Yleiskokoukset

Nuorisovaltuuston ylin päättävä elin on kerran kuukaudessa kokoontuva yleiskokous Espoon kaupungin valtuustosalissa. Esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävillä espoo.fi -nettisivuilla. Yleiskokoukset ovat avoimia kaikille nuvan toiminnasta kiinnostuneille ja niitä voi tulla seuraamaan paikanpäälle.

Yleiskokousta johtaa puheenjohtaja ja kokouksesta julkaistaan vähintään kolmea päivää ennen esityslista ja kokouksen jälkeen laaditaan virallinen pöytäkirja. Esityslista kokouskutsuineen lähetetään kaikille nuorisovaltuutetuille.

Yleiskokouksessa tehdään nuvaa koskevat tärkeät päätökset. Yleiskokouksessa hyväksytään aloitteet, kannanotot, valitaan puheenjohtajisto, hallitus, aluepuheenjohtajat sekä lautakuntien edustajat. Yleiskokouksessa päätetään nuvan toiminnan suunnasta ja omien määrärahojen käytöstä. Yleiskokouksissa valtuutetut myös kertovat omien vastuualueidensa ajankohtaisista asioista.

Nuorisovaltuuston 2019 yleiskokoukset:

Syksy 2019: 

Keskiviikko 21.8.

Torstai 12.9.

Keskiviikko 23.10.

Tiistai 19.11.

Kaikki kokoukset alkavat klo 17.00 valtuustotalolla.

Nuorisovaltuuston listat ja pöytäkirjat 2019.

Nuorisovaltuuston pöytäkirjat 17.5.2017-31.12.2018.

Nuorisovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat 12.4.2017 saakka.