Aloitteet ja kannanotot

Nuorisovaltuuston 2021 tekemät kannanotot ja aloitteet:

Digitaalisen opetusympäristön parantaminen (pdf, 78 Kt)

Lausunnot:

Lausunto liittyen aamupalatarjoiluun (pdf, 31 Kt)

Nuorisovaltuuston 2020 tekemät kannanotot ja aloitteet:

Koulujen kierrätysmahdollisuuksia parannettava (pdf, 53 Kt)

Yhdistelmäehkäisypillereitä jaettava 25-vuotiaaksi asti (pdf, 56 Kt)

Kestävä kehitys espoolaisissa kouluissa (pdf, 13 Kt)

Espoon koulujen Covid19-pandemian torjuntatoimet (pdf, 12 Kt)

Kaupungin talous on saatava järjestykseen (pdf, 14 Kt)

Taloudellisesti kestävä Espoo -tuottavuus- ja sopeutusohjelman talouden tasapainotustoimiin (pdf, 57 Kt)

Espoolaisen kestävän kehityksen politiikan tulevaisuus (pdf, 13 Kt)

Nuorten äänestysaktiivisuuden nostaminen (pdf, 14 Kt)

Lausunnot:

Lausunto Ohjaamotalon tarinasta (pdf, 12 Kt)

Lausunto Arja Juvosen kesäsetelialoitteeseen (pdf, 57 Kt)

Lausunto Espoon kuntakohtaiseen lukion opetussuunnitelmauudistukseen vuodelle 2021 (pdf, 62 Kt)

Lausunto Leppävaaran koulun urheiluluokkakokeilun vakinaistamisesta (pdf, 12 Kt)

Pääkaupunkiseudun nuorisovaltuustojen avoin kirje Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hallitukselle liittyen matkalippujen hintojen korotuksiin (pdf, 12 Kt)

Espoon nuorisovaltuuston huomiot Espoon kaupungin lausuntoon hallituksen esitysluonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen (pdf, 64 Kt)

Nuorisovaltuuston teksti Espoon VLR-raporttiin (pdf, 47 Kt)

Lausunto valmistelukehotuksesta organisaation uudistamiseksi (pdf, 16 Kt)

Nuorisovaltuuston 2019 tekemät kannanotot ja aloitteet:

Kesäsetelien määrää lisättävä ja järjestelmää parannettava (pdf, 175 Kt)

Espoon nuorisovaltuuston kannanotto budjettineuvotteluihin (pdf, 56 Kt)

Kestävä kehitys espoolaisissa kouluissa (pdf, 44 Kt)

Lausunnot:

Espoon nuorisovaltuuston lausunto lasten ja nuorten sähköisestä aloitepalvelusta (pdf, 25 Kt)

Mielipidekirjoitus nuorisovaltuuston puhe- ja läsnäolo-oikeudesta kaupunginhallituksen kokouksissa (pdf, 54 Kt)

Nuorisovaltuuston 2018 tekemät kannanotot ja aloitteet:

Ensiavun opettaminen kouluissa (pdf, 143 Kt)

Lausunnot:

Espoon nuorisovaltuuston lausunto Kalajärven ja Lahnuksen koulujen yhdistämisestä 1.8.2018 lukien (pdf, 10 Kt)
Espoon Nuorisovaltuuston lausunto Merisaappaan koulun oppilaiden perusopetuksen järjestämisestä 1.8.2018 lukien (pdf, 61 Kt)
Espoon nuorisovaltuuston lausunto perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tilankäyttösuunnitelmasta vuosille 2018-2027 (pdf, 13 Kt)
Espoon nuorisovaltuuston lausunto päivitetystä luonnoksesta asunto-ohjelmaksi vuosille 2018-2021 (pdf, 13 Kt)
Espoon nuorisovaltuuston lausunto Viherkallion ja Viherlaakson koulujen yhdistämisestä yhtenäiseksi peruskouluksi 1.8.2018 (pdf, 10 Kt)
Nuorisovaltuuston kannanotto kh-asiaan: Valtuustoaloite nuorisovaltuustoaloitteiden tuomisesta valtuuston käsittelyyn (pdf, 12 Kt)
Espoon nuorisovaltuuston lausunto Meritorin koulun perusopetuksen järjestämisestä koulun perusopetuksen aikana (pdf, 32 Kt)
Espoon nuorisovaltuuston lausunto Kivimiehen koulun perustamisesta ja toiminnan käynnistämisestä (pdf, 32 Kt)

Nuorisovaltuuston 2016 tekemät kannanotot ja aloitteet:

