Vaikuttamo

Espoon nuorisovaltuusto kutsui jo viidennen kerran kaikki espoolaiset ysiluokkalaiset tutustumaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen maailmaan Espoon kulttuurikeskukseen.   

Tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Espoon liikunta- ja nuorisopalveluiden, suomenkielisen opetustoimen, svenska bildningstjänster ja yhteiskunnallista vaikuttamista tekevien järjestöjen kanssa. Ohjelma toteutettiin tuttuun tapaan porrastetusti kolmessa osassa kello 9-11 (kaksikielisenä), 11–13, 13–15.

Vaikuttamossa järjestöt esittelivät toimintaansa ja vaikuttamisen keinoja. Lisäksi ohjelmassa oli puoluepoliittisten nuorisojärjestöjen edustajien välinen paneelikeskustelu sekä poliittisten päättäjien välinen puheenvuoro.

Vaikuttamo2018_oranssi

Vaikuttamo tarjoaa 9.-luokkalaisille:

  • Tietoa eri poliittisista nuorisojärjestöistä
  • Uniikin tilaisuuden tutustua face-to-face eri järjestöihin
    sekä Espoon nuorisovaltuuston toimintaan
  • Vaihtelua koulupäivään
  • Erityisesti oppia ja tietoa siitä miten voi vaikuttaa!

Vaikuttamossa 2018 ovat mukana seuraavat järjestöt ja tahot:

Puoluepoliittiset nuorisojärjestöt:

FINLANDS SVENSKA SKOLUNGDOMSFÖRBUND- FSS

I ett demokratiskt samhällsskick tillhör makten folket, där alla medborgare har lika rätt till inflytande och påverkan. Vi vet samtidigt att folket är en brokig skara människor av olika ålder, kön, social samt nationell bakgrund, övertygelse och livssituation. I samhället i övrigt är man överens om allas lika värde och rätt till påverkan. När det kommer till skola och utbildning är rätten till jämlikt inflytande däremot ingen självklarhet. Elever och studerande utgör i sig en speciell samhällsgrupp med egna rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Det här erkänns dock inte öppet i det finländska samhället, vilket skapar behovet av ett organiserat arbete för just elever och studerande. Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf fungerar som svenskspråkiga elevers och studerandes intressebevakare i Finland och precis som ett fackförbund bevakar vi den finlandssvenska skolungdomens rättigheter på regional, nationell och europeisk nivå. Grundat 1921 är FSS Europas äldsta skolungdomsförbund! Vi tror att utbildning är det mest betydelsefulla i samhället och det mest värdefulla verktyget vad gäller samhällsförändring och skapandet av en bättre värld.

ESPOON KOKOOMUSNUORET RY

Espoon Kokoomusnuorissa tehdään politiikkaa rennossa ilmapiirissä. Katsastelemme maailmaa paikallistoiminnan näkökulmasta aina koko Suomea ja Eurooppaa kattavaan päätöksen tekoon asti. Porvareita on erilaisia, mutta meitä kaikkia lähellä ovat kuitenkin vapaus, vastuu ja demokratia. Arvojamme ovat myös sivistys, kannustavuus, suvaitsevaisuus, välittäminen sekä mahdollisuuksien tasa-arvo. Espoon Kokoomusnuoret on avoin kaikille 15-30-vuotiaille, jotka kokevat nämä arvot omikseen ja toivottaa lämpimästi kaikki uudet jäsenet tervetulleiksi mukaan toimintaan. Espoon Kokoomusnuoret koordinoi kolmen aatteellisen paikallisyhdistyksensä toimintaa. Paikallisyhdistykset toimivat myös itsenäisesti järjestäen mm. tapahtumia jäsenistöllensä. Paikallisyhdistykset ovat nimeltään: Espoon Nuoret Perinneporvarit ry, Espoon Nuoret Järkiporvarit ry ja Espoon Nuoret Boheemiporvarit ry.

