Lukuvuosi alkaa lähiopetuksena lukioissa ja suomenkielisissä kouluissa 13.8.

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
12.8.2020 klo 9.35

Lukuvuosi käynnistyy lähiopetuksena suomenkielisissä peruskouluissa ja kaikissa lukioissa 13.8. ja ruotsinkielisissä kouluissa 18.8.  Kouluissa ja lukioissa noudatetaan Opetushallituksen määräyksiä opetuksen järjestämisestä.  

Opetushallituksen ja muiden viranomaisten ohjeita päivitetään jatkuvasti, kun koronatilanne muuttuu. Seuraamme tilannetta ja päivitämme kaupungin ohjeita tarpeen mukaan. Huoltajat ja opiskelijat saavat lisää tietoa koululta tai lukiolta Wilman kautta.  

Kouluissa ja lukiossa kiinnetään edelleen huomiota hyvään hygieniaan 

Kouluissa vältetään tarpeettomia lähikontakteja ja jatketaan THL:n suosituksen mukaan hygieniasta huolehtimista. Pääsääntöisesti perusopetuksen oppilaat ovat oman ryhmänsä kanssa. Lukiossa opetus järjestetään mahdollisimman väljästi ja lukioiden on mahdollista järjestää osa opetuksesta etäopetuksena. Ruokailut järjestetään porrastetusti ja mahdollisimman väljästi. 

Tarkempaa tietoa saa koululta tai lukiolta Wilma-palvelussa 

Koulut ja lukiot tiedottavat huoltajia ja opiskelijoita Wilma-palvelussa esimerkiksi koulupäivän järjestelyistä ja aikatauluista. Yhteistyö kotien kanssa järjestetään pääosin etänä, esimerkiksi vanhempainiltoja voidaan järjestää etäyhteyksien avulla. Lukiot tiedottavat opiskelijoita ylioppilasjuhlien järjestelyistä. 

Kipeänä tai oireisena täytyy jäädä kotiin 

Poissaolojen hakeminen ja myöntäminen tapahtuu normaaliin tapaan. Tarkemmat tiedot saa koululta tai lukiolta. Mikäli oppilas, opiskelija tai hänen perheenjäsenensä kuuluvat THL:n määrittämään riskiryhmään, voi oppilaalle tai opiskelijalle hakea erityisiä opetusjärjestelyitä. Lisätietoa saa oman koulun tai lukion rehtorilta. 

Jos lapsella tai nuorella on sairastumiseen viittaavia oireita, ota yhteyttä kaupungin koronaneuvontaan p. 09 816 34600 (ma-pe klo 7–18) tai muina aikoina Päivystysapuun, p. 116 117. Lisätietoja: www.espoo.fi/koronavirus. 

Ulkomailta palaavien karanteeneissa seurataan THL:n suosituksia 

Ulkomailta palaavien oppilaiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan suositellaan noudattavan THL:n suositusta tai ohjeita karanteeneista. Tällä hetkellä THL on päivittämässä ohjeitaan. Koulut ja lukiot eivät toistaiseksi vastaanota ulkomailta vieraita tai tee opintomatkoja ulkomaille.  

Jos koulun tai lukion tiloissa olleella henkilöllä todetaan koronavirustartunta tartuntatautilääkäri määrää koronavirustartunnan saaneen henkilön eristykseen. Tartuntatautiyksikön tartunnanjäljittäjät selvittävät tarkasti, keiden kanssa tartunnan saanut henkilö on ollut tekemisissä eli ketkä ovat altistuneet tartunnalle. Tartunnanjäljittäjät ovat henkilökohtaisesti yhteydessä altistuneiden oppilaiden huoltajiin ja altistuneisiin täysi-ikäisiin opiskelijoihin; heidän määrätään kotikaranteeniin ja heille annetaan tarvittavat ohjeet. Kotikaranteeniin määrättävät ovat terveitä: heidän liikkumistaan rajoitetaan siltä varalta, että he myöhemmin sairastuvat – näin he eivät pääse tartuttamaan tautia eteenpäin. Karanteeniaika on 14 vuorokautta altistumishetkestä. 

Tilanteesta kerrotaan myös koko koulun oppilaiden huoltajille, opiskelijoille ja henkilökunnalle. Sairastuneiden tai altistuneiden nimiä tai muita henkilötietoja ei koskaan kerrota julkisesti. 

Kaupungissa varaudutaan siirtymään tarvittaessa poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin 

Peruskouluissa on varauduttu siirtymään lähiopetuksesta poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, mikäli koronatilanne niin vaatii ja laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä päättää suomenkielisten oppilaitosten osalta opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ja ruotsinkielisten Svenska rum-lautakunta yhteistyössä tartuntatautiviranomaisen kanssa. 

Lukioissa voidaan tarpeen vaatiessa toteuttaa opetusta myös etäyhteyksien välityksellä tai muilla erityisillä opetusjärjestelyillä. Laajasta etäopetukseen siirtymisestä päätetään erikseen. 

Lisää tukiopetusta ja erityistä tukea valtionavustuksen avulla 

Espoon kaupunki on saanut valtiolta tukea tasoittamaan koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksia kouluissa. Valtion avustuksella saadaan lisää resursseja esimerkiksi peruskoulujen tukiopetuksen, ohjauksen ja erityisopetuksen järjestämiseksi. Avustuksella on tarkoitus tukea oppilasryhmiä, joiden opiskeluun kevään poikkeusolot erityisesti vaikuttivat. Valtionavustusta haetaan myös lukiokoulutukseen.