Äitiysneuvola

Äitiysneuvola tukee lasta odottavia perheitä odotukseen liittyvissä kysymyksissä sekä vanhemmuuteen kasvussa. Käynneillä seurataan raskauden kulkua ja keskustellaan tärkeistä koko perheen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. Terveydenhoitaja suunnittelee tarkastuksiin liittyvän terveysneuvonnan perheen tarpeiden mukaan ja yhteistyötä tehdään myös muiden palvelujen tuottajien kanssa, kuten vauvaperhetyö, perheneuvola, sosiaalityö, erikoissairaanhoito.

Neuvolakäynteihin varattu aika vaihtelee käynnin luonteesta riippuen.

Neuvoloissa emme voi hoitaa sairastuneita, mutta terveydenhoitajilta voi kysyä neuvoja puhelimitse tai chatista.

 

Ensikontakti äitiysneuvolaan

Ole yhteydessä neuvolaan, kun olet tehnyt positiivisen raskaustestin. Puhelun aikana kysymme sinulta viimeisten kuukautistesi alkamispäivän, tiedot mahdollisista aiemmista raskauksistasi ja synnytyksistäsi sekä perussairauksistasi ja lääkityksistäsi.

Varaa ensimmäinen aika äitiysneuvolaan soittamalla neuvolan keskitettyyn ajanvaraukseen ja neuvontaan p. 09 8162 2800 (pvm/mpm). Neuvolan puhelinpalvelu on avoinna arkisin klo 8.30–14.30.

Kumppanisi on aina tervetullut neuvolaan. Vastaanottoaika varataan ensisijaisesti asuinalueesi lähineuvolaan. Käy täyttämässä äitiysneuvolan esitietolomake OmaNeuvolassa viimeistään kahta päivää ennen varattua ensikäyntiäsi. Antamiesi esitietojen pohjalta käyntisi sisältö rakentuu yksilöllisen tilanteesi mukaiseksi ja voitte keskittyä keskustelemaan juuri sinulle ja perheellesi tärkeistä asioista.

Ensikäynnille kannattaa valmistautua seuraavasti

  1. Tutustu materiaaliin
  2. Täytä esitietolomake (pdf, 66 Kt) esitietolomake (doc, 134 Kt)
  3. Tulosta ja täytä kysymyslomake päihteiden käytöstä
  4. Tutustu Yhteisrekisterin ja Potilastiedon arkiston potilastietojen luovuttamisen periaatteisiin osoitteessa kanta.fi/omakanta
  5. Ota täytetyt kyselyt mukaan
  6. Ota mukaan myös kuvallinen henkilötodistus

OmaNeuvola-verkkopalvelu

OmaNeuvola on odottavan äidin tietopankki, josta löydät neuvolakäynteihin, raskauteen ja vanhemmuuteen liittyvää tietoa. Palvelussa voit myös tarkistaa äitiysneuvolan ensikäynnin ajankohdan ja valmistautua käynnille esitietolomakkeen avulla.

Saat OmaNeuvola-palvelun käyttöösi kun soitat ensimmäistä kertaa neuvolan ajanvaraukseen. Palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

 

Ensikäynti äitiysneuvolassa raskausviikolla 8–10

Ensimmäisellä käynnillä kartoitetaan sinun ja perheesi esitiedot sekä käydään läpi tärkeimpiä asioita täyttämäsi esitietolomakkeen pohjalta. Käynnillä keskustellaan mahdollisista aikaisemmista raskauksistasi ja synnytyksistäsi sekä huomioidaan niiden merkitys tulevaan raskauteen.

Käynnillä keskustellaan raskaudesta ja neuvolaseurannasta sekä terveystottumuksista ja liikunnasta. Ensimmäisellä käynnillä tarjotaan mahdollisuutta osallistua sikiöseulontaan ja ultraäänitutkimuksiin.

