Lommilan kauppakeskushanke eteni kaupunginhallituksessa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
12.11.2012 klo 16.33

Espoon kaupunginhallitus hyväksyi  osaltaan Lommilan kauppakeskuksen mahdollistavan asemakaavan muutoksen, joka viedään edelleen valtuustoon käsiteltäväksi. Asian palauttaminen ja asemakaavan kaavamääräyksen muuttaminen kaatuivat äänestyksissä äänin 8 – 5. Kaupunginhallitus hyväksyi  myös kaupungin ja Kiinteistö Oy Lommilan Kauppakeskuksen sekä Ruokakesko Oy:n välillä neuvotellun maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kauppakeskuksen sekä toimisto- ja hotellirakennusten rakentaminen  Lommilan kolmion alueelle ja varaudutaan muutoksen tarvitsemien uusien liikennejärjestelyiden toteutukseen.

Muutoksella mahdollistetaan liikerakentamista kauppakeskusta varten 110 000 k-m2, erilliselle liike-, toimisto- ja hotellitilarakentamiselle 35 000 k-m2 ja teollisuus- ja varastotilaa 27 000 k-m2. Asemakaavan muutosehdotuksen kokonaiskerrosala on yhteensä 172 000 k-m2.

Tavoitteena on Lommilan alueen rakentaminen osaksi Espoon keskuksen palveluja siten, että syntyy kaupallisten palvelujen ja työpaikkojen keskittymä, joka on toiminnoiltaan monipuolinen, kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen, maankäytöltään tehokas sekä vaiheittain toteuttamiskelpoinen. Asemakaavan muutos parantaa Espoon keskuksen ja lähialueiden palvelutarjontaa.

Tilaa vaativan kaupan osuus koko kauppakeskuksen kerrosalasta on n. 47%,  erikoiskaupan osuus n. 45% koko kerrosalasta ja päivittäistavarakaupan osuus 8% koko kerrosalasta. Pinta-alasta merkittävä osa käytetään tilaa vaativan kaupan tuotteiden osastoille, mm. rautakauppatuotteille, kodintekniikkaan, sisustus- ja puutarhatuotteille. Näitä täydentävät muotiin ja sisustukseen painottuvat tavaratalot sekä erikoiskaupat.

Tavoitteena on vahvistaa ja monipuolistaa sitä tarjontaa, jota Lommilan ympäristössä jo osin on tarjolla. Lisäksi kauppakeskukseen on suunniteltu sijoitettavaksi muita palveluita kuten esimerkiksi viihde-, liikunta- ja hyvinvointipalveluja sekä opetustiloja.

Kauppakeskus toteutetaan kahdessa vaiheessa siten, että ensimmäinen vaihe saa olla kooltaan enintään 60 000 k-m2. Toinen toteutusvaihe voi olla suuruudeltaan 50 000 k-m2. Kauppakeskuksen toiselle toteutusvaiheelle ei voida myöntää rakennuslupaa ennen ensimmäisen toteutusvaiheen käyttöönottoa.

Autoliikenne Espoontieltä kauppakeskukseen on asemakaavassa johdettu kaksitasoisen kiertoliittymän kautta. Pohjoisesta, Nupurintieltä Kehä III:n ali, on yhteydet kauppakeskusta kiertävälle kokoojakadulle ja sieltä edelleen pysäköintiin. Lisäksi lännestä, Nimismiehenpellon puolelta Turunväylän ali on tulevaisuudessa mahdollista toteuttaa uusi katuyhteys. Jalankulkijoille ja polkupyöräilijöille kauppakeskus on läpikuljettava. Kauppakeskuksen sisäiset käytävätilat yhdistävät rakennuksen eri puolet toisiinsa.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokouksessaan 14.3.2012 hylätä esittelijän ehdotuksen kaavan lähettämisestä eteenpäin kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.Teknisen toimen johtaja Olavi Louko käytti 19.3.2012 otto-oikeuttaan lautakunnan päätökseen ja siirsi asian kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Uudenmaan maakuntakaavassa Lommilan alue on osoitettu merkinnällä "merkitykseltään seudullinen päivittäistavarakaupan suuryksikkö". Maakuntakaava on vahvistettu marraskuussa 2006. Asemakaavan muutosehdotus on maakuntakaavan mukainen.

Kaupunginhallitus hyväksyi Laajalahden päiväkodin perusparannuksen hankesuunnitelman sekä Suviniityn päiväkodin hankesuunnitelman. Kaupunginhallitus hyväksyi myös muut esityslistan asiat esitetyssä muodossa.

Kaupunginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja