Täytäntöönpanosovittelu

Jos lapsen huoltoa, asumista tai tapaamisoikeutta koskeva sopimus tai tuomioistuimen päätös ei toteudu, voi lapsen huoltaja tai tapaajavanhempi hakea täytäntöönpanoa tuomioistuimelta, jossa määrätään yleensä tehtäväksi täytäntöönpanosovittelu. Sen tarkoituksena on saada asianosaiset noudattamaan sopimusta tai päätöstä tai selvittää, miksi niitä ei noudateta.

Täytäntöönpanosovittelijoina toimii Espoossa kuusi täytäntöönpanosovittelijaksi nimettyä henkilöä, ja sovittelu tehdään aina parityönä.

Sovittelija kutsuu asianosaiset sovitteluistuntoon. Sovittelijalla on oikeus saada asianosaisilta ja muilta viranomaisilta kaikki tarpeelliset tiedot, joilla voi olla merkitystä asiaa harkittaessa. Sovittelijat selvittävät myös lapsen omat toivomukset ja mielipiteen.

Täytäntöönpanoa koskevat asiat käsitellään tuomioistuimessa erityisen kiireellisinä, ja sovitteluaika on pääsääntöisesti neljä viikkoa.

Täytäntöönpanosovittelusta vastaavan sosiaalityöntekijän yhteystiedot ilmoitetaan kirjeitse tai puhelimitse.