LuxTurrim5G-ekosysteemi rakentaa tulevaisuuden älykaupunkia

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
28.5.2019 klo 9.10

Nokia Bell Labsin vetämän monialaisen yritysryhmän kehittämä 5G-älypylväisiin perustuva verkko luo älykaupungin digitaalisen selkärangan. LuxTurrim5G-hankkeessa kehitetty älypylväskonsepti, jossa valaisinpylväisiin on integroitu 5G-tukiasemia, erilaisia sensoreita, videokameroita, näyttöjä ja muita laitteita luo alustan, joka mahdollistaa supernopeat tietoliikenneyhteydet ja älykaupungin tarvitsemat digitaaliset palvelut. Teknologiaa on jo parin vuoden ajan pilotoitu Nokian kampuksella Espoossa ja seuraavassa vaiheessa on tavoitteena laajentaa kokeiluja uudistuvaan Keran kaupunginosaan.

Kaupunkiympäristössä on lukuisia isoja haasteita liittyen mm. ihmisten turvallisuuteen, energiatehokkuuteen, ilmanlaatuun, liikenteeseen ja asumiseen, joihin digitaalisuus voi tuoda merkittäviä ratkaisuja. Samat haasteet näkyvät niin meillä kuin maailmalla, mutta luonnollisesti isommissa metropoleissa monet ongelmat korostuvat tai painottuvat erityisesti. Toimiakseen tehokkaasti kaupungit tarvitsevat uudenlaista palveluinfrastruktuuria ja digitaalista ekosysteemiä sekä erityisesti luotettavan, riittävän ison tiedonsiirtokapasiteetin takaavan tietoverkon ja sen mahdollistamat palvelut niin asukkaille kuin yrityksille. Jo nyt on ideoitu ja suunniteltu monia tärkeitä älykaupungin palvelukonsepteja toteutettavaksi. Suureksi ongelmaksi ja pullonkaulaksi tulee kuitenkin mobiiliverkkojen tiedonsiirtokapasiteetin riittämättömyys käyttäjämäärien kasvaessa jo aivan lähivuosina.

LuxTurrim5G tarjoaa ratkaisun tähän kriittiseen ongelmaan. Pienen solukoon radioverkkoteknologia ja suuremmat taajuudet ovat edellytys tiedonsiirtokapasiteetin merkittävälle parannukselle. Hankkeessa kehitetyt älyvalaisinpylväät ja niihin integroitavat pienikokoiset 5G-tukiasemat ja sensorit mahdollistavat nykyisen katuvalaisinverkoston kaltaisen älypylväsinfran toteuttamisen, mikä tuo suuren tiedonsiirtokapasiteetin ihmisten ja yritysten käyttöön ja paljon uutta dataa hyödynnettäväksi.

”5G-älypylväskonseptiin perustuva kaupunkiverkko luo alustan moninaisille älykaupungin digitaalisille palveluille, mikä tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia useille eri toimijoille. LuxTurrim5G-ekosysteemin luoma pilottiympäristö mahdollistaa näiden testaamisen käytännössä jo nyt, mikä vauhdittaa 5G-älykaupunkikehitystä merkittävästi”, sanoo Nokian Mobile Networks -liiketoimintaryhmän johtaja ja Suomen maajohtaja Tommi Uitto.

Yritysten ja Business Finlandin yhdessä rahoittamassa erittäin monialaisessa kymmenen yrityksen ja kolmen tutkimuslaitoksen yhteishankkeessa on edetty nopeasti tutkimuksesta käytäntöön. Hankkeessa on kehitetty ja pilotoitu niin innovatiivisia älypylväsrakenteita, 5G-radioverkkoteknologiaa, uusia antennimateriaaleja, erilaisia sensoriratkaisuja kuin useita uusia palvelu- ja liiketoimintakonseptejakin.  Intensiivisessä ekosysteemiyhteistyössä ovat olleet mukana Nokia Bell Labs, Sitowise, Exel Composites, Premix, Lammin Ikkunat ja Ovet, Vaisala, Teleste, Indagon, Ensto, Rumble Tools, VTT, Tampereen yliopisto, Aalto-yliopisto ja hankkeen koordinaattorina Spinverse. Ensimmäisen reilun kahden vuoden jakson päättyessä toukokuun lopussa LuxTurrim5G-konsortio järjesti Nokian kampuksella Impact Day -tapahtuman, jossa esiteltiin jatkosuunnitelmia ja saavutettuja tuloksia lukuisien käytännön demojen muodossa n. 200 kutsuvieraalle.

Espoon älykaupunkipilotin kautta maailmalle

Intensiivisen yhteistyön ja hyvien tulosten myötä LuxTurrim5G-ekosysteemi on laajenemassa ja merkittäviä jatkosatsauksia on jo suunniteltu. Mukaan aktiiviseen projektiyhteistyöhön seuraavalle kahden vuoden periodille on tulossa kaikkiaan jo 28 yritystä. Seuraavassa vaiheessa LuxTurrim5G-pilottiympäristöä on tarkoitus laajentaa Nokian Kampuksen ympärillä ja luoda edellytykset konseptin kaupallistamiselle. Tavoitteena on viedä näitä uusia ratkaisuja myös pikimmiten käytäntöön niin Espoossa kuin muissakin uudistuvissa Suomen kaupungeissa.

”LuxTurrim5G-hanke on luonut oikeita älykaupungin elementtejä, joiden pohjalta Espoo pystyy kehittämään Nokian Campuksen viereen nousevaa modernia Keran kaupunginosaa. Espoo on jo sitoutunut jatkamaan 5G-älypylväsverkkoa Keran asemalle, mikä mahdollistaa mm. itseohjautuvan bussin liikennöinnin”, sanoo Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

”Jatkosuunnitelmiin kuuluu vahva liiketoiminnallinen kehitys, jossa pyritään yhdessä luomaan laajoja datamassoja fiksusti hyödyntäen uusia liiketoimintakonsepteja ja uutta bisnestä. Osana tutkimusta on ns. Neutral host- operaattorimallin edellytysten selvittäminen”, sanoo projektipäällikkö Pekka Wainio Nokia Bell Labsista.

Maailmalla näitä ratkaisuja odotetaan jo kovasti ja LuxTurrim5G-ekosysteemin yritykset tähtäävätkin uusilla tuotteillaan vahvasti kansainvälisille markkinoille ja miljardiluokan liiketoimintaan. Siihen Espoon edelleen kehittyvä pilottiympäristö on erittäin tärkeä ponnahduslauta.

Lisätietoa hankkeen verkkosivuilta

Nokia  Luomme teknologiaa, joka yhdistää koko maailman. Nokia Bell Labsin tutkimustyön ja innovoinnin vauhdittamana tarjoamme viestintäpalvelujen tarjoajille, viranomaisille, suuryrityksille ja kuluttajille toimialan kattavimman valikoiman tuotteita, palveluita sekä lisensointimahdollisuuksia. Luomme mullistavaa tulevaisuuden teknologiaa ihmisten muuttuviin tarpeisiin rakentamalla infrastruktuurin 5G-teknologialle ja esineiden internetille sekä kehittämällä uudenlaisia virtuaalitodellisuuden ja digitaalisen terveyden sovelluksia . www.nokia.com

Spinverse  Vuonna 2004 perustettu Spinverse on erikoistunut avointen innovatiivisten ekosysteemien kehittämiseen ja uusien nousevien teknologioiden kaupallistamiseen. Yritys on myös Pohjoismaiden johtava EU-rahoitusekspertti, jonka palveluksessa työskentelee yli 50 asiantuntijaa Suomessa ja ulkomailla www.spinverse.com