Metroasemien ympärille nousee uudistunut kaupunki

17.11.2017 klo 14.23

Länsimetron asemien ympäristöt Espoossa kehittyvät kovaa vauhtia. Asukkaille rakennetaan koteja, julkisille palveluille uusia tiloja ja yrittäjille liiketiloja. Liikenneväyliä parannetaan ja palveluja kehitetään.

Länsimetro on ylivoimaisesti suurin Espoon kaupungin investointikohde. Espoon teknisen ja ympäristötoimen johtaja Olli Isotalo kuitenkin uskoo, että se houkuttelee Espooseen moninkertaisesti muita investointeja. Isotalon mukaan metron varren kasvupotentiaali on merkittävä. 

”Konkretiaa on esimerkiksi jo LähiTapiolan noin puolen miljardin euron investointi Tapiolan keskuksen kehittämiseen vaiheittain vuoteen 2020 mennessä. Tämä on jo lähes puolet länsimetron ensimmäisen osan kokonaisinvestoinnista”, hän toteaa.

Metro on merkittävä askel tiiviimpään kaupunkimaisempaan ympäristöön, johon metro entistä tiiviimmin liittää Aalto-yliopiston kampuksen sekä Otaniemen ja Keilaniemen tutkimus- ja kehittämiskeskittymän.

”Jokaisen Espoon metroaseman ympärillä tapahtuu valtavia muutoksia. Metroradan varren alueista rakentuu houkuttelevia ja korkeatasoisia työpaikka- ja asuinalueita. Ne ovat erinomaisia sijoituspaikkoja ja toimintaympäristöjä sekä kotimaisille että kansainvälisille toimijoille. Samalla alueiden asukkaiden palvelut paranevat ja tulevat helpommin saavutettaviksi”, hän sanoo.

Länsimetroon ja raideliikenteeseen tukeutuva Espoo uudistaa koko kaupunki- ja palvelurakennettaan. Työpaikkojen määrään tavoitellaan sadan prosentin kasvua.

”Länsimetro on koko Suomen talouskasvun tärkein kehityskäytävä. Se palvelee koko seudun asukkaita ja kasvua. Myös tuleva Raide-Jokeri on tärkeä osa kokonaisuutta. Se tuo vuoden 2020 alkupuolella kaivatun yhteyden kaupunkiradan ja länsimetron välille, ja poikittaisliikenne paranee. Raide-Jokeri parantaa myös Aalto-yliopiston ja Otaniemen tiedeyhteisön saavutettavuutta.”

Kehittyvät ja kaupungistuvat metroasemien alueet pähkinänkuoressa

Keilaniemi

Keilaniemi havainnekuvaMetro muuttaa Keilaniemen ympäristöä merkittävästi. Kehä I:n tunnelointi on jo käynnissä. Tunnelin päälle tulee kansi, johon rakennetaan alueen virkistysmahdollisuuksia lisäävä puisto.

Keilaniemi muuttuu toimisto- ja asuinrakentamisen myötä lähivuosina aiempaa tiiviimmäksi ja elävämmäksi kaupunkiympäristöksi. Alueelle on tulossa muun muassa neljä ympyränmuotoista asuintornitaloa, joista korkeimmassa kerroksia on 40.  Ensimmäisen tornitalon rakennustyöt alkavat vuonna 2019 sen jälkeen, kun Kehä I:n liikenne Keilaniemen kohdalla on siirtynyt tunneliin. Tavoitteena on kehittää myös Keilaniemen ranta-alueen virkistyskäyttöä.

Metron ansiosta Keilaniemen saavutettavuus paranee merkittävästi. Metroaseman viereen tulee Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettavan pikaraitiolinja Raide-Jokerin päätepysäkki. Raide-Jokeri valmistuu 2020-luvun alkupuolella.

Keilaniemen rakentaminen ja Kehä I:n tunnelointi yhdistävät alueen Otaniemeen ja Tapiolaan. Tapiola–Keilaniemi–Otaniemi on koko Suomen näkökulmasta merkittävä alue, jolla on poikkeuksellisen hyvät edellytykset houkutella Espooseen investointeja ja yrityksiä. Aalto-yliopisto, alueen suuret pörssiyritykset ja vahva startup-toiminta, monipuolinen kulttuuritarjonta ja lisääntyvä asutus luovat siihen erinomaiset edellytykset.

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopiston asemalta Otaniemessä avautuu voimakkaasti kehittyvä yliopiston kampusalue, jonne kaikki yliopiston ydintoiminnot sijoittuvat vuoteen 2021 mennessä. Metrokeskukseen on jo rakenteilla Väre, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, joka siirtyy Helsingin Arabiasta Otaniemeen. Väre on yksi Otaniemen suurimpia rakennushankkeita kautta aikojen. Metrokeskukseen tulee lisäksi liiketiloja.

Myös Kauppakorkeakoululle on rakenteilla uusi rakennus Otaniemeen. Toiminta Töölön kampukselta siirtyy Maarintie 13:een nousevaan rakennukseen kesällä 2019. Juuri peruskorjattu Dipoli on saanut uuden upean elämän Aalto-yliopiston päärakennuksena.

