Espoon kaupungin lomakkeet

Kaupungin yksiköiden käyttämät lomakkeet on koottu tälle sivulle.

Esiopetuksen lomakkeet

Sähköisellä hakemuksella voit hakea lapsellesi esiopetuspaikkaa vuosittain erikseen mainittuna ajankohtana.
Muut esiopetuksen Lomakkeet.

Varhaiskasvatuksen lomakkeet

Sähköisellä hakemuksella voit hakea lapsellesi kunnallista päivähoitopaikkaa ja kerhopaikkaa.
Muut varhaiskasvatuksen lomakkeet.

Perusopetuksen lomakkeet

Perusopetuksen lomakkeet on koottu yhdelle sivulle.  

Kaupunginkirjaston lomakkeet

Kaupunginkirjastossa käytössä olevat lomakkeet löydät yhdeltä sivulta. 

Kulttuurin lomakkeet

Kulttuurin vuosiavustusten ja taideapurahojen hakulomakkeet sekä avustusten selvityslomakkeet on koottu yhdelle sivulle.

Kotiseutuyhdistykset ja kulttuuriyhdistykset hakevat vuosiavustusta sähköisen palvelun kautta. Myös projektiavustuksia haetaan sähköisessä palvelussa. 
Siirry palvelun pääsivulle

Liikuntapalveluiden lomakkeet

Liikuntapalveluiden avustuksiin liittyvät lomakkeet.
 
Muut liikuntapalveluiden verkossa täytettävät lomakkeet:
llmoittautuminen ohjatun liikunnan kursseille.
Venepaikkahakemus.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ohjeet ja lomakkeet

Tietoa ja lomakkeita liittyen esimerkiksi pelastussuunnitelmiin, ilotulitteisiin, tilapäiseen majoittumiseen ja avotulen käyttöön löydät pelastuslaitoksen sivuilta.

Maankäytön luvat

Lainvoimaisen asemakaavan määräyksistä poikkeamiseen, ennen rakennusluvan hakemista, tarvitaan poikkeamispäätös.

Espoossa asemakaavoittamattomat alueet ovat kokonaisuudessaan suunnittelutarvealuetta, minne rakennettaessa tarvitaan pääsääntöisesti ennen rakennusluvan hakemista erillinen suunnittelutarveratkaisu ja/tai poikkeamispäätös.

Asemakaava-alueen ulkopuolella olevan rakennuspaikaksi tarkoitetun kiinteistön lohkomiseksi tai halkomiseksi tarvitaan pääsääntöisesti aina kaupungin suostumus. Maankäyttöön liittyvät luvat, täyttöohjeet ja yhteystiedot. Maankäytön luvat

Nuorisopalveluiden lomakkeet

Sähköinen nuorisoavustusten haku

Aluenuorisojärjestöavustus (pdf, 192 Kt)
Kumppanuusrahahakemus (pdf, 150 Kt)
Kumppanuusrahaselvitys (pdf, 137 Kt)
Kohdeavustushakemus (pdf, 166 Kt)
Kohdeavustusselvitys (pdf, 100 Kt)
Yleisavustuksen ennakkohakemus (pdf, 120 Kt)
Yleisavustus Hakemus/Selvitys (pdf, 177 Kt)

Sähköinen nuorisotilojen ja leirikeskusten tilavaraus

Leirikeskusten käyttövuorohakemus (pdf, 56 Kt)
Leirikeskusten tilastointi- ja palautelomake (pdf, 134 Kt)
Nuorisotilan käyttöhakemus (pdf, 81 Kt)

Ruokapalveluiden lomakkeet

Ruokapalveluihin liittyvät lomakkeet:

Teknisen ja ympäristötoimen lomakkeet

Maankäytön ja rakentamisen lomakkeet

Terveyspalvelujen lomakkeet

Sähköiset esitietolomakkeet (mm. hammashoidon lomakkeet)
Terveysaseman vaihtaminen
Ympäristöterveyden lomakkeet
Asioiminen toisen henkilön puolesta terveydenhuollon sähköisissä palveluissa

Tietopyyntölomakkeet

Tietoa asiakkaan oikeudesta tietoihinsa ja tietopyyntölomakkeet.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen lomakkeet

Kuljetuspalvelutukihakemus (sähköinen asiointi)
Kuljetuspalveluhakemus vammaispalvelulain mukaan (tulostettava lomake)
Toimeentulotuki (sähköinen asiointi)
Toimeentulotuki (tulostettava lomake)
Lastensuojeluilmoitus
Ennakollinen lastensuojeluilmoitus (pdf, 17 Kt)
Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi (pdf, 33 Kt)
Terveystarkastuksen esitietolomake viitosluokkalaisen vanhemmille (pdf, 142 Kt)
Terveystarkastuksen esitietolomake yläkoululaisen vanhemmille (pdf, 155 Kt)

Vanhusten palvelujen lomakkeet

Kuljetuspalvelutukihakemus (sähköinen asiointi)
 (tulostettava lomake)
Lomake Espoosta laitospaikkaa hakeville ulkopaikkakuntalaisille (tulostettava lomake)
Omaishoidontuen lomakkeet (tulostettava lomake
Palvelusetelihakemuksen tuloselvitys (pdf, 57 Kt)(tulostettava lomake)
Palvelusetelihakemus hoiva-asumiseen (sähköinen asiointi)
Rintamaveteraanin kuntoutushakemus (tulostettava lomake)
Sosiaalihuollon henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus (tulostettava lomake)

Ympäristön luvat ja ilmoitukset

Ympäristönsuojelulakien, -asetusten ja -määräysten perusteella eri toimijat ovat velvoitettuja antamaan ilmoituksia, rekisteröimään toimintaansa tai hakemaan lupia. Ympäristön luvista ja ilmoituksista saa lisätietoja Espoon ympäristökeskuksesta.