Perkkaalle tulossa monipuolista rakentamista

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
2.6.2016 klo 13.33

Perkkaalle Hatsinanpuiston alueelle on suunnitteilla liike- ja liikuntakeskus, toimistoja, asuntoja ja hotelli. Liikekeskuksen toiminnot suunnitellaan siten, että ne täydentävät Leppävaaran keskustan nykyisiä kaupallisia palveluita.

Alue sijaitsee Perkkaantien, rautatien, Kehä I:n ja Perkkaanpuronkujan rajaamalla alueella. Alueen koko rakennusoikeus on noin 100 000 kerrosneliömetriä. Kulkuyhteydet alueelle ovat erinomaiset, joita mahdollisesti tuleva Raide-Jokeri entisestään parantaa. Kohteesta on asemalle matkaa 300 metriä.

Alueelle tavoitellaan kaupunkikuvallisesti vahvaa arkkitehtonista kokonaisuutta kuitenkin siten, että rakennukset ovat ilmeeltään erilaisia toiminnoista riippuen. Korkeampien toimistorakennusten ja asuinrakennusten väliin jää matalampi liikekeskus, jonka ylimmät kerrokset on varattu liikuntatilaksi. Hotelli toimii maamerkkinä liikenneväyliltä ja radan suunnasta tarkasteltuna. Puistoalueet ja Monikonpuro rakentuvat olennaiseksi osaksi kaupunkiympäristöä.

Alueen länsipäähän, lähimmäs Sellon kauppakeskusta osoitetaan korttelialueet liikekeskukselle ja toimistorakennuksille sekä hotellille. Alueen itäpää lähimpänä Vermon rakentuvaa asuinaluetta osoitetaan kantakaupunkimaiselle kerrostaloasumiselle.

Liikekeskukseen rakennetaan myymälätilojen lisäksi mm. liikuntatiloja ja -palveluita, ravintoloita ja muita lähipalveluita. Liikekeskuksen rakennusoikeus on 40 500 kerrosneliömetriä. Liikunta-, palvelu- ja viihdepalvelutiloja on tarkoitus rakentaa pääosin liikekeskuksen kolmanteen kerrokseen, joka soveltuu hyvin tähän tarkoitukseen. Näitä tiloja on suunnitelmissa esitetty noin 10 000 kerrosneliömetriä. Pääosa liikekeskuksesta on kaksikerroksista, mikä takaa hyvät edellytykset kaupalle. Rakennuksessa on myös 3- ja 4-kerroksisia osia.

Perkkaantien ja Hevosenkengän risteysalueen tuntumaan osoitetaan toimistorakentamista, joka rajaa kaupunkitilaa ja antaa toimijoille hyvän näkyvyyden Kehä I:ltä saapuville. Korttelin rakennusoikeus on 25 500 kerrosneliömetriä. Toimistot ovat 8-kerroksisia. Massoittelua ohjataan rakennusaloin. Toimistokortteleiden jalankulkutasoon voi myös sijoittua liiketiloja.

Radan varteen Hatsinanpuiston pohjoisreunaan osoitetaan 12 500 kerrosneliömetrin laajuinen liikerakennus, joka voidaan toteuttaa hotellina tai toimistorakennuksena. Korttelin läpi kulkevalle jalankulun ja pyöräilyn laatureitille turvataan riittävät tilavaraukset.

Alueen itäosaan lähimmäs uutta Vermontien asemakaava-aluetta osoitetaan asuinkerrostalojen korttelialue. Alueesta rakentuu tiivis, kantakaupunkimainen ympäristö, jossa asuinrakennukset muodostavat suojaisan sisäpihan. Korttelirakenne suojaa pihoja myös liikenteen melulta. Uutta asuinrakennusoikeutta tulee 25 500 kerrosneliömetriä.

Maa-alueen omistaa Espoon kaupunki. NCC Property Development Oy:llä on alueella suunnitteluvaraus.

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee 8.6. Perkkaa II B (Hatsinanpuiston) asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä nähtäville.
 

Lisätietoja:
Aluearkkitehti Liisa Ikonen, p. 043 825 1183
Projektinjohtaja Mika Rantala, p. 046 877 2843

Havainnekuvat: Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy
http://aineistopankki.espoo.fi/?cart=4393-djdijjccak&l=FI

Esityslista