Tietoa ja tukea

Sovitteluapua erotilanteessa

Lastenvalvojat antavat tarvittaessa neuvotteluapua lapsen tilanteen selkeyttämiseksi vanhempien ollessa eroamassa tai eron jälkeen.

Perheneuvolat  tarjoavat perheasioiden sovittelua lapsiperheen vanhemmille (vähintään yhden lapsista tulee olla alle 13-vuotias), jotka ovat eronneet tai harkitsevat eroa.

Miten erosta selviää?  

Lapsiperheen ero herättää vanhemmissa monia omaan ja lasten elämään liittyviä kysymyksiä. Kysymykset voivat liittyä siihen, kuinka lasten asiat järjestetään eron jälkeen, kuinka lapset erosta selviävät tai miten toimia vanhempana eron jälkeen. Myös oma jaksaminen voi mietityttää. Näiden kysymysten kanssa ei kannata jäädä yksin.

Eroneuvo-tilaisuudessa saa tietoa erosta ja voi puhua muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Mukana voi olla myös kuuntelijana. Eroneuvotilaisuuden vetää sosiaalialan ammattilainen ja mukana illassa on vapaaehtoisia vertaistukijoita, itsekin eron läpikäyneitä vanhempia.

Eroneuvoon ovat tervetulleita eronneet ja eroamassa olevat vanhemmat sekä heidän läheisensä. Eroneuvoon voi tulla ilmoittautumatta ja nimettöminä. Tilaisuudet ovat maksuttomia.

Vanhemmanneuvoryhmät pääkaupunkiseudulla

Vanhemman Neuvo on ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä eropäätöksen tehneille ja eronneille vanhemmille. Ryhmään ovat tervetulleita niin isät kuin äidit. Jokaisella tapaamiskerralla on oma teemansa, jota tukemaan on laadittu pienryhmä- ja kotitehtäviä. Ryhmätyöskentelyn lähtökohtana on lapsen menetysten minimoiminen ja vanhempien keskinäisen yhteistyön tukeminen lapsiperheen erossa. 

Asiantuntija-avusteinen tuomioistuinsovittelu huoltoriidoissa Espoon käräjäoikeudessa

Käräjäoikeudessa tapahtuva sovittelu on vapaaehtoista ja vapaamuotoista. Sovittelussa vanhemmilla itsellään on mahdollisuus sovittelijan ja asiantuntijan avulla löytää ratkaisu erimielisyyksiinsä. Sovittelu tarjoaa vaihtoehdon pitkälle oikeudenkäynnille, ja se voidaan aloittaa nopeasti. Sovittelussa voidaan neuvotella myös muista eroon liittyvistä asioista, ja se on edullisempi vaihtoehto kuin täysimittainen oikeudenkäynti. Espoon käräjäoikeudessa sovittelijoina toimivat huoltoriitoihin erikoistuneet tuomarit ja asiantuntija-avustajina Espoon Perheasioiden yksikön sosiaalityöntekijöitä ja perheneuvolan psykologeja.

Lisätietoja: 
Huoltoriidan sovittelu tuomioistuimessa (Oikeus.fi)

Käräjätuomari Pia Hansson-Anttonen, p. 029 564 5025
Perheasioiden yksikön päällikkö Miia Kokko-Pekkola, p. 040 356 2338