Ajanvaraus sikiöseulontaultraäänitutkimuksiin on mahdollista tehdä Terveyskylä.fi:n Omapolku-palvelun ks. ohje: HYKS Raskauspolku – Sähköinen asiointi ja sikiöseulonta-ajanvaraus (pdf, 1706 Kt). Palveluun voit kirjautua 72 tunnin kuluttua ensikäynnistäsi neuvolassa, jos olet valinnut sähköisen asiointikanavan. Mikäli et ole valinnut sähköistä asiointikanavaa, saat ajan ultraäänitutkimukseen postitse kotiin. Ultraäänitutkimukset tehdään HUS:in Sikiöseulontayksikössä, Bulevardi 22 A, 4. krs, Helsinki.

Lisäksi terveydenhoitaja mittaa verenpaineesi, painosi ja hemoglobiinisi, sekä tekee lähetteen alkuraskauden veri- ja virtsanäytteisiin, sekä tarvittaessa alkuraskauden sokerirasituskokeeseen. Omahoitopisteellä voit jatkossa itse mitata verenpaineesi ja painosi sekä tutkia virtsanäytteen neuvolassa ennen vastaanotolle tuloa. Veri- ja virtsanäytteisiin voit mennä (raskausviikoilla 9+0 - 11+6) HusLabiin joko ajanvarauksella tai suoraan jonottamalla ilman ajanvarausta.

Laboratorion ajanvaraus (HUSLAB)

Käynnin kesto on ensisynnyttäjällä 90 minuuttia ja uudelleensynnyttäjällä 75 minuuttia, sisältäen terveydenhoitajan tekemän terveystietojen kirjaamisen.

 

 

Laaja terveystarkastus raskausviikolla 14–16 terveydenhoitajan vastaanotolla ja raskausviikolla 17–18 lääkärin vastaanotolla

Laajassa terveystarkastuksessa käydään sekä terveydenhoitajan että lääkärin vastaanotolla. Toivomme, että molemmat vanhemmat osallistuvat laajoihin terveystarkastuksiin.

Voitte valmistautua laajaan terveystarkastukseen jo kotona käymällä keskustelua parisuhteesta ja perhetilanteesta Voimavaralomake lasta odottaville -lomakkeen (pdf, 20 Kt)avulla. Lomakkeen tarkoituksena on auttaa teitä tulevana perheenä pohtimaan omia voimavarojanne ja mahdollisia tuen tarpeita.

Käynnillä keskustellaan koko perheen hyvinvoinnista, synnytykseen ja vanhemmuuteen liittyvistä odotuksista sekä käydään läpi kokemuksia mahdollisista aiemmista synnytyksistä. Keskustelun aiheina voivat myös olla muut perheelle tärkeät asiat tai voimavaralomakkeesta esille nousevat teemat.

Omahoitopisteellä odottava äiti mittaa itse verenpaineen ja painon sekä tutkii virtsanäytteen ennen vastaanotolle tuloa. Käynnillä kuunnellaan myös sikiön sydänäänet. Lisäksi käynnillä selvitetään, suositellaanko vauvalle BCG- (rokote tuberkuloosia vastaan) tai B-hepatiitti rokotteita syntymän jälkeen.

Ensimmäistä lastaan odottaville perheille tarjotaan mahdollisuutta osallistua perhevalmennukseen. Perhevalmennuksen tavoitteena on tukea vanhemmuuteen kasvua, vahvistaa vanhempien ja vauvan välistä vuorovaikutusta ja parisuhdetta, mahdollistaa samassa tilanteessa olevien perheiden vertaistuki sekä antaa tietoa raskauden hyvinvointiin, synnytykseen ja vauvanhoitoon liittyvistä asioista. Lisätietoa ja tarvittavat ajanvaraukset tehdään terveydenhoitajan vastaanotolla.

Mikäli vanhemmat eivät ole avioliitossa lapsen syntyessä, tiedustellaan perheen halukkuutta tunnustaa isyys /äitiys neuvolassa jo ennen lapsen syntymää. 

