Vapaaehtoistoiminta

Vapaaehtoiseksi nuorisopalveluihin

Lasten ja nuorten huoltajat ja muut toiminnasta kiinnostuneet aikuiset sekä nuorisotilatoiminnasta pois jäävät yli 18-vuotiaat voivat toimia nuorisopalveluiden toiminnoissa vapaaehtoisina.

Vapaaehtoiseksi voi ilmoittautua suoraan nuorisotilalla tai ottamalla yhteyttä Ilkka Kuosmaseen.

Vapaaehtoisena nuorisotilalla tai tapahtumissa yhdessä nuorisonohjaajien kanssa

Espoon nuorisopalveluiden nuorisonohjaajat järjestävät toimintaa 18 eri nuorisotilalla, joista yksi on ruotsinkielinen ja yksi on erikoistunut kädentaitoihin.

Nuorisotilalla vapaaehtoisena toimiminen voi olla osallistumista ohjaustyöhön yläkouluikäisille suunnatuissa nuorisoilloissa, harrastekerhoissa ja retkillä.

Tapahtumia, joissa voi toimia vapaaehtoisena, järjestetään pitkin vuotta. Tapahtumien monenlaisiin tehtäviin voi ilmoittautua osaamisen ja kiinnostuksen mukaan.

Vapaaehtoisten koulutus

Vapaaehtoiset perehdytetään ja valmennetaan tehtäviin nuorisotiloilla ja tapahtumia varten tapahtumakohtaisesti.