Alvar Aallon suunnittelema, vuonna 1970 valmistunut Aalto-yliopiston kirjastorakennus Otaniemen ytimessä on peruskorjattu moderniksi oppimiskeskukseksi. Entinen Teknillisen korkeakoulun päärakennus Otakaari 1:ssä on peruskorjauksen myötä muuttunut Kandidaattikeskukseksi.

Aalto-yliopiston kampusalueesta on tullut ainutlaatuinen yhteistyön keskittymä. Avoin, kokeileva ja yhteistyötä tukeva ekosysteemi houkuttelee opiskelijoita, tutkijoita, opettajia, muuta henkilöstöä ja kumppaneita ympäri maailman. Pian kampuksella avautuu yksi Euroopan suurimmista kasvuyrityskeskuksista, A Grid, jossa aloittaa toimintansa myös ESA:n avaruuskiihdyttämö.

Aalto-yliopiston aseman läheisyydessä Otaniemessä on meneillään myös ainutlaatuinen, kansainvälistäkin kiinnostusta herättänyt geolämpöhanke. St1 porautuu seitsemän kilometrin syvyyteen Espoon Otaniemen kallioperään, syvemmälle kuin Suomessa koskaan aiemmin. Pilottiprojektin tavoitteena on rakentaa Suomen ensimmäinen geotermisellä energialla toimiva teollisen mittakaavan lämpölaitos, jonka arvioidaan tuottavan parhaimmillaan jopa 40 megawatin teholla täysin päästötöntä geolämpöä.

Aallon kampukselle pääsevät metrolla nyt myös lukiolaiset, jotka opiskelevat Koulu palveluna -mallin mukaisesti yliopiston eri tiloissa. Metro mahdollistaa oppimisen monipuolisena palveluna – ei vain koulurakennuksena, samalla tilankäyttöä tehostaen. Alustavat laskelmat osoittavat, että Koulu palveluna -palveluinnovaatio saattaa säästää tilojen käyttökustannuksia jopa 25 % investointipohjaiseen malliin verrattuna.

Tapiola

Tapiolan metroympäristöTapiolan metroasemalta avautuvan Tapiolan keskuksen uudistaminen jatkuu Merituulentien ympäristössä vielä vuosia. Merituulentietä ja bussiterminaalia koskevat rakennustyöt ovat käynnissä, niiden valmistuminen ajoittuu vuoden 2019 alkuun. Muu rakentaminen kestää vuoteen 2025.

LähiTapiolan mittava, Ainoaa ja asuintaloja koskeva rakennushanke on jo pitkällä. Ainoa on uusi kaupallinen keskus, jossa asuminen ja monipuoliset kaupan palvelut nivoutuvat toisiinsa erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien varrella. Rakennustyöt Ainoan ympäristössä jatkuvat edelleen, sillä Ainoaan on suunnitteilla kolmas vaihe, joka lisää erikoisliikkeiden ja palvelujen määrää. Kolmannen vaiheen on tarkoitus valmistua loppuvuodesta 2019.

Suunnitelmissa on myös Heikintorin uudistaminen, joka voisi käynnistyä 2019. Sen jälkeen koko Kulttuuriaukion ympäristö uudistuu. Suunnitelmien mukaan Heikintori säilyisi kauppakeskuksena, johon tulee myös päivittäistavarakaupan tiloja ja vanhan osan päälle rakennettaisiin asuntoja. Espoon teatterille on suunnitteilla uudet tilat Espoon kulttuurikeskuksen yhteyteen samalla, kun kulttuurikeskus uudistetaan peruskorjauksessa. Kaupinkallion pysäköintitalo puretaan

Näyttelykeskus WeeGeen ympäristön yleisilme kohenee merkittävästi. WeeGeen vieressä olevalle alueelle on jo rakenteilla asuinkortteli.

Tapiolan keskuksessa 70- ja 80-luvulla rakennettuja taloja puretaan ja tilalle rakennetaan uusia, mutta Tapiolan puutarhakaupungista suurin osa jää koskemattomaksi.

Tapiola kehittyy entistä kaupunkimaisemmaksi keskukseksi, jossa on korkeatasoiset joukkoliikennepalvelut, toimivat pysäköinti- ja huoltojärjestelyt, monipuoliset palvelut sekä viihtyisät jalankulkualueet ja kohtaamispaikat.

Urheilupuisto

Urheilupuiston asemaUrheilupuiston asemalta pääsee suoraan laajaan liikuntapaikkakeskittymään ja Espoo Metro Areenan elämyksiin. Urheilupuistoon on hyväksytty kokonaissuunnitelma, jonka mukaisesti se uudistuu kaikkien espoolaisten viihtyisäksi ja monipuoliseksi liikuntakeskukseksi.

Metroaseman yhteyteen on rakennettu pysäköintilaitos. Rakenteilla olevan Jousenpuiston asuinalueen ensimmäiset uudet asuintalot ovat jo harjakorkeudessa. Näihin rakennuksiin tulee myös päivittäistavarakauppa ja pienempiä liiketiloja.

