Potkua asemanseutujen yritysyhteistyöhön - kasvuyrityksille tarjolla kumppaneita ja sparrausta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
22.1.2020 klo 8.55

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Hämeenlinnan kaupungit sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY käynnistävät Fiksu arki assalle -yrityskehitysohjelman, jossa kasvuyritykset ja suuret kumppaniyritykset rakentavat uusia arjen palveluja asemanseuduille. Ohjelman tavoitteena on luoda kestävän arjen palveluja, lisätä asemanseutujen viihtyisyyttä ja edistää raideliikenteen houkuttelevuutta. Hankkeen kumppaniyrityksiä ovat YIT, R-Kioski, Posti ja Sokos Hotel Vaakuna Hämeenlinna. Kasvuyritykset voivat hakea mukaan ohjelmaan 11.3. asti.

Fiksu arki assalle -ohjelmassa kaupungit pyrkivät löytämään uusia sujuvan ja kestävän arjen ratkaisuja asemanseuduille. Hankkeessa vahvistetaan keinoja, joilla asukkaat, yritykset ja kaupungit voivat vähentää ilmastopäästöjä asemanseuduilla.

"Juna- tai metroaseman läpi kulkee päivittäin kymmeniätuhansia ihmisiä. Kun palvelut tuodaan ihmisten kulkureiteille ja liikenteen solmukohtiin, helpotetaan arkea kestävällä tavalla. Ohjelmassa haemme ratkaisuja, joilla edistetään esimerkiksi kestävän ruuan toimitusketjua, parannetaan asumisen palveluja tai nopeutetaan päivittäistä asiointia uusilla nouto- ja integroivilla ratkaisuilla”, kertoo projektipäällikkö Aino Hatakka Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:ltä.

"Lisäksi tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka lisäävät asemien viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä luovat uusia palveluja liikkumiseen", jatkaa Hatakka.

"Asemanseutujen kehittäminen tukee Espoon kestävän kehityksen ja ilmastotavoitteiden saavuttamista mahdollistamalla asukkaille sujuvia ja kestävän arjen ratkaisuja", toteaa kestävän kehityksen johtaja Pasi Laitala Espoon kaupungilta.
Ohjelmaan hakevat kasvuyritykset voivat tarjota ratkaisua yhteen tai useampaan teemaan. Ratkaisut voivat olla valmistettavia tuotteita, palveluja, digitaalisia alustoja ja sovelluksia tai näiden yhdistelmiä. Ohjelman tavoitteena on löytää ratkaisuja, joita voidaan skaalata yhteistyössä kumppaniyritysten kanssa. Tarjottavat ratkaisut voivat esimerkiksi jatkokehittää kumppaniyritysten palveluja, tai hyödyntää kumppaniyrityksen verkostoa pilotointialustanaan. Kasvuyritykset voivat hakea mukaan ohjelmaan 11.3. asti.

"Etsimme mukaan kasvuyrityksiä, jotka ovat kehitysvaiheessa ja hyötyisivät ison toimijan kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Nyt käynnistyvän hakuajan jälkeen ohjelmaan valitaan viidestä seitsemään kasvuyritystä, jotka pääsevät jatkokehittämään palvelujaan yhdessä kumppaniyritysten kanssa. Lisäksi ohjelmaan kuuluu asiantuntijasparrausta ja valmennusta ratkaisun jatkokehittämiseen ja kaupallistamisen tukemiseen", kertoo ohjelman toteutuksesta vastaavan Gaia Consultingin Suvi Häkämies.

Ohjelmaan voi hakea 16.1.–11.3.2020. Ohjelman käynnistystilaisuus järjestetään 7.2. klo 13.00–16.00 Otaniemessä, Urban Millissä. Tilaisuudessa ohjelman kumppaniyritykset ja asemanseutujen kehittäjät esittäytyvät ja kertovat tavoitteistaan. Lisätietoa ohjelmasta ja haettavista ratkaisuista hankkeen verkkosivuilta.

Fiksu Assa - Asemanseudut uusien vähähiilisten liiketoimintakonseptien kehitysalustana -hanke on Etelä-Suomen EAKR-rahoitteinen kehityshanke.