingin kaupungin hoitamiin reitteihin ja näin ollen ne parantavat Espoon polkupyöräreittien käytettävyyttä kaupunkien välisessä polkupyöräliikenteessä.

Länsiväylän varrella Matinkylään saakka kulkevan reitin lisäksi Länsiväylältä yhdistyy katkeamaton reitti Kuusisaarentielle. Mukaan kokeiluun on valittu myös rantarataa mukaileva reitti, joka kulkee Helsingin rajalta Leppävaaran Läkkitorille saakka. Kyseiset reitit ovat perinteisesti olleet kovassa käytössä pyöräilijöiden joukossa ja reittien valinnan toivotaankin tukevan pyöräilyn suosiota talviajan kulkumuotona.

Harjasuolauksella hoidettavat väylät Espoossa

Katso kartta isompana (pdf, 227 Kt)

Kokeilu on seurausta Espoon kaupunginvaltuuston myöntämästä lisämäärärahasta pyöräilyn olosuhteiden parantamiseksi. Määrärahaa on käytössä ainoastaan kuluvalle vuodelle, eikä lisämääräraha sisälly enää vuoden 2020 budjettiin. Kaupungin tavoitteena on saada kokeilusta mahdollisimman paljon irti loppuvuoden aikana, minkä jälkeen saadut kokemukset viedään tiedoksi tekniselle lautakunnalle.

Kokeilu tukee Espoon tavoitteita edistää pyöräilyä kulkutapamuotona. Muita toimenpiteitä ovat muun muassa reunakivien madallukset risteysalueilla sekä runkolukitustelineiden lisääminen Espoossa.

Esimerkki harjasuolatusta pyörätiestä Espoossa Harjasuolattu tie Espoossa