Nuorisovaltuuston päihdeseminaarissa haettiin yhdessä ratkaisuja nuorten päihteidenkäytön ehkäisemiseen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
29.1.2020 klo 15.50

Suurin osa espoolaisnuorista on raittiita. Alkoholin käyttö ja tupakointi vähenevät nuorten keskuudessa. Laittomien huumeiden, kuten kannabiksen käyttö on kuitenkin yleistynyt lukiolaisilla ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla.

Nuorisovaltuusto järjesti 21.1.2020 päihdeseminaarin, jossa tarkasteltiin Espoon nuorten päihdetilannetta ja mitä asialle voitaisiin tehdä. Tilaisuuteen oli kutsuttu nuorisovaltuutettujen lisäksi luottamushenkilöitä ja Espoon kaupungin työntekijöitä.

Uusi Espoon nuorisovaltuusto aloitti toimintansa vuoden alussa. Edellisellä kaksivuotiskaudella nuorisovaltuuston hyvinvointityöryhmän puheenjohtajana toimi Nelli Myöhänen. Hän avasi seminaarin ja kiitti paikalle tulleita aikuisia, jotka läsnäolollaan osoittivat, että nuorten päihteidenkäyttö on tärkeä asia ja siihen halutaan yhdessä löytää ratkaisuja. Nuorisovaltuustolle nuorten mielenterveyden vahvistaminen ja päihteidenkäytön ehkäiseminen ovat tärkeitä asioita, joita halutaan edistää.

Seminaarissa kuultiin, miten päihteidenkäyttöä ehkäistään kouluissa. Se on osa koulujen yhteisöllistä opiskeluhuoltoa eli toimia, joilla edistetään koko kouluyhteisön hyvinvointia.

- Tällä hetkellä kouluissa on käytössä monenlaisia ehkäisevän päihdetyön menetelmiä. Niitä pyritään yhdenmukaistamaan ja huolehtimaan tasalaatuisesta toiminnasta kaikissa kouluissa, kertoi opiskeluhuollon päällikkö Merja von Schantz

Lapsen tai nuoren päihteidenkäyttö on lastensuojeluilmoituksen syynä yhä useammin. Apua päihteidenkäyttöön tarjoaa Nuorisopoliklinikka Nupoli. Keskustelussa todettiin, että Nupolin palveluista eivät kaikki nuoret tiedä ollenkaan. Palveluista olisi hyvä tiedottaa ja kertoa siellä, missä nuoret liikkuvat, esimerkiksi netissä.

Rikoskomisario Lauri Hakkala Länsi-Uudenmaan poliisista aprikoi puheenvuorossaan, tavoittavatko palvelut ne ihmiset, jotka tulisi tavoittaa. Esimerkiksi koulujen vanhempainilloissa ovat usein ne vanhemmat, jotka eivät välttämättä tarvitse tukea omaan kasvatustehtäväänsä.

- Nuorten päihteidenkäyttö polarisoituu. Poliisin näkökulmasta niillä, joilla menee huonosti, menee entistäkin huonommin. Kun riskinä on koko loppu elämä, kannattaako riskiä ottaa, kysyi Hakkala.

Asiantuntijapuheenvuorojen jälkeen seminaarissa mietittiin ryhmätöissä, mikä on nuorten päihteidenkäytön syynä ja miten päihteidenkäyttöä voitaisiin vähentää. Nuorten mielestä ryhmäpaine on merkittävä tekijä. Päihteidenkäytöstä ja riskeistä tulisi puhua riittävän varhain, jo alakoulun viimeisillä luokilla. Nuoret tarvitsevat mukavaa vapaa-ajanviettoa ja riittävästi hyviä vaihtoehtoja yhdessäoloon, johon päihteet eivät kuulu.