Avustukset

Liikunta- ja nuorisolautakunta myöntää avustuksia harkintansa mukaan espoolaisten nuorisoyhdistysten, nuorisojärjestöjen tai nuorten toimintaryhmien nuorisotoimintaan.

Avustukset on tarkoitettu alle 29- vuotiaiden nuorten oman ajan käyttöön kohdistuvaan aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen, nuorten sosiaaliseen vahvistamiseen, nuorten itsenäistymisen tukemiseen, sekä päihteettömyyden edistämis
een.

Hakemukset tehdään toistaiseksi paperilomakkeilla. Linkki lomakkeisiin.

Avustusohje

Aluejärjestöavustus. Hakuaika päättyy 31.10.

Aluenuorisojärjestöjen rooli on ensisijaisesti koordinoida ja tukea alaistensa perusyhdistysten, jaostojen tai nuorten toimintaryhmien toimintaa. Tukemalla espoolaisten aluenuorisojärjestöjen toimintaa aluejärjestöavustuksella, liikunta- ja nuorisolautakunta vahvistaa järjestäytyneen vapaaehtoisen nuorisotoiminnan pitkäjänteisyyttä sekä nuorisotoiminnan kehittymistä laadullisesti ja määrällisesti.

Kohdeavustus. Hakuajat päättyvät 15.1., 30.4. ja 30.9.

Kohdeavustusta voidaan myöntää espoolaisille nuorisoyhdistyksille ja -järjestöille, sekä nuorten toimintaryhmille. Kohdeavustuksen kohdalla voidaan käyttää erityisharkintaa koskien ulkopaikkakuntalaisia nuorisoyhdistyksiä, joilla on espoolaisia jäseniä ja joiden toiminta tapahtuu Espoossa sekä espoolaisia aluenuorisojärjestöjä. 
Kohdeavustus on kertaluontoinen ja sitä voi anoa joko etu- tai jälkikäteen.

Nuorten toimintaryhmien kohdalla kohdeavustusten haku päättyy 30.9

Kumppanuusraha. Hakuaika läpi vuoden. HUOM! Kirjallinen hakemus.

Kumppanuusraha myönnetään espoolaisille nuorisoyhdistyksille ja -järjestöille sekä yhdistyksille, jotka järjestävät nuorille toimintaa. Kumppanuusrahan kohdalla voidaan käyttää kuitenkin erityisharkintaa koskien ulkopaikkakuntalaisia yhdistyksiä, joilla on espoolaisia jäseniä tai joiden toiminta tapahtuu Espoossa. Kumppanuusrahan myöntämisen tavoitteena on Nuori Espoo -tarinan mukaisen toiminnan vahvistaminen. Kumppanuusrahaa voi hakea läpi vuoden, vähintään kuukauden kestävään säännölliseen toimintaan.

Kirjallinen kumppanuusraha-hakemus on toimitettava Espoon kaupungin kirjaamoon tai yhteispalvelupisteeseen.

Yleisavustus. Hakuaika päättyy 31.3.

Yleisavustusta myönnetään espoolaisille nuorisoyhdistyksille niiden sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen yleisen nuorisotoiminnan toteuttamiseen.

Yleisavustuksen ennakko. Hakuaika päättyy 15.1.

Yleisavustuksen ennakko on ennakkomaksua varsinaisesta yleisavustuksesta. Ennakon saamiseen ovat oikeutettuja  edellisenä vuonna liikunta- ja nuorisolautakunnalta yleisavustusta saaneet yhdistykset. Ennakkoa voi saada enintään 50 % edellisen vuoden yleisavustuksen määrästä.

Paperiset hakemukset on toimitettava määräpäivään mennessä osoitteeseen:
Kirjaamo / "Nuorison hakemukset" , PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI
(Käyntiosoite: Kauppakeskus Entresse, Siltakatu 11)  tai Espoon yhteispalvelupisteisiin niiden aukioloaikoina. Jos määräpäivä on lauantai tai pyhäpäivä, voi hakemuksen jättää seuraavana arkipäivänä.

Lisätietoja: Hanna Savilahti 043 825 5240.  

Nuorisopalvelujen lomakkeet