Metrovyöhyke vetää uusia yrityksiä Espoon Kivenlahteen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
30.4.2020 klo 14.24

Metrokeskuksen yhteyteen Espoon Kivenlahdessa suunnitellaan suurta liikunta- ja hyvinvointipalvelukeskusta, joka tukisi alueen palvelutarjontaa ja toisi uusia harrastusmahdollisuuksia helposti joukkoliikenteellä saavutettavaksi. Espoon elinkeino- ja kilpailukykyjaosto käsittelee alueen varaamista hankkeen suunnittelua varten 4. toukokuuta.

Havainnekuva kasvaavasta Kivenlahdesta.
Kivenlahden metrokeskus. Havainnekuva: SRV Kojamo Sito ja Arkkitehtitoimisto HKP

Suunnitteluvarausta 7 000–10 000 neliömetrin laajuiselle liikuntakeskukselle on hakenut K-Sky Sports Oy. Keskusta suunnitellaan samaan kortteliin metron liityntäpysäköintirakennuksen kanssa.

”Hankekehitysryhmä uskoo vahvasti Kivenlahden kasvavaan vetovoimaan ja haluaa monipuolistaa metrovyöhykkeen liikunta- ja hyvinvointipalvelutarjontaa entisestään. Hankkeelta edellytetty metrotekemiseen sidottu aikataulu on toki haastava”, toteaa K-Sky Sports Oy:n toimitusjohtaja Mikko Tuominen.

"Hybridiliikuntakeskuksen mainio sijainti Länsiväylän varressa aivan metroaseman tuntumassa on monella mittarilla tarkasteltaessa optimaalinen", sanoo alueella pitkään liiketoimintaa kehittänyt ja johtanut talousneuvos Heimo Välinen K-Sky Sports yhtiöstä.

Länsiväylän varteen suunniteltu monikerroksinen rakennus muodostaisi portin metropolialueelle saapumiseen ja toisi Kivenlahden keskusta-alueelle osittaisen melumuurin Länsiväylän suuntaan.

Kivenlahti kehittyy metrorakentamisen edetessä
 

”Monipuolisten palveluiden sijoittuminen metrovyöhykkeelle, maankäytöllisesti tehokkaasti ja lähelle tulevaa uutta asumista on kaupungin tavoitteiden mukaista. On hienoa, että metrovyöhyke ja Kivenlahti vetävät puoleensa uusia yrityksiä ja tuovat työllistävää liiketoimintaa Suur-Espoonlahteen”, toteaa teknisen toimen johtaja Olli Isotalo.

Kivenlahden metroasemanseutu ja Kiviruukin eteläosa kehittyvät tulevaisuudessa vahvaksi liiketoiminnan, koulutuksen ja palveluiden keskittymäksi. Tavoitteena on, että metrokeskuksen ympäristö olisi jo osin rakennettu metroliikenteen käynnistyessä muutaman vuoden kuluttua. Myös alueen katuverkkoa uudistetaan huomattavasti lähivuosina.

Lisätietoja:

Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston esityslista 4.5.2020