Pesimäaika ja metsien hakkuut

3.4.2012 klo 10.52

Lintujen pesintä ajoittuu pääasiassa huhtikuun alusta elokuun alkuun. Suurin osa pesimälinnuistamme pyöräyttää munat pesiinsä touko-kesäkuussa. Haudonta-aika kestää monilla pikkulinnuilla keskimäärin runsaat kaksi viikkoa ja pesäpoikasaika toiset kaksi viikkoa. Suuremmilla linnuilla pesintä kestää kauemmin, esim. kanahaukalla noin kaksi kuukautta munimisesta poikasten lähtöön pesästä. Monet linnut tekevät vielä toisen poikueen samana kesänä ja pesäpoikasia saattaakin olla vielä elokuussakin.

Lähes kaikki lintulajimme ovat luonnonsuojelulain mukaan rauhoitettuja, eikä niitä saa tahallisesti häiritä tai tappaa eikä hävittää niiden pesiä. Myös metsänhoitotoimissa on vältettävä vahingoittamasta ja häiritsemästä rauhoitettuja eläimiä. Parhaaseen pesimäaikaan sijoittuvissa hakkuissa voi tuhoutua satoja niin maastossa kuin puissakin olevia pesiä ja poikasia, lisäksi häiriö saa monet emot hylkäämään pesänsä. Erityisesti rehevissä lehtomaisissa ympäristöissä on runsaasti lajeja ja pesiä, kuivalla mäntykankaalla hieman harvemmassa. Etenkin Pohjois-Espoossa tulee huomioida lisäksi metsäkanalintujen soidinaika ja maastopoikaset. Suurten petolintujen pesäpuut ovat aina rauhoitettuja, eikä niiden läheisyyteenkään tule mennä pesimäaikana.

Myös monet samoihin aikoihin lintujen kanssa lisääntyvät nisäkkäät kärsivät pesimäaikaisista hakkuista. Muita hyviä syitä kevät- ja kesäaikaan sijoittuvista hakkuista pidättäytymiseen ovat maasto- ja kasvillisuusvaurioiden välttäminen sekä kantojen kautta puihin leviävien juurikääpien leviämisen estäminen.