Jumppi-harrasteryhmien toimintaa laajennettava Pohjois-Espooseen (pdf, 6 Kt) (Hyväksytty 8.12.2016)
Manimiitti / Julkinen liikenne nuorille edullisemmaksi (pdf, 5 Kt) (Hyväksytty 11.10.2016)
Koulukiusaamisen vastaisia toimintamalleja uudistettava (pdf, 5 Kt) (Hyväksytty 19.4.2016)
Manimiitti / Kouluruokaan lisättävä rahaa (pdf, 5 Kt) (Hyväksytty 16.2.2016)
Espoon keskuksen kevyen liikenteen väyliä kehitettävä  (docx, 20 Kt) (Hyväksytty 21.1.2016)

Nuorisovaltuuston 2015 tekemät kannanotot ja aloitteet:

Vegaaniruoka ei perustu sairauteen (Hyväksytty 14.8.2015)
Viherlaakson koululle ja lukiolle rakennettava kokonaan uusi koulurakennus (Hyväksytty 24.2.2015)

Nuorisovaltuuston 2014 tekemät kannanotot ja aloitteet:

Oppisopimuksesta hyötyvät kaikki (Hyväksytty 13.3.2014)
Tapiolan ja Espoon keskuksen välistä julkista liikennettä on parannettava (Hyväksytty 11.12.14)
Espooseen saatava lisää frisbeegolf-ratoja (Hyväksytty 13.3.2014)
Espooseen rakennettava laillisia graffitiseiniä (Hyväksytty 13.3.2014)
Mahdollisuus turvalliseen liikkumiseen Pohjois-Espoossa (Hyväksytty 13.5.2014)
Espoon kouluissa on tarvetta unisex-vessoille (Hyväksytty 23.9.2014)
Järvenperään saatava oma nuorisotila (Hyväksytty 28.10.2014)
Nuorisovaalit pakollisiksi Espoossa (Hyväksytty 19.11.2014)

Nuorisovaltuuston 2013 tekemät kannanotot ja aloitteet:

Kannanotto: Nuorisovaltuusto onnittelee kautensa aloittaneita kaupunginvaltuutettuja (Hyväksytty 24.1.2013)Kannanotto: Terveysasemien tilanne parantunut, mutta muutoksia silti tarvitaan (Hyväksytty 15.8.2013)Kannanotto: Kirjastojen hiljaiset tilat turvattava! (Hyväksytty 9.10.2013)
Aloite: Soukan kirjaston hissi peruskorjattava (Hyväksytty 6.3.2013)
Aloite: Tapiolantien ja Revontulentien liikennevalot rytmitettävä uudelleen (Hyväksytty 6.3.2013)
Aloite: Koulupsykologien saatavuutta parannettava (Hyväksytty 9.4.2013)
Aloite: Riilahdentie kiellettävä raskaalta liikenteeltä (Hyväksytty 9.4.2013)
Aloite: Espooseen saatava lisää yleisiä roskakoreja (Hyväksytty 14.5.2013)
Aloite: Sijaishuollon ongelmien etsimiseen ja korjaamiseen panostettava (Hyväksytty 13.11.2013)

Nuorisovaltuuston 2012 tekemät aloitteet ja kannanotot:

Aloite: Serenan ja Tapiolan välille lisättävä bussilinja (Hyväksytty 15.5.2012)
Aloite: Espoon hiekkapohjaiset tekonurmet korvattava (Hyväksytty 15.5.2012)
Aloite: Espooseen rakennettava laillisia graffitiseiniä  (Hyväksytty 14.3.2012)
Aloite: Silkkiniityille jalkapallomaaleja kaikkien käyttöön (Hyväksytty 16.8.2012)
Aloite: Nuorille järjestettävä oma paikka Espoon keskukseen (Hyväksytty 16.8.2012)
Aloite: Vihdintien ja Lahnuksentien risteykseen saatava liikennevalot (Hyväksytty 12.9.2012)
Aloite: Espooseen rakennettava kenttä amerikkalaiselle jalkapallolle (Hyväksytty 12.9.2012)
Kannanotto: Pohjois-Espoon bussiliikennettä lisättävä (Hyväksytty 12.4.2012)
Kannanotto: Kiitos Espoo! (Julkaistu 11.9.2012)
Kannanotto: kouluruuan taso parantunut Espoossa (Hyväksytty 14.11.2012)
Kannanotto: Pohjois-Espoo jäämässä Etelä-Espoon uudistusten varjoon (Hyväksytty 14.11.2012)