Lapsen asuinpaikka

Asuinpaikasta sovittaessa lapsen toive ja mielipide ovat tärkeitä, mutta valintaa ja vastuuta päätöksestä ei saa jättää lapsen tehtäväksi.

Perheasioiden yksikön lastenvalvojat vahvistavat lapsen asumista koskevat sopimukset, kun lapsen asuinpaikka on Espoo.

Vanhemmat voivat sopia siitä, että lapsi asuu toisen vanhempansa luona, jos vanhemmat eivät asu yhdessä. Sopimuksen lapsen asumisesta vahvistaa lastenvalvoja. Sopimuksella sovitaan siitä, kumman vanhemman luona lapsi asuu. Asuinpaikkakunnan muuttamisesta yhteishuoltajavanhempien tulee päättää yhdessä.

Huoltomuodosta ja tapaamisoikeuden laajuudesta riippumatta lapsen on virallisesti asuttava jommankumman vanhempansa luona.

Virallisen asuinpaikan perusteella määräytyvät muun muassa

  • kotipaikka
  • päiväkoti, koulu, koulukyyti
  • lapsilisä (elleivät vanhemmat toisin sovi)
  • asumistuki
  • huolto- ja tapaamissopimuksen vahvistamiskunta.

Lapsella on oikeus tavata sitä vanhempaansa, jonka luona hän ei asu.