Kodin turvallisuus

Kodin turvallisuutta on hyvä pohtia jo ennen vauvan syntymää.  Suurin osa lasten tapaturmista sattuu kotona ja hyvällä suunnittelulla monet näistä olisi ennaltaehkäistävissä.

Vanhemman vastuulla on huolehtia lapsen turvallisesta elinympäristöstä. Pieni lapsi ei voi ymmärtää tai muistaa aikuisen varoituksia ja kieltoja eikä osaa vielä arvioida riskejä tai niiden suuruutta. Elinympäristön tulisi luoda lapselle mahdollisuus tutkia, liikkua ja leikkiä turvallisesti jokaisessa kehitysvaiheessa.

Keskeistä pienten lasten tapaturmien ehkäisyssä on vanhempien läsnäolo ja jatkuva valvonta. Hoitotilanteissa lasta ei tule jättää hetkeksikään ilman valvontaa hoitopöydälle tai paikkaan, josta vauva voi pudota.

vanhemmat ja vauva

Vanhemmat toimivat lapsille positiivisena esimerkkinä turvallisuuskasvatuksessa ja kotoa saadut hyvät mallit kantavat pitkälle, pelkät kiellot ja rajoitukset eivät johda hyvään lopputulokseen.

Kotia on hyvä tarkastella lapsen näkökulmasta jotta aikuinen pystyy muokkaamaan elinympäristön lapselle turvalliseksi. Kodin siisteys ja järjestys luovat turvallisuutta.

Lapsi tutustuu maailmaan maistelemalla ja koskettelemalla. Pieni lapsi tutkii kotia ja liikkeelle lähdettyään tekee monenlaisia löytöjä kodin lattiapinnoilta. Kodin kalusteita vasten on hyvä harjoitella seisomista ja myöhemmin lähteä kiipeämään.

Valitse lapsen ikätasoon sopivia leluja ja vahdi ettei isompien lasten lelut päädy pikkuisen käsiin. Pistorasiat tulee suojata ja johdot sekä sähkölaitteet siirtää lapsen ulottumattomiin. Kaapit ja laatikot on hyvä käydä läpi, terävät ja vaaralliset esineet sekä aineet siirretään pois lapsen ulottuvilta. Lääkkeet ja myrkylliset aineet tulee säilyttää lukollisessa kaapissa. Huolehdi, että kodin kalusteet ovat tukevia ja asianmukaisesti kiinnitettyjä. Jos kodissanne on portaat, turvaportti estää lapsen pääsyn yksin portaisiin. Ikkunoissa on hyvä olla putoamisen estävät ikkunasalvat. Tarkista että kodin palovaroitin on kunnossa.

Kotieläimet lapsiperheessä tuovat paljon iloa mutta myös vastuuta. Älä jätä lasta ja lemmikkiäsi kahdestaan huoneeseen sillä lemmikkieläin voi käyttäytyä arvaamattomasti. Pieni lapsi ei ymmärrä kuinka lemmikki kohdataan tai kuinka sitä käsitellään, joten valvonta on ensisijaisen tärkeää. Lapsen kasvaessa on hyvä opetella yhdessä lemmikin käsittelyä ja kohtaamista.

Kaikesta suunnittelusta huolimatta on tärkeää että kotoa löytyvät asianmukaiset ensiaputarvikkeet ja vanhemmilta riittävät ensiaputaidot pienten haavereiden hoitoon. Puhelimeen kannattaa myös lisätä Myrkytystietokeskuksen puhelinnumero 09- 471 977. Hätäkeskukseen soittamista varten on nykyään olemassa myös applikaatio (112 Suomi), joka helpottaa asiakkaan paikannusta hätätilanteessa. Tästä saat lisää tietoa Hätäkeskuksen nettisivuilta.

Turvallisin paikka lapselle autossa on takapenkillä oleva turvaistuin. Lapset matkustavat turvallisimmin selkä menosuuntaan turvaistuimessa tai -kaukalossa ainakin kolmivuotiaaksi asti. Omaa turvalaitetta lapsi tarvitse kunnes hän on vähintään 135 cm pitkä eli noin 10- vuotias. Lapsella tulee olla aina turvavyö kiinnitettynä, myös turvalaitteessa. Vanhempien esimerkki on tärkeä turvavyön käytössä.

Lisää aiheesta THL:n verkkosivuilla: Pienten lasten kotitapaturmat.