Vauvamatkalla-videot

Vauvamatkalla - Opas odottajalle -nettioppaaseen on koottu tietoa synnyttämisestä HUS:n synnytyssairaaloissa.

Vauvamatkalla-videot

Synnytyksen käynnistyminen

Avautumisvaihe


Synnytys


​Spinaali- ja epiduraalipuudutus


Perätilasynnytys

Imukuppiavusteinen synnytys


Keisarileikkaus


Kaksoissynnytys

Lapsivuodeaika


Vauvan erityisseuranta
 


Vastasyntyneen kotiinlähtötarkastus

Synnytyksestä toipuminen


Keisarileikkauksesta toipuminen