Liikuntapalveluiden käyttäjät ovat entistä tyytyväisempiä palveluihin

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
16.4.2018 klo 9.40

Liikuntapalveluissa syksyllä 2017 toteutetun asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan käyttäjät ovat aiempaa tyytyväisempiä ohjatun liikunnan ja uimahallien palveluihin.

Liikuntapalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan joka toinen vuosi. Tulokset kertovat miten laadukkaiksi espoolaiset liikkujat kokevat käyttämänsä palvelut. Lisäksi kyselyistä saadaan asiakaslähtöisiä kehittämisvinkkejä, joiden pohjalta palveluista voidaan tehdä entistä parempia.  

Liikuntapalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyihin vastattiin ohjatuissa liikuntaryhmissä ja uimahalleilla. Vastausaikaa oli 3 viikkoa. Vastauksia saatiin yhteensä 3 708, joka on 21 % enemmän kuin vuonna 2015.  Vastauksista 79 % saatiin ohjatun liikunnan tunneilta, 15 % vastauksista saatiin uimahalleista ja 6 % Leppävaaran maauimalasta. Tulosten perusteella vastaajat olivat tyytyväisempiä palveluihin kuin vuonna 2015 sekä ohjatussa liikunnassa että uimahalleissa. Ohjatun liikunnan ryhmissä ohjaajan ammattitaito ja palvelualttius sai parhaat tyytyväisyysarviot. Uimahalleista parhaan arvion sai Keski-Espoon uimahalli.

Liikuntapalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyt 2017 (pdf, 2875 Kt)
Raportissa näkyvät myös Helsingissä ja Turussa tehtyjen kyselyjen tulokset.