Lastenneuvolaseuranta

Lastenneuvolassa käydään säännöllisesti määräaikaistarkastusohjelman sekä lapsen tai perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana käyntejä on yleensä yhdeksän ja leikki-iässä noin viisi. Terveydenhoitajan ja lääkärin lisäksi neuvolapalveluissa on tarpeen mukaan käytettävissä eri alojen asiantuntijoita.

Neuvolassa seurataan lapsen kokonaiskehitystä ja kasvua. Kokonaiskehityksen seurantaan kuuluvat lapsen eri ikävaiheissa tehtävät vuorovaikutuksen ja kielellisen kehityksen sekä sosiaalisten ja motoristen valmiuksien arvioinnit. Lapsen lähestyessä esikouluikää arvioinnit laajenevat myös työskentelytaitoihin, päivittäistoimintoihin ja oppimiseen. Lisäksi neuvolassa keskustellaan perheen terveystottumuksista ja tuetaan perheen hyvinvointia sekä annetaan valtakunnalliseen rokotusohjelmaan kuuluvia rokotteita.

Terveydenhoitajan vastaanoton lisäksi monessa Espoon neuvolassa toimii avoneuvola, jonne voi tulla lyhyelle käynnille ilman ajanvarausta. Avoneuvolapalvelussa voi hoitaa mm. rokotusasioita, vauvan/lapsen paino- ja pituusseurantaa, iho-ongelma-asioita ja kuulon /näön seurantaa. Avoneuvolapalvelua ei ole tarkoitettu äkillisesti sairastuneille asiakkaille.

Osa määräaikaistarkastuksista on laajoja terveystarkastuksia, jotka sisältävät sekä terveydenhoitajan että lääkärin vastaanotot, ja joihin kutsutaan molemmat vanhemmat. Laajojen tarkastusten ajankohdat ovat lapsen ollessa 3–4 kuukautta, 1½ vuotta ja 4 vuotta.

Terveydenhoitajan vastaanotot lapselle ja hänen perheelleen ovat:

•  lapsen ollessa 0–2 viikkoa, 2–4 viikkoa, 3 kuukautta, 5 kuukautta, 6 kuukautta, 12 kuukautta, 2-vuotias, 3-vuotias, 5-vuotias ja 6-vuotias.
 

Terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotot lapselle ja hänen perheelleen ovat:

• lapsen ollessa 4-6 viikkoa, 4 kuukautta, 8 kuukautta, 18 kuukautta ja 4 vuotias.

Terveydenhoitajan tapaamiset toteutuvat vastaanottokäyntinä, kotikäyntinä tai ryhmävastaanottona. Yksilöllisiä lisäkäyntejä tehdään tarpeen mukaan.