Tulevaisuudessa alueella on monipuolisten urheilutoimintojen lisäksi asuntoja ja palveluja jotka tekevät Urheilupuistosta kaikille avoimen puistomaiseen liikuntaan ja hyvinvointiin painottuvan ympäristön.

Osayleiskaavaprosessin aloittamisen ohella suunnitellaan monitoimihallin toteuttamista. Halli mahdollistaa muun muassa pallopelit ja voimistelun. Lisäksi alueelle kaavaillaan jalkapallostadionia, jossa on n. 6000 katsojapaikkaa. Jalkapallostadionin rakennustyöt käynnistynevät vuonna 2020.

Urheilupuiston kokonaissuunnitelma toteutetaan vaiheittain. Tavoitteena on kehittää alueesta vetovoimainen, kansainvälisen tason liikunta-, urheilu- ja vapaa-ajan toimintakeskus yhdessä puiston käyttäjien, asukkaiden ja päättäjien kanssa.

Niittykumpu

Niittykummun asemaNiittykummun aseman ympäristö on jo uudistunut voimakkaasti, ja työ jatkuu. Upouusi kauppakeskus Niitty avasi kesäkuussa 2017 ovensa metroaseman yhteydessä. Niitty vastaa lähipalvelujen lisääntyvään kysyntään nopeasti kasvavassa Niittykummussa. Kauppakeskuksen päällä maamerkkinä kohoavat 24- ja 12-kerroksiset asuintornit.

Alue muuttuu moderniksi metrokeskukseksi ja tuhansien uusien asukkaiden kaupunginosaksi. Samalla uudistetaan alueen palvelurakennetta, katuverkostoa, kevyen liikenteen väyliä ja viheralueita.

Lapsiperheiden palvelut täydentyvät uudella koululla ja päiväkodilla sekä leikkipuistoilla ja lähiliikuntapaikoilla. Lapset, jalankulkijat ja pyöräilijät on myös huomioitu liikenteessä rakentamalla turvallisia pääväylät alittavia kevyen liikenteen yhteyksiä.

Niityn eteläpuolelle rakennetaan vuoden 2018 aikana puistoalue, joka saa näyttävän graniittikiveyksen, havu- ja lehtipuuistutuksia sekä laadukkaan leikkialueen.

Niittykummun koulun eteläpuolelle valmistuu leikki-, liikunta- ja urheilualue, Niittysillanpuisto. Puistoon tulee muun muassa trampoliini, kiipeilyteline ja muita leikkivälineitä. Skeittikansa saa skeittipuiston ja pallopelien harrastajat tekonurmipintaisen pienkentän jalkapallon ja muiden pallopelien harrastamiseen.

Vilkkaasta rakentamisesta huolimatta vehreys ja puistomaisuus ovat uudelle Niittykummulle ominaisia piirteitä.

Matinkylä

Ison Omenan sisäänkäyntiMatinkylä on yksi pääkaupunkiseudun nopeimmin kasvavista alueista. Kauppakeskus Isossa Omenassa on valmistunut mittava laajennushanke, jonka ensimmäinen vaihe avattiin elokuussa 2016 ja toinen vaihe huhtikuussa 2017. Iso Omena on yksi Suomen kolmesta suurimmasta kauppakeskuksesta Suomessa.

Elokuussa 2016 avattu, metroaseman päällä sijaitseva Ison Omenan palvelutori on kansainvälisestikin ainutlaatuinen julkisten palvelujen keskittymä, jossa vuoden 2017 aikana tulee asioimaan 1,3 miljoonaa asiakasta.

Tynnyripuistoon on päätetty rakentaa uimahalli, joka valmistuu 2021. Gräsanlaaksoon suunnitellaan uutta Matinkylän paloasemaa.

Matinkylän liikunta- ja urheilukeskus laajenee. Liikunta- ja urheilukeskukseen on jo rakenteilla BMX-rata temppupyöräilyyn. Vanha jäähalli puretaan vuoden 2017 lopulla, tilalle on tarkoitus rakentaa uusi ja entistä suurempi jäähalli. Uuteen halliin on suunniteltu kolme kaukaloa. Työ on tavoitteena käynnistää kesän 2018 jälkeen. Vanha harjoitushalli säilyy toistaiseksi ennallaan. Jalkapallokenttä uusitaan.

Suunnitteilla on, että Matinkylän metroaseman ympäristöön rakennetaan asuintaloja, liike- ja hotellitilaa, julkista tilaa ja pysäköintitilaa. Muun muassa vanha ostoskeskus on tarkoitus purkaa ja rakentaa tilalle uusia kerrostaloja.

Merkittävimpiä kehityskohteita Matinkylässä ovat Tynnyripuiston alue sekä urheilupuisto. Puistoalueen reunaan on varattu paikka paviljonkirakennukselle. Asuintalot ja 190 huoneen hotelli valmistuvat syksyllä 2020. Alueelle on suunniteltu myös ikäihmisille tarkoitettu Elä ja asu -keskus. Myös Matinkylän ja Haukilahden väliin Telaniittyyn on tulossa uusi pallokenttä huoltorakennuksineen.