UUDENMAAN KESKUSTANUORET

Uudenmaan Keskustanuoret tunnetaan arvoliberaalista politiikasta ja radikaaleista järjestöavauksista. Emme kuitenkaan toimi räkä poskella, vaan pyrimme tuulettamaan rakentavasti pinttyneitä tapoja ja arvoja, jotka eivät enää kohtaa nykyaikaa, luottaen kuitenkin vahvasti alkiolaisen sivistysaatteen perus ajatuksiin. Uudenmaan Keskustanuoret tarjoavat jäsenistölleen koulutuksia, keskustelu- ja kulttuuritilauksia sekä mahdollisuuksia oppia ja osallistua poliittiseen päätöksentekoon. Mikäli sinä uskot, että valtio tuli rakentaa ihmisistä lähtien ja haluat olla mukana edistyksellisen keskustapolitiikan iskujoukoissa, tule mukaan toimintaan! Keskustanuoret on Suomen vaikuttavin nuorisojärjestö ja vahva muutosvoima, jossa jäsenellä on lupa omaan ääneen sekä mahdollisuus kasvaa erilaisuutta ja luontoa kunnioittavaksi ihmiseksi. Keskustanuoriin on helppo tulla omana itsenään. Keskustanuoret ovat monipuolisesti sivistynyt joukko, joka osaa nauraa – ennen kaikkea itselleen. keskustanuoret.fi/uudenmaan_keskustanuoret

ESPOON DEMARINUORET

Demarinuoret on valtakunnallinen poliittinen nuorisojärjestö. Toimintamme on suunnattu 15–30-vuotiaille nuorille, jotka haluavat vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin samanhenkisessä seurassa. Vaikutamme kaikilla yhteiskunnan ja politiikan alueilla, ja kansainvälisyys on luonnollinen osa toimintaamme. Liittymällä Demarinuoriin olet osa suurta maailmanlaajuista sosialidemokraattista liikettä. Espoon Demarinuoret on Demarinuorten jäsenjärjestö, joka tarjoaa toimintaa ja tapahtumia paikallistasolla Espoossa. Olet tervetullut mukaan toimintaan oman aikataulusi puitteissa. Tavoitteenamme on edistää tasa-arvoa, vapautta ja yhdenvertaisuutta. Olemme demokratian, solidaarisuuden ja kansainvälisyyden periaatteita puolustava feministinen järjestö. Uskomme, että meillä kaikilla on oikeus koulutukseen, työhön ja onnelliseen elämään, mutta ei muiden ihmisten tai ympäristön kustannuksella. espoo.demarinuoret.fi

UUDENMAAN PERUSSUOMALAISET NUORET RY

Perussuomalaiset Nuoret on vuodesta 2006 toiminut kansallismielinen ja kansallisvaltiokeskeinen nuorisojärjestö, johon voi liittyä 15-35 -vuotiaat. Jäsenyys on veloitukseton ja järjestämme monenlaista toimintaa pk-seudulla. Haluamme lisää suoraa kansanvaltaa, kuten äänestyksiä ja kansalaisaloitteita. Suomalainen työn ja yrittäjyyden pitäisi olla etusijalla kaikessa päätöksenteossa. Kieliopintojen tulisi olla valinnanvapaita kaikilla opintoasteilla. Arvostamme tervettä suomalaista kansallisidentiteettiä, jota monikulttuurisuus-ideologiat vahingoittavat. Euroopassa itsenäisten kansallisvaltioiden välinen yhteistyö on oikea tie menestykseen, eikä liittovaltioksi muodostuva rahansiirtounioni. Haluamme jättää jälkipolville Suomen, joka on hyvinvoiva, turvallinen ja omanarvontuntoinen kansallisvaltio. Suomen, joka on ihmiselle hyvä. www.ps-nuoret.fi

ESPOON VIHREÄT NUORET JA OPISKELIJAT

Espoon vihreät nuoret ja opiskelijat ry (EsViNO) toimii vihreästi ajattelevien nuorten vaikutuskanavana Espoossa. EsViNO järjestää monenlaista toimintaa, esimerkiksi kannanottoja, tempauksia, sivistäviä illanviettoja sekä muihin puolueisiin asti ylettyviä poliittisia keskustelutilaisuuksia. Toimimme puhtaan ympäristön, demokratian, tasa-arvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta. Tavoitteenamme on tehdä äänekästä ja näkyvää politiikkaa niin kaduilla kuin kabineteissa. Katsomme myös aikuistuvan vihreän liikkeen perään, jotta se ei jämähtäisi. Onko sinussa ainesta ottaa kantaa avarakatseisen, rohkean ja ekologisen maailman puolesta? Liity EsViNOon, ja anna äänesi kaikua!  www.espoonvihreat.fi

