MONIKU-palvelu tukee monikulttuurisia perheitä lasten äidinkielen kehittämisessä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
22.1.2021 klo 13.31

MONIKU-palvelu käynnistyi pilottihankkeena vuonna 2017 ja on nyt pysyvä osa Espoon neuvoloiden toimintaa. Palvelu kehitettiin tukemaan Espoossa asuvia monikulttuurisia perheitä, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi ja joilla on 0–6-vuotiaita lapsia tai jotka odottavat lasta. MONIKU-palvelu tarjoaa tukea ja apua lasten äidinkielen kehittämisessä ja vanhempien vuorovaikutustaidoissa lasten kanssa.

Ajatus MONIKU-palvelun luomisesta perustui monikielisten perheiden tarpeisiin

Monikielisten lasten määrä Espoossa on väestöennusteiden mukaan kasvanut. Vuonna 2016 alle 1-vuotiaista lapsista yli 20 % ja alle 7-vuotiaista 18 % puhui muuta äidinkieltä kuin suomea tai ruotsia; puheterapiaa saaneista lapsista 29 % ja moniammatillista tukea (psykologi ja puheterapeutti) saaneista lapsista 52 % oli monikielisiä. Vaikka monet ulkomaalaistaustaisten perheiden lapsista ovat saaneet suomalaista opetusta, he tarvitsevat edelleen lisätukea perheiltään ja kaupungin palveluilta. MONIKU-palvelun konseptia on kehitetty vuodesta 2017 alkaen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten asiakastietojen ja kokemusten kokonaisvaltaisen analyysin perusteella tukemaan vanhempia ymmärtämään lapsensa kielenkehitystä ja monikielisyyden etuja.

 ”Olemme viime aikoina alkaneet tarjota monikielisille perheille raskaustapaamisia Espoossa. Näissä tapaamisissa voimme tarjota tietoa ja keskustella vanhempien kanssa oman äidinkielen merkityksestä, kulttuurisesta ylpeydestä, varhaisesta vuorovaikutuksesta vauvan kanssa ja ruutuajan välttämisen tärkeydestä. Lisäksi voimme keskustella vanhempien kanssa äidin stressin ehkäisemisen tärkeydestä sekä siitä, että jos lisätukea tarvitaan, perhetyö ja kotipalvelu ovat käytettävissä. Tämä on erityisen tärkeää niille maahanmuuttajaäideille, joilla ei ole mahdollisuutta saada tukea omalta perheeltään uudessa elinympäristössään. Esittelemme myös erilaisia vuorovaikutuksen ja stressin vähentämisen menetelmiä, kuten satuhierontaa", kertovat MONIKU-palveluohjaajat Michelle Kaila, Alba Kokki ja Leudita Tucani

MONIKU-palvelu tukee monikultturisia perheitä lasten äidinkielen kehittämisessä

MONIKU-palvelua tarjotaan Espoon neuvoloissa. Palveluun kuuluu kolme tapaamista (2, 6 ja 10 kuukautta) MONIKU-ohjaajan kanssa neuvolan määräaikaistarkastusten yhteydessä. Ensimmäinen tapaaminen toteutetaan osittain yhteistyössä sairaanhoitajan kanssa. Tämän jälkeen tapaamiset järjestetään vain MONIKU-ohjaajan kanssa. Lisätapaamisia tarjotaan ja tulkkeja voidaan tilata tarvittaessa.

Vauvan ensimmäisen vuoden MONIKU-tapaamisten lisäksi MONIKU-palveluohjaajat tarjoavat tapaamisia monikielisille perheille raskauden aikana sekä perheille, joilla on vanhempia lapsia. MONIKU-palvelu järjestää monikielisille perheille myös kuukausittaisia ryhmätapaamisia, joihin pyydetään vierailijoita keskustelemaan erilaisista palveluista Espoossa ja muista perheitä kiinnostavista aiheista.

Some activities of the MONIKU-service.

MONIKU-palvelun toimintaa.

MONIKU-palveluohjaajat ovat maahanmuuttajia

”Uskomme, että tämä on tärkeää, koska asiakkailla ja ohjaajilla on samanlaisia kokemuksia (esim. maahanmuuttoprosessi ja uuden elämän rakentaminen uuteen maahan). Maahanmuutosta saadut kokemukset luovat perustan ohjaajien ja asiakkaiden väliselle ymmärrykselle, mikä helpottaa asiakkaiden luottamusta ja viestintää. Maahanmuuttokokemus antaa työntekijälle myös tietoa siitä, millaisia palveluja, ohjausta ja apua asiakas saattaa tarvita”, toteavat MONIKU-palveluohjaajat Michelle Kaila, Alba Kokki ja Leudita Tucani.

