​Make with Espoo -alusta kutsuu yhteiskehittämään

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
12.11.2020 klo 8.49

Yhteiskehittäminen on Espoossa kehittynyt vaiheittain. Tänä syksynä on otettu uusia askeleita kohti systemaattisempaa tapaa tehdä yhteiskehittämistä kaupunkitasoisesti. Kaupunki on juuri julkaissut uuden Make with Espoo -innovaatioalustan, joka kutsuu yritykset ja yhdistykset kehittämään palveluja yhdessä kaupungin edustajien kanssa.

Yhteiskehittämisellä tarkoitetaan toimintatapaa, jonka avulla asukkaat, kaupunkiorganisaatio, yritykset, järjestöt, yhteisöt ja tutkimuslaitokset voivat yhdessä luoda parempaa elinympäristöä ja parempia palveluita.

Make with Espoo -innovaatioalusta on verkkosivu, jonka tavoitteena on innostaa yrityksiä, yhdistyksiä ja kaupungin asiantuntijoita kehittämään palveluja yhdessä. Aluksi kehittämisen kohteena ovat oppimista ja opettamista edistävät tuotteet, palvelut ja ratkaisut. Mukaan on kuitenkin jo kutsuttu myös kaikki muut sivistystoimen palvelut, kuten päiväkodit sekä eri kulttuuripalvelut kirjastoista museoihin.

Asiakaslähtöistä kehittämistä – pian myös muista teemoista

Tulevaisuudessa Make with Espoo -alusta kehittyy kaupunkitasoiseksi ja laajenee myös muihin teemoihin. Teemoja voivat olla esimerkiksi kestävä kehitys, hyvinvointi tai liikenne. Alusta ei ole toimiala- tai tulosyksikkösidonnainen, vaan kannustaa tarkastelemaan asioita asiakaslähtöisesti teemojen ja ilmiöiden kautta.

”Alustalla voi luoda omia kehitysideoita, tutustua muiden ideoihin ja etsiä sopivia yhteiskehittämisen kumppaneita. Kun sopiva kumppani löytyy, idea jalostetaan kehitysprojektiksi. Projekti toteutetaan yhteiskehittämällä aidoissa ympäristöissä, kuten kouluissa tai päiväkodeissa”, kertoo projektipäällikkö Maiju Haltia-Nurmi Espoon kaupungin sivistystoimesta.

Yhteiskehittämisen työkirja ladattavissa verkosta

Innovaatioalustan rakentamisen ohessa Espoon sivistystoimi on tuottanut myös uuden työkirjan nimeltä ”Yhteiskehittämisen ABC – Askeleet yhteiskehittämiseen Espoon oppimisympäristöissä”. Se toimii manuaalina yhteiskehittämisessä sekä auttaa ymmärtämään, mitä yhteiskehittäminen tarkoittaa ja miten yhteiskehittämisen projekti voidaan käytännössä toteuttaa Espoon oppimisympäristöissä.

Sähköinen työkirja on ladattavissa osoitteessa www.espoo.fi/makewithespoo sekä Make with Espoo -innovaatioalustalta www.makewithespoo.espoo.fi.  

Taustalla pitkäjänteinen työ

Make with Espoo -innovaatioalusta on tulos pitkäjänteisestä oppimisen ja opetuksen yhteiskehittämisestä Espoossa. Espoon sivistystoimi kehitti ”koulujen ja yritysten kiihdytetyn yhteiskehittämisen” mallin eli KYKY-mallin 6Aika-hankkeessa jo vuonna 2016. Tuolloin sähköisenä toimijoiden törmäytysalustana toimi KYKY-tori-niminen sivusto.

Jatkokehitystyö muun muassa uuden innovaatioalustan eteen on tehty kahden 6Aika-rahoitteiden hankkeen, Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt ja Kasvun ekosysteemit, sekä Opetushallituksen rahoittaman Kehittyvä KYKY -hankkeen yhteistyönä.

”Koska yhteiskehittämään kutsutaan muutkin tahot kuin koulut, luovuimme KYKY-nimestä. Jatkossa kaikki Espoon kaupungin yhteiskehittäminen toteutetaan Make with Espoo -tunnuksen alla. Tunnus viestii yhdessä tekemisestä ja kutsuu kaikki mukaan kehittämään”, toteaa Haltia-Nurmi.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Maiju Haltia-Nurmi, Espoon kaupunki, sivistystoimi, puh. 040 552 8446, maiju.haltia-nurmi@espoo.fi

6Aika-logot: 6Aika, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, Euroopan aluekehitysrahasto, Uudenmaan liitto.

Logo: Opetushallitus rahoittaa hanketta.