ESPOON VASEMMISTONUORET

Vasemmistonuoret on poliittinen nuoriso- ja kansalaisjärjestö, jonka keskeiset arvot ovat sosialismi, demokratia, feminismi, punavihreys ja kansainvälisyys. Toimimme kaduilla ja kabineteissa eli toimintatapamme vaihtelevat mielenosoituksista, tempauksista ja kampanjoista pitkäjänteiseen vaikuttamiseen erilaisissa kansalaisjärjestöissä, verkostoissa, ammattiyhdistysliikkeessä, Vasemmistoliitossa ja julkisuudessa. Järjestämme myös koulutuksia ja leirejä, joiden kautta jäsenet saavat tietoa yhteiskunnasta, viettävät vapaa-aikaa ja tutustuvat uusiin ihmisiin. Vaikutamme politiikassa kunnallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Politiikkaamme ohjaa poliittinen ohjelma ja joukko muita poliittisia asiakirjoja. Jäseneksi voivat liittyä yli 13–30-vuotiaat nuoret. vasemmistonuoret.fi/jarjesto

UUDENMAAN KD NUORET

Suomen Kristillisdemokraattiset (KD) Nuoret ry edistää nuorten yhteiskunnallista vaikuttamista ja toimintaa yhteiskunnan rakentamiseksi. Toiminnan perustana olevissa kristillisissä arvoissa korostuvat ihmisarvon kunnioittaminen, heikossa asemassa olevien puolustaminen sekä luottamus. Kristillisdemokraattinen ideologiamme arvostaa lähimmäisyhteiskuntaa, jonka keskiössä on perhe, lähiyhteisöt ja kansalaisaktiivisuuden suurempi rooli ihmisten arjessa. Tuemme ihmisten omaa yritteliäisyyttä sekä vastuunottoa paitsi itsestä myös lähimmäisistä ja ympäristöstään. KD Nuoret tekee parhaansa, jotta nuoret ja opiskelijat kuuluisivat puolueemme äänessä yhä enemmän. www.kdnuoret.fi

PIRAATTINUORET

Piraatit on digitalisoituvan ajan arvoliberaali puolue. Sen agendaan kuuluvat niin yksityisyydensuoja, tasavertaiset yksilönvapaudet kuin vapaa tiedon ja kulttuurin välitys. Mielestämme valtio ei saisi antaa etuoikeuksia tietyille yrityksille, julkisin varoin pitäisi tehdä vain kilpailutettuja avoimen lähdekoodin ohjelmistoprojekteja ja opiskelussa tulisi hyödyntää yhä joustavammin teknologiaa. Vastustamme tietojen keräämistä yksittäisen kansalaisen kulutustottumuksista, puolisosta, uskonnosta jne. rekistereihin. Jokaiselle kansalaiselle maksettava perustulo olisi yksi askel pois tästä valvonnasta. Se lisäisi valinnanvapautta ja taloutta kohentavaa ostovoimaa. Vaadimme kansanäänestyksiä päivittäiseen päätöksentekoon. www.pinu.fi

Opiskelijajärjestöt:

SUOMEN OPISKELIJA ALLIANSSI - OSKU RY

Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry on vuonna 2001 ammatillisen II-asteen opiskelijoiden perustama ja omistama opiskelija- ja nuorisojärjestö, jossa opiskelijat itse tekevät toiminnan ja päätökset. OSKU on ammatillisten opiskelijoiden etu-, palvelu- ja ennen kaikkea harrastejärjestö. OSKU ry:n missio on palvella ja tukea amiksia kaikissa elämäntilanteissa. Toimintaamme ohjaa luja tahto toimia siten, että amiksilla maassamme olisi mahdollisimman hyvä elämä. OSKUssa kaikki valta ja vastuu on amiksilla, sillä he ovat amiselämän parhaita asiantuntijoita. Toiminta perustuu vahvaan jäsendemokratiaan. Se on osallistavaa, omaehtoista, aina amisten näköistä, itse tehtyä ja siten kohderyhmälleen houkuttelevaa. Toiminta on kaikille amiksille avointa ja siitä välittyy hyvä fiilis. osku.info/osku