Lääkärintarkastuksessa voit keskustella lääkärin kanssa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista sekä raskauden kulkuun liittyvistä merkittävistä lääketieteellisistä tekijöistä. Lääkäri kuuntelee myös sikiön sydänäänet ja tekee sisätutkimuksen tarvittaessa.

Käynnin kesto terveydenhoitajan vastaanotolla on 60 minuuttia ja lääkärin vastaanotolla 20 minuuttia, sisältäen terveydenhoitajan sekä lääkärin tekemän terveystietojen kirjaamisen.

 

Käynti terveydenhoitajan vastaanotolla raskausviikolla 22–24

Käynnillä seurataan odottajan fyysistä ja psyykkistä vointia, käydään läpi raskauden kannalta huolestuttavia oireita, kuten verenpaineen kohoaminen, ihon voimakas kutiaminen, ennakoivat supistelut, selkävaivat, mieliala, sekä kysytään mahdollisesta synnytyspelosta. Käynnillä käsitellään myös muita perheen esiin nostamia asioita.

Omahoitopisteellä odottava äiti mittaa itse verenpaineen ja painon sekä tutkii virtsanäytteen ennen vastaanotolle tuloa. Käynnillä kuunnellaan myös sikiön sydänäänet.

Tässä vaiheessa useimmat äidit saavat ohjauksen sokerirasitukseen, jossa selvitetään raskausdiabetekseen sairastumista. Sokerirasitus tehdään raskausviikoilla 24–28. Ajanvaraus laboratorioon kannattaa tehdä useampi viikko etukäteen. Sokerirasituksen tulos on soitettavissa neuvolan puhelinpalvelusta tutkimuksesta seuraavana arkipäivänä.

Veriryhmältään RhD-negatiiviset odottajat saavat lähetteen sikiöin veren RhD-tekijätukimukseen.

Käynnillä kerrotaan Kelan etuuksien hakemisesta ja annetaan raskaustodistus, jota tarvitaan etuuksien hakemiseen.

Käynnin kesto on 45 minuuttia, sisältäen terveydenhoitajan tekemän terveystietojen kirjaamisen.

 

Käynti terveydenhoitajan vastaanotolla raskausviikolla 26–28 ensimmäistä lastaan odottaville 

Tällä käynnillä odottajan ja sikiön perustutkimusten lisäksi käsitellään muun muassa raskauden vaikutusta odottajan fyysiseen ja psyykkiseen vointiin niin työssä, opiskeluissa kuin vapaa-aikana sekä muita perheelle tärkeitä asioita.

Omahoitopisteellä odottava äiti mittaa itse verenpaineen ja painon sekä tutkii virtsanäytteen ennen vastaanotolle tuloa. Käynnillä kuunnellaan myös sikiön sydänäänet. Kohdun kasvua seurataan mittaamalla nk. sf-mitta, joka on mitta häpyluusta kohdun korkeimpaan kohtaan. Mitta otetaan tästä käynnistä alkaen jokaisella neuvolakäynnillä raskauden loppuun saakka.

Käynnillä keskustellaan muun muassa supistusten tunnistamisesta ja sikiön liikkeiden seurannasta kotona, ja kerrataan raskauden kannalta hälyttäviä oireita sekä toimintaa niiden yhteydessä.

Veriryhmältään RhD-negatiiviset odottajat saavat tarvittaessa tällä käynnillä anti-D-immunoglobuliinisuojauksen, mikäli sikiön veriryhmä poikkeaa äidin veriryhmästä.

Käynnin kesto on 30 minuuttia, sisältäen terveydenhoitajan tekemän terveystietojen kirjaamisen.

 

Käynti terveydenhoitajan vastaanotolla raskausviikolla 30–32

Käynnillä seurataan odottajan ja perheen fyysistä vointia, mielialaa ja terveystottumuksia.

Omahoitopisteellä odottava äiti mittaa itse verenpaineen ja painon sekä tutkii virtsanäytteen ennen vastaanotolle tuloa. Käynnillä kuunnellaan myös sikiön sydänäänet ja mitataan sf-mitta.

