Miten läntisen Keskuspuiston hoito on onnistunut?

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
21.5.2018 klo 15.29

Keskuspuisto

Espoon kaupunki yhdessä Helsingin yliopiston kanssa toteuttaa käyttäjätyytyväisyyskyselyn Keskuspuiston läntisen osan hoidosta. Vastauksia tullaan käyttämään pohjana läntisen Keskuspuiston luonnon- ja maisemanhoitoa suunniteltaessa.

Kyselyssä Keskuspuiston käyttäjät voivat kertoa tavastaan käyttää viheralueita sekä merkitä mielipaikkansa läntisestä Keskuspuistosta. Tavoitteena on selvittää hoitokaudella 2010–2020 tehtyjen metsänhoitotoimenpiteiden onnistuminen käyttäjätyytyväisyyden näkökulmasta. Asukkaat ovat olleet mukana alueen nykyisten hoitolinjausten suunnittelussa.

Vastauksia tullaan käyttämään tulevan luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman pohjana. Lisäksi kyselyä hyödynnetään Helsingin yliopiston pro gradu - tutkielmassa. Tuloksista raportoidaan syksyllä 2018.

Kysely koskee Keskuspuiston läntistä osaa, johon kuuluvat Tillinmäen, Latokasken, Vanttilan sekä Kaupunginkallion metsäalueet. Alue on rajattu kartalla. 

Tutkimusalueen rajaus

Kyselyyn vastataan nimettömänä, eivätkä vastaukset näy muille vastaajille. Vastaamiseen kuluu aikaa noin 5–15 minuuttia. Vastaukset tallentuvat järjestelmään automaattisesti.

Kaikkien vastaajien kesken arvotaan kolme Kotinurkilta kallioille -kirjaa. Yhteystiedot arvontaa varten voi halutessaan jättää kyselyn lopussa.

Kyselyyn voi vastata 16.6.2018 asti.

Vastaa kyselyyn

Kuva: Jussi Helimäki