Luonnonhoidon toimintamallin päivitys on käynnistynyt - päättäjät ja sidosryhmät mukaan vaikuttamaan

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
10.3.2016 klo 13.11

Espoon luonnonhoidon toimintamallia päivitetään uudella tavalla - nyt päätöksentekijät ja järjestöt pääsevät mukaan sanomaan mielipiteensä vuorovaikutteisissa työpajoissa.

Espoon luonnonhoidon toimintamallia päivitetään tänä vuonna. Valmiissa mallissa tarjotaan laajan kaaren linjaukset siitä, miten Espoon metsiä ja niittyjä hoidetaan. Tällä hetkellä voimassa oleviin periaatteisiin kuuluu mm. se, että koko kaupungissa ei tehdä avohakkuita, ja että metsiin jätetään lehti- ja lahopuita ympäristöä rikastuttamaan. Myös metsiin kohdistuvat erilaiset käyttötarpeet, kuten virkistyskäyttö ja luonnonsuojelu, otetaan toimintamallissa huomioon.

Tällä hetkellä voimassa oleva luonnonhoidon toimintamalli on hyväksytty vuonna 2007. Kun toimintamallia nyt päivitetään, pääsevät päätöksentekijät ja sidosryhmien edustajat antamaan mielipiteensä toimintamallin sisältöön. Kutsu vuorovaikutteisiin työpajoihin lähtee mm. kaupunginvaltuutetuille sekä ympäristöjärjestöjen, asukasyhdistysten, partiolaisten ja riistanhoitoyhdistysten edustajille. Kaupunginvaltuuston työpaja järjestetään 21.3. Sidosryhmien kutsutuille edustajille suunnattu työpaja pidetään 30.3.

Työpajoissa kaikki mukana olevat pääsevät ilmaisemaan mielipiteensä. Metodina käytetään mm. tulevaisuuden muistelua, jossa osanottajat elävät vuodessa 2050 ja katsovat taaksepäin vuoteen 2016: miltä tilanne näytti silloin, miltä se voisi näyttää vuonna 2050?

Työpajoihin voivat osallistua kutsun saaneet, mutta myös kuntalaiset pääsevät vaikuttamaan luonnonhoidon toimintamalliin, kun se tulee nähtäville alkusyksystä. Nykyinen toimintamalli on luettavissa täällä.

Myös Espoon Vihervuoden tapahtumissa pyritään kertomaan ja keskustelemaan toimintamallista - hyvä tilaisuus tähän on mm. elokuussa Espoo-päivänä kaupunginpuutarhalla.

Jo nyt kuka tahansa espoolaisesta luonnonhoidosta kiinnostunut voi antaa kommentteja ja evästyksiä kaupunkitekniikan keskuksen palautejärjestelmään. Luonnonhoidon toimintamallin sisällöstä ja päivityksen etenemisestä kerrotaan asukkaille jatkossakin sekä kaupungin verkkosivuilla että sosiaalisessa mediassa.

Lisätietoja: Sini Miettinen, metsänhoitaja: 046 8771841, sini.miettinen@espoo.fi