Palvelutorikonsepti voitti kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
22.11.2017 klo 14.28

Palvelutorikonsepti ja sen tuloksena syntynyt Ison Omenan palvelutori voitti korkeatasoisen kilpailun.

Innovaatiot-sarjan voiton vei palvelutorikonsepti ja sen yhtenä tuloksena syntynyt Ison Omenan palvelutori. Toiselle sijalle ylsi koulujen ja päiväkotien yhteiskehittäminen yritysten kanssa eli KYKY-toiminta. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän mukaan kilpailussa palkitut innovaatiot ovat loistava esimerkki siitä, miten espoolaisten arkea sujuvoitetaan ja samalla toimitaan kustannustehokkaasti ja yhteisöllisyyttä luoden.

Palvelutorikonseptilla palveluja viedään entistä asiakaslähtöisempään ja kuntalaisten arkea helpottavaan suuntaan. Ison Omenan palvelutori on toiminut reilun vuoden, ja se on pystynyt osoittamaan hyödyllisyytensä kustannustehokkaana lisäarvon, synergioiden ja yhteisöllisyyden tuottajana. Saman katon alla olevat julkisten palvelujen palvelutori ja kaupalliset palvelut täydentävät toisiaan, ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä palvelutorin hyvään saavutettavuuteen. Konseptin kehittämisessä asiakaspalvelun laatuun on kiinnitetty erityistä huomiota alusta alkaen. Palvelutorikonsepti ja Ison Omenan palvelutori ovat yksi lopputulos kaupunkitasoisesta palvelujen kehittämisestä ja Palveluverkko 2020 -ajattelusta Espoossa. Kilpailun raati totesi, että konsepti on laajasti sovellettavissa erilaisina palvelujen, toimijoiden ja tilojen kombinaatioina. 

Kisa oli erittäin tiukka, ja hyvälle hopeasijalle tuli sivistystoimessa käytössä oleva KYKY-toiminta. Siinä espoolaiset koulut ja päiväkodit kehittävät uusia oppimista, kasvua ja hyvinvointia edistäviä tuotteita ja palveluja yhdessä yritysten ja yhteisöjen kanssa. Yhteisten toimintatapojen ja sopimuspohjien avulla kouluyhteisö, yritykset, yhdistykset, tutkimusta ja kehittämistä tekevät toimijat sekä kaupunkilaiset pystyvät turvallisesti systemaattiseen ja tehokkaaseen yhteiskehittämiseen. Yhä useampi oppija ja opettaja kokeilee uuden teknologian hyödyntämistä oppimisessa juuri KYKY-toiminnassa. Lisäksi toiminta edistää koulutusvientiä: mukana olevien yritysten tuotteiden pedagoginen vaikuttavuus kasvaa, ja Espoon referenssi on meriitti maailmalla. Kilpailun raadin mukaan vastaavanlaista systemaattista ja vaikuttavaa yhteiskehittämisen muotoa ei ole aikaisemmin toteutettu Suomessa eikä kansainvälisesti.

Varavirtaa vanhemmuuteen – pois pompottelusta palkittiin kunniamaininnalla. Perhesosiaalityön monialainen ensiarviointitiimi palvelee perheitä aiempaa ketterämmin, ja asiakkaat saavat tarvitsevansa palvelut samasta paikasta. Omatyöntekijä sovittaa yhteen perheen tarvitsemat erilaiset palvelut. Yhteistyökumppanina hänellä on konsultaatiorinki, jossa on asiantuntijoita mm. neuvolasta, aikuissosiaalityöstä, maahanmuuttajapalveluista ja vammaispalveluista. Rinki tukee ammattilaista tai lähtee työpariksi nopeasti, jolloin perheen asiaa saadaan edistettyä viivytyksettä. Toimintamalli on monistettavissa eri puolille Espoota ja suoraan siirrettävissä Sote-uudistuksen jälkeiseen toimintaympäristöön. Kilpailuraati kiinnitti huomiota siihen, että asiakas otetaan mukaan aktiiviseksi toimijaksi ratkaisemaan omaa tilannettaan ja ottamaan näin vastuuta.

Toisen kunniamaininnan sai sosiaali- ja terveystoimen Talouden ja hallinnon tulosalue innovaatiolla Johdon tuen muutos palvelutuotantolähtöiseksi. Talouden ja hallinnon asiantuntijat toimialan esikunnasta uudistivat suunnitelmallisesti ajattelunsa asiakaslähtöiseksi. Kehitystyö tehtiin tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden eli toimialan johdon kanssa. Kahdessa vuodessa johdon tyytyväisyys esikunnan tukeen on noussut, henkilöstön tyytyväisyys työhön, työyhteisöön ja johtamiseen on kasvanut, sairauspoissaolot ovat vähentyneet ja työn tehokkuus on parantunut.

Jalkaklubi Espoo voitti potentiaalisten innovaatioiden sarjan

Espoon sairaalan haavaosasto 1:n voittoisa idea Jalkaklubi Espoo on säärihaava- ja sääriturvotuspotilaiden kokonaisvaltaisen hoidon malli. Jalkaklubin perustaminen yhdessä erikoissairaanhoidon ja kolmannen sektorin kanssa tuottaisi taloudellisen hyödyn lisäksi asukkaille kokonaisvaltaista hyvinvointia. Se sitouttaisi asiakkaita huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan, vähentäisi asiakkaiden sosiaalista eristäytymistä sekä edistäisi haavojen hoitoa ja ennaltaehkäisyä. Kehittynyt haavanhoito toisi kustannustehokkuutta vähentämällä sairaalapäivien määrää ja terveyskeskuskäyntejä.

Toisen sijan sarjassa nappasi tapahtuma- ja kulttuuripalvelujen Kulttuurikaupunki-mobiilisovellus. Kehitteillä oleva sovellus on virtuaalinen kulttuuritalo, joka tuo kiinnostavat kulttuurielämykset kaikkien kaupunkilaisten saataville mobiililaitteeseen. Sinne voidaan tuoda mm. elokuvanäytöksiä, musiikkiesityksiä, työpajoja tai suoria lähetyksiä konserteista. Sovellus tehdään ensin kulttuuriyksikön käyttöön, mutta se on laajennettavissa myös muihin kaupungin palveluihin.

Hakemukset osallistuvat Laatukeskuksen Vuoden laatuinnovaatio -kilpailuun

Kaupunginjohtajan innovaatiokilpailuun jätettiin 34 hakemusta. Finalistit kutsuttiin nk. pitchaus-tilaisuuteen, jossa he esittelivät innovaationsa kolmessa minuutissa kilpailun raadille ja johdon foorumille.

Kilpailu järjestettiin jo kuudetta kertaa yhdessä Laatukeskuksen kanssa. Espoon hakemukset osallistuvat Laatukeskuksen kansalliseen Vuoden laatuinnovaatio -kilpailuun, jonka eri sarjojen voittajat julkistetaan Slush-tapahtumassa 30.11.2017. Kansalliset voittajat etenevät Laatukeskuksen kansainväliseen kilpailuun (Quality Innovation Award), jonka voittajat palkitaan Bilbaossa Espanjassa 7.2.2018.
Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä palkitsi kaupunginjohtajan innovaatiokilpailun voittajat Ison Omenan palvelutorilla 22.11.2017.