Espoo kaikille! – nuorten parissa työskentelevät aikuiset ja nuoret vihapuhetta vastaan Espoossa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
7.3.2017 klo 17.48

Espoossa aloitettiin helmikuussa 2017 kaksivuotinen Espoo kaikille -projekti, jonka tavoitteena on luoda vihapuheesta vapaa Espoo kaikille nuorille.  Projektin keskeinen sisältö on ennaltaehkäistä vihapuhetta ja edistää yhdenvertaisuutta nuorten arjessa.

Projektin aikana Espoon nuorisopalveluiden työntekijät koulutetaan tunnistamaan vihapuhe ja vahvistetaan kulttuuria puuttua siihen. Koulutusta tarjotaan alueellisesti myös nuorten parissa toimiville järjestöille sekä seurakunnille. Projektin aikana kaikki Espoon nuorisotilat julistautuvat vihapuheesta vapaiksi alueiksi ja nuorisopalveluiden toiminnassa vahvistetaan nuorten ryhmien välistä keskinäistä kommunikaatiota ja toimintaa.

Myös nuoret halutaan saada mukaan toimimaan vihapuhetta vastaan ja siksi projektin keskeinen kohderyhmä on nuorten parissa toimivien aikuisten lisäksi nuoret itse. Nuorille tarjotaan koulutuksen avulla välineet vihapuheen vastaiseen toimintaan ja heitä innostetaan toimimaan vihapuheen vastaisina agentteina.

Vihapuheen vastaisen koulutuksen tavoitteena on, että nuoret pystyvät toimimaan vihapuhetta vastaan omassa arkiympäristössään. Tavoitteena on kouluttaa projektin aikana 100 vihapuheen vastaista nuorta agenttia, jotka voivat luoda omia kampanjoita vihapuhetta vastaan valitsemallaan tavalla.

Espoo on monikulttuurinen kaupunki ja sen väestöstä 14,2 % oli vuoden alussa vieraskielisiä. Vuonna 2015 9-17-vuotiaita nuoria on 28 295 ja äidinkielenään muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea puhuivat 3277 nuorta. Vieraskielisten määrä on kasvanut 11 % vuoden 2016 aikana. Espoon kaupungin nuorisopalvelut tuottaa nuorille vapaa-ajan palveluita yhdenvertaisin perustein.  

Lisätietoja:
Elina Rautiainen
Projektikoordinaattori
Espoo kaikille
elina.rautiainen@espoo.fi