Niittykummun keskusta-alue uudistuu metron myötä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
15.4.2015 klo 13.34
Niittykummun keskusta-alueen uudistumisen aloittamista juhlistetaan 16.4 järjestettävällä alkulapiointitilaisuudella.


Niittykummun uudistushankkeen ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan metrokeskus, johon sijoittuu metroaseman lisäksi kaksi päivittäistavarakauppaa ja muita liiketiloja. Liikekerroksen päälle rakennetaan 24- ja 12-kerroksiset asuintornit.

Metrokeskuksen eteläiseen osaan sijoittuu liiketilojen pysäköinti ja metron liityntäpysäköintipaikat. Metroasemaa vastapäätä Haukilahdentien varteen nousee kolme uutta asuinkerrostaloa.

Uudisrakennusten lisäksi myös alueen infrastruktuuri uudistuu. Merituulentien muutostyöt ovat käynnistyneet maaliskuussa 2015 ja kestävät vuoden 2017 kesään saakka. Muutostöiden ajaksi rakennetaan väistötie nykyisen tien eteläpuolelle.

Niittykadun risteyksen paikka on muutettu ja metrokeskusta palvelevia uusia katuyhteyksiä ja kevyen liikenteen yhteyksiä rakennetaan.

Niittykummun uudistamisen ensimmäisen vaiheen investoinnit ovat noin 160 milj. euroa. Tavoitteena on avata metrokeskus ja saada myös alueen katurakentaminen metrokeskuksen ympäristössä valmiiksi, kun metron liikennöinti alkaa elokuussa 2016.

Ensimmäisessä rakennusvaiheessa, vuoden 2017 kesään mennessä, uusia asuntoja valmistuu noin 700 asukkaalle.

Myöhemmin asuntoja rakennetaan lisää. Niittykummun olemassa olevan asuinalueen ja Merituulentien välistä aluetta täydennetään uusilla 8-kerroksisilla pistetalotyyppisillä asuinkerrostaloilla. Myös Merituulentien pohjoispuolelle ja Niittykallion alueelle rakentuu uusia asuntoja.

Vuoteen 2025 mennessä Niittykummun asukasmäärä jopa kaksinkertaistuu. Nykyään alueella on noin 5 000 asukasta.

Espoon kaupungin lisäksi Niittykummun keskusta-alueen aloituskortteleiden rakentamisessa ovat mukana Länsimetro Oy, SRV Rakennus Oy, Sato Oyj ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma.


Lisätietoja:
Teknisen toimen johtaja Olavi Louko, Espoon kaupunki, p. 0500 607754
Projektinjohtaja Markus Saari, Espoon kaupunki, p. 040 743 4662
Toimitusjohtaja Juha Toimela, SRV Rakennus Oy, p. 040 594 5473
Liiketoimintajohtaja Tuula Entelä, SATO Oyj, p. 0400 612 914

Havainnekuvia:
http://aineistopankki.espoo.fi/?cart=3125-jaicdmjied&l=FI