Eroauttaminen lapsiperheille

Eroauttaminen lapsiperheille -palvelu on tarkoitettu lapsiperheiden vanhemmille, jotka vielä harkitsevat eroa, tai jotka haluavat tukea jo toteutuneen eron jälkeiseen elämäntilanteeseen.

Eroa harkitseville vanhemmille, mutta myös perheen lapsille, palvelu tarjoaa varhaisen vaiheen tukea.  

Jos olette jo päätyneet eroon, palvelu tukee sitä, että pystytte vanhempina rakentamaan lapsillenne turvallisen kasvuympäristön erostanne huolimatta. Eroauttaminen on paikka vanhemmalle ja lapselle käydä rakentavasti läpi yhdessä tai itsenäisesti eroon liittyvää tunneskaalaa.

Erosensitiivistä ohjausta tehdään yhtäaikaisesti kummankin vanhemman kanssa. Ohjaus on eteenpäin katsomista, ja riittävän sekä toimivan vuorovaikutuksen luomista vanhempien välille. Työskentelyn keskiössä on lapsi. Työskentely on lyhytkestoista tukemista ja ohjaamista. Mukaan otetaan usein myös tunnetyöskentelyä.

Lapsen omalla tapaamisella hänelle luodaan tila omien ajatusten ja tunteiden kertomiselle.

Palvelu mahdollistaa myös henkilökohtaisen yksilötapaamisen ohjaajan kanssa. Tapaaminen mahdollistaa eroon liittyvien henkilökohtaisten asioiden käsittelyn, joita ei halua käsitellä toisen vanhemman kuullen. Tavoitteena voi olla oman erokokemuksen läpikäyminen tai oman valmiuden vahvistaminen yhteistyövanhemmuuden hiljalleen rakentumiselle.

Palvelu on tarkoitettu myös nuorille, jotka käyvät läpi vanhempiensa eroa.

Neuvontanumero
p. 046 877 3267 maanantaisin ja perjantaisin klo 12–13. Samasta numerosta voitte myös varata ajan tapaamiseen.

Tutustu Vanhemmuussuunnitelmaan, joka on tarkoitettu tueksi ja apuvälineeksi eron jälkeiseen vanhemmuuteen. Se auttaa teitä keskustelemaan lastenne arjen sujumisesta asiallisesti ja rauhassa.