Leppävaaran hankkeita lautakuntaan: Palokärjen pienteollisuusalueelle suunnitellaan asumista, Veräjäpeltoon nousee koulukeskus

15.1.2016 klo 13.45

Pohjois-Leppävaaran Palokärjen pienteollisuusalueelle suunnitellaan asumista

Kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee Palokärjen asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä kevätkauden ensimmäisessä kokouksessaan 20.1.

Palokärkeä kehitetään kaupunkimaiseksi asuntoalueeksi yleiskaavoituksen mukaisesti. Kyseessä on 2,5 hehtaarin kokoinen Lintukorpi-kadun varrella oleva pienteollisuusalue, jossa on eri-ikäisiä ja -tyylisiä saneerauksen tarpeessa olevia teollisuus- ja varastorakennuksia ja monenlaista toimintaa, kuten pikkuyrityksiä ja bändien harjoitustiloja. Osa rakennuksista on tyhjillään.

Asemakaavan muutoksen myötä nykyiset rakennukset puretaan ja tilalle rakennetaan 13 asuinkerrostaloa, joiden kerrosluku vaihtelee Lintukorpi-kadun varren kolmesta kerroksesta etelälaidan kahdeksaan kerrokseen. Julkisivuja ja kattotasanteita on mahdollista hyödyntää energiantuotantoon.

Pysäköintiä ja bänditreenejä samassa rakennuksessa

Korttelialueelle on suunniteltu kuusikerroksinen pysäköintilaitosrakennus, jonka yhteyteen tulee ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia palvelu-, liike-, toimisto- ja harrastustiloja. Myös bänditiloja voidaan sijoittaa rakennukseen.

Lintukorpi-kadun varressa rakennusten julkisivut ovat pääosin puuta. Alueen eteläreunan talot ovat vaaleaksi rapattuja. Keskiosan kerrostalot ovat pääosin punatiilipintaisia. Cityplanner, Tehtävä Leppävaarassa

Lisätiedot
Arkkitehti Jukka Anttila, p. 043 825 1380
Suunnittelupäällikkö Tarja Pennanen, p. 046 877 3002

Palokärki

Leppävaaran Veräjäpellon koulukeskus suunnitellaan yhteistyönä käyttäjien kanssa


Cityplanner, Tehtävä Leppävaarassa

Veräjäpeltoon suunnitellaan suomen- ja ruotsinkielisten yhteistä päiväkotia ja peruskoulua. Kaavamuutoksella mahdollistetaan korkeatasoisen koulukeskuksen rakentaminen.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn 20.1. tulevan Veräjäpellon asemakaavan muutosehdotuksen tavoitteena on huonokuntoisten koulutilojen purkaminen ja uusien koulu- ja päiväkotitilojen rakentaminen. Kaavassa varaudutaan myös Leppävaaran lukion tulevaisuuden tilatarpeiden muutoksiin. Veräjäpelto sijaitsee Leppävaaran urheilupuiston vieressä Veräjäpellonkadun ja Lintuvaarantien risteyksessä.

Suunnittelualueella toimii Leppävaaran lukio, Leppävaaran sekä Veräjäpellon koulut. Siellä sijaitsee yhteensä 18 erillistä rakennusta, kuusi koulurakennusta, yksi liikuntahalli, viisi talousrakennusta, jalkapalloilun ylipainehalli ja yksi asuintalo sekä siihen liittyvä saunarakennus.

Ylipainehalli sijaitsee osin viereisten koulujen urheilukentällä sekä puistoalueella. Voimassa olevassa asemakaavassa hallille ei ole osoitettu rakennusoikeutta. Ylipainehallilla on määräaikainen lupa.

Vanha koulurakennus suojellaan

Asemakaavalla suojellaan korttelialueen vanha koulurakennus. Rakennus on kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävä, ja sen ominaispiirteet säilytetään korjaus- ja muutostöissä. Suunnitelma mahdollistaa uudisosan liittämisen suojeltuun rakennukseen.

Kahvila-, ravintola- ja liiketilaa historiallisessa miljöössä

Vanhin rakennus, suojeltava asuintalo on valmistunut vuonna 1913 ja sen ominaispiirteet tulee säilyttää korjaus- ja muutostöissä. Kortteliin sallitaan 40 k-m2: n kokoisen talousrakennuksen rakentaminen. Suunnittelualueen erillispientalojen korttelialueelle saa sijoittaa liike-, kahvila- ja ravintolatoimintaa rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen.

Urheilupuisto, tammikuussa avattu uimahalli, keväällä avautuva maauimala ja kaavamuutos lisäävät ajoneuvoliikennettä Veräjäpellonkadulla. Lintuvaarantien ja Veräjäpellonkadun liittymän haastavimmat suunnat ovat Veräjäpellonkadulta suoraan mentäessä ja oikealle käännyttäessä sekä Lintuvaarantieltä vasemmalle Veräjäpellonkadulle käännyttäessä.

Hankesuunnitelmaan päästään käsiksi ensi vuoden alussa ja uusi koulu saattaisi olla rakentunut kesällä 2020. Kaavamuutoksen hyväksymisestä päättää valtuusto.

Veräjäpelto (Leppävaaran koulukeskus)

Lisätiedot
Arkkitehti Tiina Piironen, p. 043 824 6897
Suunnittelupäällikkö Tarja Pennanen, p. 046 877 3002