Niipperin koulu suljetaan opetuskäytöstä ja opetus järjestetään muualla

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
5.2.2016 klo 13.43

Niipperin koulun henkilökunta, oppilaat ja oppilaiden vanhemmat ovat viestineet sisäilmaongelmista. Sisäilmaa on tutkittu sekä tehty sisäilmaa parantavia korjauksia, mutta valitettavasti ne eivät ole tuottaneet toivottua tulosta.

Espoon seudun ympäristöterveys on tehnyt 21.1.2016 ja 28.1.2016 Niipperin koulussa tarkastuksen ja toteaa, että tarkastusten, saatujen tietojen ja asiakirjojen perusteella olosuhteet koulurakennuksessa ovat sellaiset, että niistä voi aiheutua terveydensuojelulain tarkoittamaa terveyshaittaa käyttäjille.

Tilapalvelujen, opetustoimen ja ympäristöterveyden asiantuntijoiden neuvottelujen tuloksena Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitilapäällikkö on 5.2.2016 päättänyt sulkea Niipperin koulun opetuskäytöstä 29.2.2016 alkaen.

Sulkeminen tarkoittaa sitä, että opetus järjestetään muualla kuin Niipperin koulussa 29.2. alkaen.  Alustavan suunnitelman mukaan opetus siirretään Lintuvaaran kouluun (luokat 3A, 3B ja 4A) sekä Lintumetsän koulun pihassa oleviin siirtokelpoisiin koulutiloihin (muut opetusryhmät).

Oppilaiden kuljetus Lintumetsään ja Lintuvaaraan järjestetään tilausbusseilla.

Asia valmistellaan opetusjärjestelyiden osalta päätettäväksi 17.2.2016 pidettävään opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokoukseen.

Tämän vuoden aikana selvitettäisiin myös Niipperin koulutilojen vaihtoehtoja mahdollisen peruskorjauksen tai purkamisen kannalta.


Lisätietoja:

Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja Maija Lehtinen, puh. 046 877 3683

Opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen, puh. 050 511 3398