SUOMEN LUKIOLAISTEN LIITTO RY

Suomen Lukiolaisten Liitto on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton, vapaaehtoisuuteen perustuva järjestö. Suomen suurimpana opiskelijajärjestönä järjestämme virkistys- sekä koulutustapahtumia lukiolaisille ympäri Suomea. Tärkein Suomen Lukiolaisten Liiton tehtävä on lukiolaisten etujen puolustaminen, edistäminen ja niistä huolehtiminen. Tärkeän edunvalvontatyön lisäksi tarjoamme valtakunnallisia sekä paikallisia etuja opiskelijoille, järjestämme koulutuksia ja tapahtumia. Suomen Lukiolaisten Liitto jakautuu 11 piirijärjestöön, jotka toteuttavat toimintaa paikallisella tasolla. lukio.fi

SAKKI RY

SAKKI RY, eli Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto perustettiin 1987 ajamaan amisten etuja ja oikeuksia sekä yhdistämään kaikkia amiksia ympäri maan!

SAKKI koostuu henki­lö­jä­se­nis­tä, jäse­no­pis­ke­li­ja­kun­nis­ta sekä yhtei­sö­jä­se­nis­tä. Jäsenopiskelijakuntia on jo lähes 200. Yli 170 000 jäsenen SAKKIa johtaa 13-henkinen amik­sis­ta koos­tu­va liit­to­hal­li­tus, jonka valit­see joka toinen vuosi järjes­tet­tä­vä liit­to­ko­kous. Lisäksi SAKKIssa on palkat­tu­ja työn­te­ki­jöi­tä, jotka pyörit­tä­vät päivit­täis­tä toimin­taa. Olemme amis­te­na­sial­la niin paikal­li­sis­ta opis­ke­li­ja­kun­nis­ta minis­te­riöi­den kautta aina kansain­vä­li­sel­le tasolle asti.  sakkiry.fi  

Muut yhteiskunnallisesti vaikuttavat järjestöt:

ESPOON NUORET YMPÄRISTÖNSUOJELIJAT

Luonto-Liitto on lasten ja nuorten luonnonharrastus- ja ympäristönsuojelujärjestö. Espoon Nuoret Ympäristönsuojelijat (ENY ry) on Luonto-Liiton Espoossa ja Kauniaisissa toimiva aluejärjestö. ENY järjestää omalla alueellaan luontoleiri- ja kerhotoimintaa sekä erilaisia luontoon ja ympäristönsuojeluun liittyviä tapahtumia. Tarjolla on myös koulutusta ohjaajille ja erilaisia kursseja ympäristöasioihin liittyen. ENY toimii läheisessä yhteistyössä Luonto-Liiton Uudenmaan piirin (LUP ry) kanssa. www.sll.fi/uusimaa/espoo/ota%20yhteytta/ENY2

ESPOON PARTIO TUKI

Espoon Partiotuki ry, EPT, on espoolaisten ja kauniaislaisten partiolaisten aluejärjestö. EPT:n tarkoituksena on Espoon ja Kauniaisten kaupunkien alueella toimivien partiolippukuntien toiminnan tukeminen. EPT:n tapahtumat potkaisee käyntiin hallitus, johon kuuluu 9 jäsentä. Hallituskausi kestää kaksi vuotta ja joka vuosi puolet jäsenistä vaihtuu tuoreempiin. ept.fi/ept

KÄNNIKAPINA

Kännikapina toimii Selvästi Hauskemman Suomen puolesta. Kännikapina tarjoaa alkoholivapaita vaihtoehtoja, viestii faktapohjaisesti alkoholista sekä vaikuttaa vaikuttajiin. Jokainen meistä voi toimia aidosti kohtuullisemman alkoholikulttuurin puolesta, mutta kukaan ei voi tehdä kaikkea yksin. Tule mukaan itsellesi sopivalla tavalla toimimaan selväpäisen sosiaalisuuden puolesta! Kännikapina valistaa, vaikuttaa ja tarjoaa alkoholivapaita vaihtoehtoja. Kännikapina haluaa olla mukana luomassa Suomeen terveenpää suhdetta alkoholiin. Sellaista kulttuuria, jossa alkoholinkäyttöä tai humalajuomista ei ihannoida. Tule mukaan ideoimaan ja toteuttamaan toimintaa! kannikapina.fi/mika-kannikapina

