Muutoksia lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
13.12.2019 klo 15.37

Lapsenhuoltolaki on muuttunut 1.12.2019 ja tuonut seuraavia muutoksia:

  • Vanhemmat voivat nyt tehdä lastenvalvojan luona sopimuksen lapsen vuoroasumisesta.
  • Lapsella on entistä vahvempi oikeus ilmaista omat toivomukset ja mielipiteensä, mikäli se on lapsen ikään ja kehitystasoon nähden mahdollista.
  • Huoltajan velvollisuutta suojella lasta väkivallalta on täsmennetty. Väkivalta tarkoittaa tekoa, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa teon kohteelle ruumiillista, seksuaalista, henkistä tai taloudellista haittaa tai kärsimystä.
  • Huoltajien täytyy vaalia lapselle läheisiä ihmissuhteita. Kumpikin vanhempi on velvollinen myötävaikuttamaan tapaamisten toteutumiseen. Vanhemman on kasvatustehtävässään vältettävä kaikkea, mikä on omiaan aiheuttamaan haittaa lapsen ja toisen vanhemman väliselle suhteelle. Vanhemmat ovat velvollisia ilmoittamaan toiselle vanhemmalle aikomuksestaan muuttaa asuinpaikkaansa, jos muutto vaikuttaa lapsen huollon tai tapaamisoikeuden toteutumiseen.

Lue lisää: Uudistettu laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta tuli voimaan 1.12.2019