Lasta koskevat sopimukset

Lapsella on oikeus molempiin vanhempiin sekä riittävään elatukseen.

Lapsen huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevissa sopimusasioissa espoolaisia perheitä palvelevat perheasioiden yksikön lastenvalvojat.

Jos lapsen vanhemmat asuvat eri paikkakunnilla tai eri valtioissa, asia hoidetaan viranomaisyhteistyönä lapsen asuinpaikan lastenvalvojan tai ulkoministeriön kanssa. Espoolainen vanhempi voi asioida oman alueensa lastenvalvojan kanssa.

Sopimusten tarkoituksena on turvata lapsen etu, riittävä toimeentulo ja läheinen ihmissuhde lapsen ja hänen kummankin vanhempansa välillä.

Vanhemmat voivat tarvittaessa myös muuttaa lasta koskevia sopimuksia.

Tapaaminen lastenvalvojan luona

Aika lastenvalvojalle varataan keskitetystä ajanvarauspuhelimesta ma-pe klo 10-11 puh. 09 816 27711. Tavoitteena on tarjota vastaanottoaika viimeistään kahden kuukauden kuluessa yhteydenotosta. Ajanvarauksen yhteydessä lastenvalvojalta saa tarkempia tietoja neuvottelun kulusta ja neuvotteluun mukaan tarvittavista asiakirjoista. Samalla selvitetään myös mahdollinen tulkin tarve. Lähtökohtaisesti vanhemmille varataan yhteinen aika.

Lastenvalvojan luona sopiminen on vapaaehtoista. Vanhempien tulee keskenään päästä yhteisymmärrykseen siitä, mitä lapsen asioista sovitaan. Lastenvalvoja on vanhempien välisessä neuvottelussa puolueeton lapsen edun valvoja. Lastenvalvoja ei voi vahvistaa vanhempien välistä sopimusta, joka olisi lapsen edun vastainen.