Synnytyksen jälkeen

Käynti terveydenhoitajan vastaanotolla / kotikäynti ensisynnyttäjille synnytyksen jälkeen 1–7 vrk kotiutumisesta

Neuvolan puhelinpalveluun on hyvä olla yhteydessä mahdollisimman pian vauvan syntymän jälkeen jo synnytyssairaalasta, jotta ensimmäinen neuvola-aika saadaan sovittua sopivaan ajankohtaan. Puhelun yhteydessä kysytään synnytyksen kulusta, äidin ja vauvan voinnista sekä vauvan tarkemmat syntymätiedot. Ensisynnyttäjän perheeseen pyritään varaamaan kotikäynti ensimmäiseksi käynniksi, uudelleensynnyttäjät perheineen tulevat neuvolavastaanotolle.

Käynnillä käsitellään vanhempien synnytyskokemusta, vanhempien jaksamista ja äidin fyysistä vointia. Käsiteltäviä teemoja voivat olla mm. vanhemmuus ja varhainen vuorovaikutus, kodin turvallisuus ja tukiverkosto sekä perheen esiin nostamat asiat.

Imetystä tuetaan perheen toivomalla tavalla.

Samalla tutkitaan vastasyntynyt vauva, seurataan vauvan kasvua ja käydään läpi lastenneuvolaseurantaa.

Keskitetty ajanvaraus ja neuvonta  p. 09 8162 2800 arkisin klo 8.30–14.30

Neuvolakäynnin kesto on 75 minuuttia, sisältäen terveydenhoitajan tekemän terveystietojen kirjaamisen. Kotikäynnin kesto on 120 minuuttia, sisältäen matka-ajat, perheen luona oloajan sekä terveystietojen kirjaamisen.

Käynti terveydenhoitajan vastaanotolla 2–4 viikkoa synnytyksen jälkeen

Käynnillä käsitellään perheen esille nostamia asioita. Aiheita voivat olla mm. vanhempien jaksaminen, äidin fyysinen toipuminen, parisuhde ja seksuaalisuus, perhesuunnittelu ja ehkäisy sekä vauvaperheen arki.

Imetystä tuetaan perheen toivomalla tavalla.

Käynnin kesto on 60 minuuttia, sisältäen terveydenhoitajan tekemän terveystietojen kirjaamisen.

Jälkitarkastus lääkärillä 5–12 viikkoa synnytyksestä

Käynnillä käsitellään äidin fyysistä ja psyykkistä vointia sekä kokemuksia raskausajasta ja synnytyksestä sekä perheen esille nostamia asioita.

Lääkäri tekee äidille sisätutkimuksen ja kirjoittaa tarvittaessa reseptin ehkäisyvalmisteeseen. Käynnillä kirjoitetaan myös todistus jälkitarkastuksesta, joka tulee toimittaa Kelaan ennen kuin synnytyksestä on kulunut 12 viikkoa.

Käynnin kesto on 20 minuuttia, sisältäen lääkärin tekemän terveystietojen kirjaamisen.

Neuvolakäynti 3 kuukautta synnytyksestä vauvan käynnin yhteydessä

Käynnillä keskustellaan molempien vanhempien hyvinvoinnista ja jaksamisesta pikkulapsiperheen arjessa. Vanhemmat saavat EPDS -mielialalomakkeen edellisen käynnin yhteydessä, ja lomake on hyvä täyttää pari päivää ennen käynnille tuloa. Käyntiin kannattaa valmistautua myös käymällä perheen voimavaroja läpi voimavarakaavakkeen avulla.