ManiMiitti

ManiMiitti mahdollistaa espoolaisten nuorten osallistumisen nuorisopalveluiden rahojen käytön suunnitteluun. ManiMiittiä järjestävät Espoon kaupungin nuorisopalvelut yhteistyössä opetustoimen ja nuorisovaltuuston kanssa.

ManiMiitti -prosessi starttaa toukokuussa kahdeksasluokkalaisille tarkoitetulla Starttitapahtumalla ja jatkuu syksyllä työpajojen, äänestyksen sekä neuvottelukunnan muodossa.

Starttitapahtuma

Starttitapahtumassa luodaan yhdessä uusia ideoita syksyn työpajoihin ja käsitellään yleisesti vaikuttamista ja sen ajankohtaisia ilmiöitä.

Työpajat

Starttitapahtumien jälkeen ohjaajat työstävät saadut ideat otsikoiksi, joiden pohjalta jatketaan suunnittelutyöskentelyä ManiMiitti -työpajoissa. Työpajojen lopuksi ideat esitellään asiantuntijoista koostuvalle raadille, joka kommentoi ja antaa palautetta ehdotuksista viimeistä hiomista varten.

Äänestys

Ideat työstetään äänestyskuntoon ManiMiitti -työpajoissa. Äänestykset pidetään yläkouluissa.

Neuvottelukunta

ManiMiitin neuvottelukunnissa päätetään, mitkä jatkoon äänestetyistä ideoista toteutetaan. Neuvottelukunta sopii, miten ja mitkä tahot ideoita lähtevät viemään eteenpäin. Neuvottelukuntaan osallistuvat työpajoissa valitut nuoret, nuorisovaltuuston edustaja sekä virkamiehiä.

ManiMiitti-takuu

ManiMiitissä alueen nuorten vapaa-ajan toiminnasta ja palveluista päätetään yhdessä nuorten kanssa. Ideoita kerätään useassa vaiheessa, niin että mahdollisimman moni nuori osallistuu nuorten vapaa-ajan palveluiden ja alueen kehittämiseen. Lopuksi nuoret äänestävät mielestään tärkeimmät ideat toteutettavaksi seuraavan vuoden toiminnassa. Äänestyksen tuloksen vahvistaa nuorista ja nuorisopalveluiden työntekijöistä koostuva ManiMiitti-neuvottelukunta.

 Nuorisopalvelut noudattaa ManiMiitissä seuraavia ehtoja:

  1. ManiMiittiin osallistuville nuorille kerrotaan arvio alueen nuorisopalvelujen seuraavan vuoden budjetista sekä budjetin käyttöehdoista.
  2. ManiMiitissä nuoret vaikuttavat nuorisotyöyksikön koko budjettiin, muun muassa toiminnan sisältöihin ja nuorisonohjaajien työnajan käyttöön. Nuoret eivät voi erottaa työntekijöitä, muuttaa heidän tehtävänkuvaansa eivätkä perustaa tai sulkea nuorisotiloja.
  3. ManiMiitin äänestystulos tarkistetaan alueen nuorten ja nuorisopalvelujen työntekijöiden yhteisessä neuvottelukunnassa, joka myös valitsee toteutettavat toimintaehdotukset äänestyksen tulosta kunnioittaen.
  4. ManiMiitissä päätetyt toiminnot toteutetaan yksikön budjetin varoin. Lisärahoitusta voidaan hakea muualta.
  5. Toiminnot toteutetaan käsiteltävän budjettivuoden sisällä, ellei nuorten kanssa sovita toisin. Nuorisovaltuusto valvoo valittujen toimenpiteiden toteutusta.
  6. Valitut toiminnot suunnitellaan ja toteutetaan alueen nuorten kanssa ja toiminnoista tiedotetaan nuorille kattavasti. ManiMiitin eri vaiheisiin osallistuminen tehdään helpoksi alueen nuorille.
  7. Nuorisopalvelujen toimivaltaan kuulumattomat ehdotukset viedään tiedoksi niistä vastaaville toimijoille ja nuoret saavat (halutessaan) nuorisopalveluilta tukea ehdotusten edistämisessä. Koko kaupungin laajuisia ehdotuksia edistää nuorisovaltuusto.
  8. ManiMiitissä ehdotettuja toimenpiteitä sekä suunnittelun etenemistä voi seurata www.espoo.fi/manimiitti -sivulla.
  9. Toiminnan tulee tukea espoolaisten nuorten hyvinvointia ja tuottaa iloa mahdollisimman monelle nuorelle.