Käynnin keskustelun teemoina ovat synnytys, vanhemmuus, varhainen vuorovaikutus ja imetys sekä muita vauva-arkeen liittyviä ja perheelle tärkeitä asioita.

Tällä käynnillä on mahdollisuus tehdä isyyden/ äitiyden tunnustaminen ja sopimus lapsen huollosta, mikäli vanhemmat eivät ole keskenään avioliitossa.

Käynnillä muistutetaan odottajaa oman ja sikiön voinnin seurannasta.

Käynnin kesto on 45 minuuttia, sisältäen terveydenhoitajan tekemän terveystietojen kirjaamisen. Mikäli tehdään isyyden/ äitiyden tunnustaminen, käyntiin varataan pidempi aika. 

 

Käynti lääkärin vastaanotolla raskausviikolla 35

Käynnillä keskustellaan vanhempien kanssa muun muassa synnytyksen lähestymisen merkeistä, perheen tunteista ja ajatuksista synnytykseen liittyen sekä perheen esille nostamista asioista, jonka lisäksi tarkistetaan äidin ja vauvan vointi.

Keskustelun teemoina ovat myös loppuraskauden ja synnytyksen jälkeinen seksuaalisuus sekä perhesuunnittelu synnytyksen jälkeen.

Omahoitopisteellä odottava äiti mittaa itse verenpaineen ja painon sekä tutkii virtsanäytteen ennen vastaanotolle tuloa. Käynnillä kuunnellaan myös sikiön sydänäänet ja mitataan sf-mitta. Lääkäri tekee tarvittaessa sisätutkimuksen ja selvittää sikiön asennon sekä arvioi mahdollisia loppuraskauteen tai synnytykseen liittyviä riskitekijöitä.

Käynnin kesto on 20 minuuttia, sisältäen lääkärin tekemän terveystietojen kirjaamisen.

 

Käynti terveydenhoitajan vastaanotolla raskausviikolla 37

Käynnillä keskustellaan vanhempien kanssa muun muassa synnytykseen ja imetykseen valmistautumisesta, sairaalaan lähdöstä ja perheen esille nostamista asioista, jonka lisäksi tarkistetaan äidin ja vauvan vointi.

Omahoitopisteellä odottava äiti mittaa itse verenpaineen ja painon sekä tutkii virtsanäytteen ennen vastaanotolle tuloa. Käynnillä kuunnellaan myös sikiön sydänäänet ja mitataan sf-mitta sekä varmistetaan sikiön asento.

Käynnin kesto on 45 minuuttia, sisältäen terveydenhoitajan tekemän terveystietojen kirjaamisen.

 

Käynti terveydenhoitajan vastaanotolla raskausviikolla 39 ja 41

Käynnillä keskustellaan vanhempien kanssa muun muassa synnytykseen ja imetykseen valmistautumisesta, sairaalaan lähdöstä ja perheen esille nostamista asioista, jonka lisäksi tarkistetaan äidin ja vauvan vointi.

Omahoitopisteellä odottava äiti mittaa itse verenpaineen ja painon sekä tutkii virtsanäytteen ennen vastaanotolle tuloa. Käynnillä kuunnellaan myös sikiön sydänäänet ja mitataan sf-mitta sekä varmistetaan sikiön asento.

Odottavaa äitiä muistutetaan oman voinnin seurannasta ja hälyttävien oireiden tarkkailuista sekä sikiön liikkeiden tuntemisesta.

Odottava äiti ohjataan varaamaan tarvittaessa aika yliaikaiskäynnille sairaalaan raskausviikolla 41+3 soittamalla sairaalan äitiyspoliklinikalle.

Käyntien kestot ovat 30 minuuttia, sisältäen terveydenhoitajan tekemän terveystietojen kirjaamisen.

 

Neuvolakäynnit synnytyksen jälkeen