TAKSVÄRKKI RY

Taksvärkki ry on kansalaisjärjestö, jonka kehitysyhteistyöhankkeet edistävät kehitysmaiden lasten ja nuorten elinoloja ja ihmisoikeuksia. Kampanjoillaan ja globaalikasvatustyöllään Taksvärkki kannustaa suomalaisia nuoria maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen. Alasta kiinnostuneille Taksvärkki tarjoaa monipuolista vapaaehtoistyötä. Taksvärkki ry on yksi ensimmäisistä nuorten omista kehitysyhteistyöliikkeistä. Se on toteuttanut kehitysyhteistyöhankkeita suomalaisten koululaisten ja opiskelijoiden Taksvärkki-kampanjoiden keräystuotoilla jo vuodesta 1967 lähtien. Keräystuoton lisäksi hankkeita rahoitetaan ulkoministeriön kehitysyhteistyötuella. Taksvärkki ry on ulkoministeriön kehitysyhteistyön kumppanuusjärjestö. Taksvärkki ry on aatteellisesti, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestöjen järjestö, jonka jäseninä on 12 opiskelija-, palkansaaja-, rauhan- ja kirkon nuorisotyön järjestöä. Taksvärkki ry:n toimintaa ohjaa jäsenjärjestöjen edustajista valittava hallitus. www.taksvarkki.fi

ESPOON 4H

4H on kansainvälinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorisojärjestö, joka tarjoaa toimintaa 7-28-vuotiaille lapsille ja nuorille. Järjestön ydintehtävänä on tukea lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä ja elämänhallintaa. Tärkeitä 4H:n arvoja ovat nuorten omatoimisuus, yritteliäisyys ja arjen taidot, sekä kansainvälisyys ja luonnon kunnioitus. Toiminnassa voi olla mukana jäsenenä tai vapaaehtoisena. Pääkaupunkiseudun yhdistykset tarjoavat lapsille monipuolista kerho- ja leiritoimintaa ja nuorille erinäisiä työelämäkursseja, työntekomahdollisuuksia, tukea 4H-yrittäjyyteen ja mahdollisuuden osallistua kansainväliseen toimintaan. www.4hyhdistys.net

ANIMALIA

Animalia on eläinten oikeuksia edistävä asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Tuellasi voimme tehdä työtä turkiseläinten, tuotantoeläinten sekä koe-eläinten paremman huomisen puolesta. Animalia on eläinten oikeuksia edistävä asiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka perustettiin vuonna 1961. Animalia vastustaa sellaista eläinten kohtelua, joka aiheuttaa eläimille kärsimystä tai estää olennaisesti niiden lajityypillistä käyttäytymistä. Eläimet eivät itse voi puhua omasta puolestaan: ne tarvitsevat äänitorvekseen eläinten hyvinvoinnista välittävien ihmisten järjestön. Animalia vaatii, että eläinten hyvinvointi ja oikeudet huomioidaan nykyistä paremmin lainsäädännössä, koulutuksessa ja jokapäiväisissä suhteissamme eläimiin. animalia.fi

ESPOON NUORET KOTKAT

Nuoret Kotkat on lasten ja nuorten harrastejärjestö. Tavoitteenamme on järjestää laadukasta ja edullista vapaa-ajan toimintaa. Uudenmaan Nuoret Kotkat järjestää toimintaa kaiken ikäisille, pääpainona lapset ja nuoret. Järjestämme leirejä ja retkiä koulujen loma-aikoina. Tämän lisäksi alueella toimii useampia paikalliskerhoja. Nuorten Kotkien toiminta perustuu mukana olevien aikuisten vapaaehtoistyöhön. Toimintaamme ohjaavat sosialidemokraattiset arvot. Arvojamme ovat tasa-arvoisuus, demokraattisuus, kansainvälisyys, oikeudenmukaisuus, solidaarisuus, suvaitsevaisuus ja yhteisöllisyys. uusimaa.nuoretkotkat.fi

Espoon kaupunki:

NUORISOPALVELUT / NUORI ESPOO - Espoo nuorille

Nuorisopalvelut on nuoria varten. Kuuntelemme nuoria ja mietimme yhdessä, miten voimme toteuttaa parempia, innostavampia ja vetovoimaisempia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia yhdessä nuorten itsensä ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Jokainen nuori on meille tärkeä kumppani.

