Nuorisovaltuusto

Espoon nuorisovaltuustoon kuuluu 40 aktiivista espoolaisnuorta, joita yhdistää halu vaikuttaa nuoria koskeviin asioihin Espoon kaupungin päätöksenteossa. Nuva ajaa nuorten asioita, nostaa esille nuorten toiveita ja kertoo nuorten mielipiteen ajankohtaisiin asioihin. Espoon nuva koostuu 13-18 -vuotiaista espoolaisnuorista. Jäsenet nuvan kaudelle 2018-2020 valittiin syksyn 2017 nuvavaaleissa.

Seuraavat nuorisovaltuustovaalit käydään 2019 syksyllä.

Mikä nuva?

Espoon nuorisovaltuusto on puoluepoliittisesti sitoutumaton,  espoolaisten nuorten edunvalvojaelin, joka käyttää nuorten ääntä kaupungin organisaatiossa.

Nuvalla on Espoossa aloiteoikeus kaupunginhallitukselle ja puhe- ja läsnäolo-oikeus kaupunginvaltuustossa ja kaikissa kaupungin lautakunnissa. Nuva vaikuttaa antamalla lausuntoja, tekemällä aloitteita ja kannanottoja sekä järjestämällä tapahtumia. Nuorisovaltuutetut kokoontuvat kerran kuussa yleiskokoukseen, jossa suurimmat päätökset tehdään.

Nuorisovaltuutetut valitaan kahden vuoden välein käytävissä nuorisovaltuustovaaleissa. Kaikki vaalivuonna 13-18 -vuotta täyttävät espoolaiset nuoret voivat asettua ehdolle ja äänestää vaaleissa.

Nuorisovaltuuston toiminnan tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta yhteiskunnallisesta toiminnasta ja vaikutusmahdollisuuksista sekä innostaa nuoria seuraamaan asioita ja vaikuttamaan niihin aktiivisesti.

Kauden 2018-2019 nuorisovaltuutetut
Nuorisovaltuuston yleiskokousten aikataulu
Toimintasuunnitelma 2019
Espoon nuorisovaltuuston säännöt 2019
Nuorisovaltuuston tavoiteohjelma 2019