Espoon tulevaisuus nuorten toiveissa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
13.11.2020 klo 10.00

Nuoria kävelemässä urheilupuistossa

Espoolaisnuoret haluavat ympäristöystävällisen, modernin, roskattoman, viihtyisän ja turvallisen kaupungin, jossa on luonto lähellä ja paljon tekemistä.

Nuoret kertoivat toiveistaan Mun Espoo -kyselyssä, jossa nuorilta kysyttiin, millaisen he haluaisivat Espoon olevan tulevaisuudessa. Kyselyyn vastasi yli 2400 nuorta. Suurin osa vastaajista toivoi tulevaisuuden Espoon olevan viihtyisä, vehreä ja turvallinen.                                                     

Lähipalveluita, harrastuksia ja ekologista elämää

Eniten vastauksissa mainittiin ympäristöystävällisyys, ekologisuus, luonnon säästäminen ja hoitaminen. Nuoret toivoivat, että tulevaisuudessa roskia ei lojuisi kaikkialla, luontoa ei raivattaisi kokonaan pois, luonnon saastuttaminen vähentyisi ja ympäristö olisi siisti ja viihtyisä. Monet eivät halua liian suuria kerrostaloja tai elää ahtaasti, ja monien mielestä kasveja ja puistoja pitäisi lisätä. Nuoret halusivat Espoon olevan moderni kaupunki, jossa luonto on lähellä ja ollaan ylipäätään ekologisia.

Monet nuoret toivoivat, että tulevaisuudessa olisi enemmän oleskelupaikkoja sekä harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia kaiken ikäisille. Nuoret toivoivat lisää skeittipuistoja, koirapuistoja, urheilukenttiä, jää- ja urheiluhalleja ja kirjastoja. Luontoon haluttaisiin enemmän paikkoja lenkkeilyyn ja maastopyöräilyyn.

Monet halusivat palvelujen olevan lähempänä ja toivoivat liikenteen kehitystä, jotta pääsisi vaivatta kulkemaan. Katulamppuja tarvittaisiin enemmän turvallisuuden ja yleisen käytännöllisyyden takia.

Nuorten huolia

Turvallisuus ja turvallisuuden tunne oli mainittu monessa vastauksessa. Nuoret toivoivat, että olisi turvallisempaa liikkua yksin varsinkin yöllä, liikenteessä olisi turvallisempaa ja kiusaamista varsinkin vähemmistöjä kohtaan ei olisi. Ilkivalta ja väkivalta olivat asioita, joihin nuorten mielestä pitäisi puuttua. Alkoholin ja huumeiden käyttö nuorten keskuudessa huolestutti monia.

Osa vastaajista pelkäsi, että tulevaisuudessa Espoo on huonommassa kunnossa kuin se on nyt. Vastauksissa mainittiin, kuinka ihmiset eivät kiinnitä tarpeeksi huomiota oikeasti tärkeisiin asioihin vaan asioihin, jotka kiinnostavat heitä. Ihmisten pitäisi kiinnittää enemmän huomiota ilmastonmuutokseen sekä nuorten alkoholin ja huumeiden käyttöön. Myös lain rikkomisesta mainittiin esimerkiksi liikenteessä.

Nuoret haluavat vastuullisuutta

Muutokseen tarvitaan sitä, että kaikki alkaisivat ymmärtää, mitä pitää tehdä hyvän tulevaisuuden saamiseksi ja myös toimivat sen mukaan. Osa nuorista ehdotti, että luonnon raivaamisen sijaan rakennuksia korjattaisiin enemmän ja vanhoja rakennuksia purettaisiin uusia varten. Monet mainitsivat, että ihmisten pitäisi alkaa käyttää enemmän uutta teknologiaa, jonka käyttö on ympäristöystävällisempää kuin aikaisempi teknologia. Myös julkisen liikenteen käyttöä pitäisi tehostaa ja kannustaa sen käyttöön enemmän.

Turvallisuutta lisäisi, jos sääntöjä tiukennettaisiin ja vanhemmat ihmiset olisivat nuorille parempia esimerkkejä. Joidenkin tyhmien tekojen vaarallisuus pitäisi ottaa enemmän puheeksi, sekä mitä niistä seuraa itselle ja muille. Hyviin tekoihin pitäisi olla enemmän kannustusta!

Toivottavasti nuorten mielipiteet otettaisiin huomioon ja vaikuttaisivat tulevaisuuden päätöksiin. Monet nuorten ehdotukset olisivat hyödyllisiä kaikille.

Maria Järvinen

Kuitinmäen koulun 9.-luokkalainen

Kirjoittaja teki Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksessa TET-harjoittelun, jonka aikana hän tutustui nuorten Mun Espoo -kyselyn aineistoon.

Nuorten Mun Espoo -kyselyyn vastasivat espoolaiset kuudes- ja yhdeksäsluokkalaiset sekä lukiolaiset ja ammattikoululaiset syksyllä 2020. Sen rinnalla toteutettiin kaikille espoolaisille suunnatut Mun tulevaisuuden Espoo ja Mun Espoo kartalla -kyselyt. Espoolaisten vastauksia tullaan käyttämään Espoon kehittämisessä, esimerkiksi Espoo-tarinan uudistamisessa ja kaupunkisuunnittelussa. Aalto-yliopisto on osallistunut kyselyiden suunnitteluun ja toteutukseen ja hyödyntää aineistoa NordGreen-tutkimushankkeessaan, jossa selvitetään mm. lähiympäristön terveysvaikutuksia.