Kivaa tekemistä nuorille!

Nuorisotoimintaa toteutetaan nuorten kanssa vapaa-aikana, päihteettömästi ja turvallisesti, vastapainona arjen velvollisuuksille. Luomme mahdollisuuksia harrastaa, viettää vapaa-aikaa ja kokea elämyksiä. Reagoimme nopeasti nuorten elämässä ja toimintaympäristöissä tapahtuviin muutoksiin - tiedostamme, että kiva tekeminen muuttaa muotoaan. Kannustamme nuoria oma-aloitteisuuteen ja yritteliäisyyteen. Annamme mahdollisuuden osallistua ja kehittää palvelujamme sekä elinympäristöä. Haluamme, että espoolainen nuori voi vaikuttaa tärkeinä pitämiinsä asioihin. Espoossa nuori osallistuu myös päätöksentekoon. www.espoo.fi/nuoriespoo

REILU ESPOO

Espoo on yksi Suomen ensimmäisistä Reilun kaupan kaupungeista. Käyttämällä Reilun kaupan tuotteita Espoo tukee kehitysmaiden viljelijöiden mahdollisuuksia tulla toimeen omalla työllään ja heidän lastensa pääsyä kouluun. Myös sinä voit vaikuttaa ostosvalinnoillasi! www.espoo.fi/reiluespoo  www.facebook.com/reiluespoo

KAUPUNKISUUNNITTELU

Kaupunkisuunnittelun tavoite on tukea koko Espoon verkostomaisen kaupunkirakenteen kehittämistä ja sen keskinäisten yhteyksien vahvistamista. Espoossa kaavat laatii kaupunkisuunnittelukeskus.

Parhaita voimavarojamme ovat asukkaat, yhteisöt ja yritykset. Kaupunkisuunnittelussa on leimallista eri intressien ja näkemysten yhteensovittaminen. Haemme hyvää lopputulosta osallisten usein eriävistä tavoitteista huolimatta. Puhalletaan samaan hiileen, autetaan, tuetaan, löydetään ja etsitään aktiivisesti ratkaisuja. Kaupunkisuunnittelussa on siten muitakin ulottuvuuksia kuin yleis- tai asemakaavoitus. Kaupunkisuunnittelu on yhteispeliä ja ideoiden pallottelua ja kuuluu siten kaikille! www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus

TAJUA MUT!

Tajua mut! -toimintamallin tavoitteena on koordinoidun tuen tarjoaminen lapselle, nuorelle ja hänen perheelleen. Tämä tapahtuu moniammatillista yhteistyötä tiivistämällä ja tiedonkulkua tehostamalla. Käyttämällä  toimintamallia ammattilainen huolehtii, että myös muut samasta lapsesta tai nuoresta huolta kantavat ammattilaiset tulevat tietoisiksi annetusta tuesta ja voivat osallistua olemassa olevaan yhteistyöhön. www.espoo.fi/tajuamut

ETSIVÄ NUORISOTYÖ

Meiltä saat tukea ja ohjausta opiskeluun, ammatinvalintaan, työelämään, talouteen, terveyteen, asumiseen, vapaa-aikaan ja arjenhallintaan liittyen. Toimimme Espoo - Kirkkonummi-alueella ja tarjoamme sinulle, 15-28v. nuori, yksilöllistä ohjausta ja tukea. www.espoo.fi/ohjaamotalo > Etsivä nuorisotyö

NUORISOVALTUUSTO

Espoon nuorisovaltuustoon kuuluu 40 aktiivista espoolaisnuorta, joita yhdistää halu vaikuttaa nuoria koskeviin asioihin Espoon kaupungin päätöksenteossa. Nuva ajaa nuorten asioita, nostaa esille nuorten toiveita ja kertoo nuorten mielipiteen ajankohtaisiin asioihin. Espoon nuva koostuu 13-18 -vuotiaista espoolaisnuorista.  Espoon nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti sitoutumaton, espoolaisten nuorten edunvalvojaelin, joka käyttää nuorten ääntä kaupungin organisaatiossa. www.espoo.fi/nuva

TAPIOLAN KIRJASTO