Avustukset

Liikunta- ja nuorisolautakunta myöntää avustuksia harkintansa mukaan espoolaisten nuorisoyhdistysten, nuorisojärjestöjen tai nuorten toimintaryhmien nuorisotoimintaan.

Avustukset on tarkoitettu alle 29-vuotiaiden nuorten oman ajan käyttöön kohdistuvaan aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen, nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen, nuorten itsenäistymisen tukemiseen, sekä päihteettömyyden edistämiseen.

Avustusohje

Aluejärjestöavustus

Hakuaika päättyy 31.10.

Aluenuorisojärjestöjen rooli on ensisijaisesti koordinoida ja tukea alaistensa perusyhdistysten, jaostojen tai nuorten toimintaryhmien toimintaa. Tukemalla espoolaisten aluenuorisojärjestöjen toimintaa aluejärjestöavustuksella, liikunta- ja nuorisolautakunta vahvistaa järjestäytyneen vapaaehtoisen nuorisotoiminnan pitkäjänteisyyttä sekä nuorisotoiminnan kehittymistä laadullisesti ja määrällisesti. Linkki lomakkeisiin.

Kohdeavustus

Hakuajat päättyvät 15.1., 30.4. ja 30.9.

Kohdeavustusta 2/2021 voi hakea sähköisesti 14. - 30.4.2021
Yhdistystiedot tallennetaan ensin, sen jälkeen hakemuksen voi täyttää, allekirjoittaa ja lähettää järjestelmästä.
Lue pikaohje: Ohjeet yhdistyksille perustietojen tallentamiseen avustusjärjestelmään (pdf, 11 Kt). 

Linkki asiointisivulle.

Kohdeavustuksen selvitys lähetetään toistaiseksi paperilomakkeella osoitteeseen nuoriso@espoo.fi.

Kohdeavustusta voidaan myöntää espoolaisille nuorisoyhdistyksille ja -järjestöille, sekä nuorten toimintaryhmille. Kohdeavustuksen kohdalla voidaan käyttää erityisharkintaa koskien ulkopaikkakuntalaisia nuorisoyhdistyksiä, joilla on espoolaisia jäseniä ja joiden toiminta tapahtuu Espoossa sekä espoolaisia aluenuorisojärjestöjä. 
Kohdeavustus on kertaluontoinen ja sitä voi anoa joko etu- tai jälkikäteen. Linkki lomakkeisiin.

Nuorten toimintaryhmien kohdalla kohdeavustusten haku päättyy 30.9.

Kumppanuusraha

Hakuaika läpi vuoden. HUOM! Kirjallinen hakemus.

Kumppanuusrahalla toteutetaan Nuori Espoo -tarinan mukaista toimintaa yhteistyössä nuorisopalvelujen kanssa. Kumppanuusraha myönnetään espoolaisille nuorisoyhdistyksille tai muulle yhdistykselle, joka järjestää toimintaa pääasiassa 9-25- vuotiaille nuorille. Kumppanuusrahan kohdalla voidaan käyttää erityisharkintaa koskien ulkopaikkakuntalaisia nuorisoyhdistyksiä tai muita yhdistyksiä, joilla on espoolaisia jäseniä, toiminta tapahtuu Espoossa tai Espoon rajojen ulkopuolella ja tapahtuvassa toiminnassa on mukana espoolaisia (pääasiassa 9-25- vuotiaita) nuoria.

Kumppanuusrahalla toteutettava toiminta on maksutonta tai lähes maksutonta ja toiminta kohdistuu pääasiassa 9-25 -vuotiaille nuorille strategisten painopisteiden mukaisesti.

Vuoden 2021 painopistealueet ovat:

  • Yhdenvertaisuus ja ekologinen kestävä kehitys, digitaalinen nuorisotyö, kansainvälinen nuorisotyö (erityisesti kotikansainvälisyys eli kansainvälistyminen kotimaassa)
  • Tarpeen mukaiset ja nopeaa reagointia vaativat toiminnot sekä ilmiöihin vastaaminen yhteistyössä järjestöjen kanssa
  • Kesätoiminta (yhdessä toteutetut leirit ja nuorisopalveluiden toimintaa täydentävät leirit). Kesätoimintaan on varattu oma erityinen kumppanuusraha-budjetti.
  • sekä harkinnan mukaan muut Nuori Espoo -strategiaa toteuttavat toiminnat

Kumppanuusrahan lisäksi nuorisopalvelut voi myöntää hakijalle myös ilmaisia toimitiloja (nuorisotilat). Kumppanuusrahaa haetaan jatkuvalla haulla ja sitä myönnetään vuosittaisen talousarvion mukaan. Kumppanuusrahan hyväksyminen on harkinnanvarainen ja jokaisesta toteutuneesta kumppanuushankkeesta vaaditaan selvitys. Kumppanuusrahat, joita ei ole käytetty hakemuksen mukaisesti, voidaan periä kumppanuusrahan saajalta takaisin.

Kirjallinen kumppanuusraha-hakemus on toimitettava Espoon kaupungin kirjaamoon tai asiointipisteeseen.

Yleisavustus

Hakuaika päättyy 31.3.

Yleisavustusta myönnetään espoolaisille nuorisoyhdistyksille niiden sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen yleisen nuorisotoiminnan toteuttamiseen. Linkki lomakkeisiin.

Huom! Yleisavustuksen hakemukseen kuuluvia liitteitä voi lähettää 4.5. asti.

Yleisavustuksen ennakko

Hakuaika päättyy 15.1.

Yleisavustuksen ennakko on ennakkomaksua varsinaisesta yleisavustuksesta. Ennakon saamiseen ovat oikeutettuja  edellisenä vuonna liikunta- ja nuorisolautakunnalta yleisavustusta saaneet yhdistykset. Ennakkoa voi saada enintään 50 % edellisen vuoden yleisavustuksen määrästä. Linkki lomakkeisiin.

Paperiset hakemukset on toimitettava määräpäivään mennessä osoitteeseen:

Kirjaamo / Nuorison hakemukset , PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI
(Käyntiosoite: Kauppakeskus Entresse, Siltakatu 11) tai johonkin Espoon asiointipisteeseen niiden aukioloaikoina. Jos määräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, voi hakemuksen jättää seuraavana arkipäivänä.

Lisätietoja:
Hanna Savilahti 043 825 5240  
nuoriso@espoo.fi

Nuorisopalvelujen lomakkeet