Tällä hetkellä MONIKU-palvelua tarjoaa koko Espoon monikielisille perheille kolme monikulttuurista sosiaalipalveluohjaajaa. Michelle Kaila työskentelee Leppävaaran, Perkkaan ja Kilonpuiston neuvoloissa, on kotoisin Kanadasta ja puhuu englantia ja suomea. Alba Kokki työskentelee Matinkylän, Kivenlahden ja Tapiolan neuvoloissa, on kotoisin Italiasta ja Espanjasta ja puhuu espanjaa, italiaa, englantia ja suomea. Leudita Tucani työskentelee Espoon keskuksen, Suvelan ja Kiltakallion neuvoloissa, on kotoisin Kosovosta ja puhuu suomea, turkkia, englantia ja albaniaa.

MONIKU-service counselors

 MONIKU-palveluohjaajat.

Monikieliset espoolaisperheet MONIKU-palvelussa

MONIKU-palvelu on saanut valtavasti positiivista palautetta monikielisiltä perheiltä. Kahden MONIKU-käynnin jälkeen asiakkaiden oma käsitys palvelusta on muuttunut seuraavasti:

• Oman äidinkielen opetuksen arvostus on lisääntynyt 27 %.

• Pelko siitä, että oman äidinkielen opetus vaikuttaa kielteisesti lapsen suomen kielen kehitykseen, on vähentynyt 53 %.

• Oman äidinkielen puhuminen vauvalle on lisääntynyt 27 %.

• Vauvalle puhuminen hoidon aikana ja muissa vuorovaikutustilanteissa on lisääntynyt 20 %.

• Ymmärrys ruutuaikaan liittyvistä vaaroista vauvan kehitykselle on lisääntynyt 43 %. 

• 30 % vauvoista viettää nyt vähemmän aikaa ruudun ääressä kuin silloin, kun perheet alkoivat saada palvelua.

Multilingual families in Espoo engaged with the MONIKU-service.

                        Monikielisiä espoolaisperheitä MONIKU-palvelussa.

MONIKU-palvelun periaatteena on kehittyminen haluttuun tulevaisuuteen

Koronaviruspandemian aikana MONIKU-palvelutapahtumien toteuttamisessa on ollut haasteita. ”Olemme joutuneet perumaan monikielisille perheille järjestetyt ryhmätapaamisemme, joita olemme pitäneet viime vuosina. Tämä on valitettavaa, koska monet vanhemmat arvostavat mahdollisuutta tavata muita vanhempia, joilla on vauvoja, keskustella heidän kanssaan ja saada tietoa saatavilla olevista palveluista. Toivomme voivamme jatkaa näitä ryhmätapaamisia ensi vuonna jossain vaiheessa, kun se on turvallista”, MONIKU-palveluohjaajat Michelle Kaila, Alba Kokki ja Leudita Tucani sanovat.

MONIKU-palvelun konseptin kehittämiseksi Espoossa on jatkossakin tärkeää ja arvokasta tehdä uusia aloitteita. MONIKU-palvelu odottaa kansalaisjärjestöjen ja muiden organisaatioiden välisiä synergioita ja yhteistyömahdollisuuksia lisätavoitteiden saavuttamiseksi. MONIKU-palveluohjaajat ovat erityisesti esitelleet MONIKU-palvelua ammattikorkeakoulujen opiskelijoille ja kansalaisjärjestöille Integration 2018–2020:n kaltaisissa tapahtumissa sekä monilla muilla alustoilla. MONIKU-palvelun tavoitteena on, että jokainen monikielinen perhe, jossa on vauvoja tai pieniä lapsia, saa palvelua.

MONIKU palveluihin voitte olla yhteydessä maanantaista perjantaihin klo 8–16

alba.kokki@espoo.fi, puh. 040 506 9359

leudita.tucani@espoo.fi, puh. 040 519 1876

michelle.kaila@espoo.fi, puh. 043 826 8999

MONIKU-palvelu on myös facebookissa  www.facebook.com/moniku.palvelu/

Tämä artikkeli on osa Kansainvälinen Espoo -sarjaa, jonka avulla Espoon kaupunki pyrkii jakamaan tietoa käynnissä olevasta toiminnasta ja aloitteista, joita kehitetään Espoon asukkaiden hyödyksi ja heidän aktiiviseksi osallistamisekseen.

Onko sinulla ideoita tai aloitteita kaupungin palveluiden kehittämiseksi?

Kirjoita meille! Seuraa Kansainvälinen Espoo -sarjaa saadaksesi lisätietoja Espoon kaupungin kansainvälisistä aloitteista! Ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteella international@espoo.fi, mikäli tarvitset lisätietoja.