Nuorisotiloilla

Vaikuttaminen nuorisotiloilla ja omalla asuinalueella
 

Aloitelaatikot

Nuorisotiloilla on käytössä aloitelaatikot, joihin voi nuorisotilan aukioloaikoina kirjoittaa omia ideoita ja ehdotuksia esimerkiksi nuorisotilan ja sen toiminnan kehittämisestä tai vaikkapa toivotuista materiaalihankinnoista.

Tilakokoukset

Tilakokous on nuorisotilan kävijöiden yhteinen hetki, jolloin keskustellaan ja päätetään nuorisotilan asioista ja sen toiminnasta. Tilakokouksissa päätetään muun muassa tilan säännöistä, tapahtumista ja yhdessä kerättyjen rahojen käyttämisestä, ideoidaan toimintaa ja valitaan nuorten edustajia työryhmiin, jotka toteuttavat tapahtumia. Kuka tahansa voi nostaa esiin asioita, joista olisi hyvä keskustella kokouksessa. Tilakokouksen puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat nuoret nuorisonohjaajan avustuksella.

Vaikuttaminen omalla asuinalueella

Omalla asuinalueella tai sen lähiympäristössä voi myös vaikuttaa moniin asioihin. Onko uimaranta rempallaan, puuttuuko koulumatkan varrelta katuvalot tai tarvitaanko lisää harrastuspaikkoja tai kivoja tapahtumia? Jos haluat vaikuttaa lähiympäristössäsi, ole yhteydessä nuorisonohjaajaan, joka auttaa sinua asiasi kanssa eteenpäin.

Vertaisohjaus

Yli 13-vuotiaat voivat toimia nuorisotiloilla vertaisohjaajina esim. kerhoissa. Vertaisohjaajat koulutetaan tehtävään ja he voivat itse suunnitella mieleistään toimintaa, jota haluavat ohjata.